Prvá Samuelova 26:1–25

  • Dávid znovu odmieta zabiť Saula (1 – 25)

    • Dávid má úctu k Jehovovmu pomazanému (11)

26  Časom prišli k Saulovi do Gibey+ muži zo Zifu+ a povedali: „Dávid sa skrýva na kopci Chachila oproti Ješimonu.“*+  A tak Saul a s ním 3 000 vybraných mužov z Izraela vytiahli do pustatiny Zif+ hľadať Dávida.  Saul sa utáboril pri ceste na kopci Chachila, ktorý je oproti Ješimonu. Dávid sa vtedy zdržiaval v pustatine a dozvedel sa, že proti nemu pritiahol Saul.  Preto vyslal vyzvedačov, aby sa presvedčil, či je to tak.  Potom sa Dávid vydal k miestu, kde sa Saul utáboril, a uvidel, kde spí Saul a veliteľ jeho vojska Abnér,+ Nerov syn. Saul ležal uprostred tábora a vojsko táborilo okolo neho.  Dávid sa obrátil na Chetitu+ Achimelecha a na Joábovho brata Abišaja,+ syna Ceruje:+ „Kto zíde so mnou k Saulovi do tábora?“ Abišaj odpovedal: „Ja s tebou zídem.“  A tak sa Dávid s Abišajom vydali v noci do Saulovho tábora. Saul spal uprostred tábora a pri hlave mal kopiju zabodnutú do zeme. Abnér a ostatní vojaci ležali okolo neho.  Abišaj povedal Dávidovi: „Boh ti dnes vydal tvojho nepriateľa do rúk.+ Len mi povedz a ja ho pribodnem k zemi jediným úderom kopije, druhý už nebude potrebný.“  Ale Dávid povedal Abišajovi: „Neubližuj mu. Veď kto môže vztiahnuť ruku na Jehovovho pomazaného+ a zostať bez viny?“+ 10  A pokračoval: „Akože žije Jehova, sám Jehova ho usmrtí+ alebo príde jeho deň+ a on zomrie, alebo pôjde do boja a zahynie.+ 11  Z Jehovovho hľadiska je vylúčené, aby som vztiahol ruku na Jehovovho pomazaného!+ Vezmime kopiju, ktorú má pri hlave, a džbán na vodu a poďme preč.“ 12  A tak vzal Dávid kopiju a džbán na vodu, ktoré mal Saul pri hlave, a odišli. Nikto ich nevidel, nikto si ich nevšimol+ ani sa nikto neprebudil. Všetci spali, lebo na nich padol hlboký spánok od Jehovu. 13  Potom Dávid prešiel na druhú stranu údolia a postavil sa na vrchol kopca, takže ich delila veľká vzdialenosť. 14  „Počuješ ma, Abnér?“+ zavolal na vojsko a na Nerovho syna Abnéra. „Kto si, že voláš na kráľa?“ ozval sa Abnér. 15  Dávid mu povedal: „Nie si azda muž, ktorému sa v Izraeli nikto nevyrovná? Tak prečo si nestrážil svojho pána, kráľa? Jeden z vojakov prišiel tvojho pána zabiť.+ 16  Neplníš si dobre svoje povinnosti. Akože žije Jehova, zaslúžite si zomrieť, lebo ste nestrážili svojho pána, Jehovovho pomazaného.+ Len sa pozri, kde je kráľova kopija a džbán na vodu,+ ktoré mal pri hlave!“ 17  Vtom Saul spoznal Dávida po hlase a povedal: „Je to tvoj hlas, môj syn Dávid?“+ „Je, môj pán kráľ,“ odpovedal Dávid 18  a dodal: „Prečo sa môj pán ženie za svojím sluhom?+ Čo som urobil? Aké zlo som spáchal?+ 19  Môj pán kráľ, vypočuj si, prosím, slová svojho sluhu: Ak ťa proti mne podnietil Jehova, nech prijme* moju obilnú obeť. Ale ak to boli ľudia,+ nech ich Jehova prekľaje, lebo ma odháňajú od Jehovovho dedičstva,+ akoby mi hovorili: ‚Choď slúžiť iným bohom!‘ 20  Prosím, nech moja krv neskropí zem ďaleko od Jehovovej tváre. Veď kráľ Izraela sa vydal hľadať obyčajnú blchu.+ Akoby naháňal po horách jarabicu.“ 21  Nato Saul povedal: „Zhrešil som.+ Vráť sa, môj syn Dávid. Už ti nebudem ubližovať, lebo dnes si dokázal, že môj život je pre teba drahocenný.+ Správal som sa hlúpo a urobil som veľkú chybu.“ 22  Dávid odpovedal: „Tu je kráľova kopija, nech po ňu príde niektorý z vojakov. 23  Jehova odplatí každému za jeho spravodlivosť+ a vernosť. Dnes mi ťa Jehova vydal do rúk, ale ja som nechcel vztiahnuť ruku na Jehovovho pomazaného.+ 24  Ako bol dnes tvoj život drahocenný v mojich očiach, nech je môj život drahocenný v Jehovových očiach a nech ma vyslobodí z každého nešťastia.“+ 25  Nato Saul povedal Dávidovi: „Buď požehnaný, môj syn Dávid. Určite dokážeš veľké veci a budeš úspešný.“+ Potom Dávid odišiel a Saul sa vrátil domov.+

Poznámky pod čiarou

Al. možno „oproti púšti; oproti pustatine“.
Dosl. „zacíti“.