Prvá Samuelova 27:1–12

  • Dávid dostáva od Filištíncov Ciklag (1 – 12)

27  Ale Dávid si povedal: „Jedného dňa ma Saul zabije. Najlepšie bude, keď utečiem+ do krajiny Filištíncov. Potom ma Saul prestane hľadať po celom Izraeli+ a ja mu uniknem.“  A tak sa Dávid a s ním 600 mužov+ vydali za gátskym kráľom Achišom,+ synom Maocha.  Usadili sa u Achiša v Gáte, každý so svojou domácnosťou. S Dávidom boli jeho dve manželky – Achinoám+ Jezreelská a Abigail+ Karmelská, vdova po Nábalovi.  Keď Saulovi oznámili, že Dávid utiekol do Gátu, prestal ho hľadať.+  Potom Dávid povedal Achišovi: „Ak som si získal tvoju priazeň, dovoľ mi bývať v jednom z miest na vidieku. Prečo by mal tvoj sluha bývať u teba v kráľovskom meste?“  A tak mu Achiš dal v ten deň Ciklag.+ Preto Ciklag dodnes patrí judským kráľom.  Dávid žil na filištínskom vidieku rok a štyri mesiace.+  On a jeho muži podnikali nájazdy na Gešúrijcov,+ Giržejcov a Amalekitov,+ ktorí obývali územie od Telamu po Šur+ a po Egypt.  Pri svojich nájazdoch Dávid nenechával nažive mužov ani ženy,+ ale bral ovce, dobytok, osly, ťavy i odevy a potom sa vracal k Achišovi. 10  Keď sa Achiš pýtal: „Kam ste dnes vpadli?“, Dávid mu odpovedal: „Na juh Judska“*+ alebo „Na juh územia Jerachmeelovcov“,+ alebo „Na juh územia Kenitov“.+ 11  Dávid nenechával nažive žiadnych mužov ani ženy. Nechcel ich priviesť do Gátu, lebo si hovoril: „Aby nás neprezradili a nepovedali, čo som urobil.“ (Tak to robil celý čas, čo býval na filištínskom vidieku.) 12  Achiš Dávidovi uveril a povedal si: „Určite ho jeho ľud Izrael znenávidel a on zostane mojím sluhom navždy.“

Poznámky pod čiarou

Al. „Do Negebu Júdu“.