Prvá Samuelova 25:1–44

  • Samuel zomiera (1)

  • Nábal odmieta pomôcť Dávidovi (2 – 13)

  • Abigail koná múdro (14 – 35)

    • „Mešec života u Jehovu“ (29)

  • Jehova raní Nábala a on zomiera (36 – 38)

  • Abigail sa stáva Dávidovou manželkou (39 – 44)

25  Po nejakom čase Samuel+ zomrel a všetci Izraeliti sa zišli, aby ho oplakávali a pochovali pri jeho dome v Ráme.+ Potom sa Dávid vydal do pustatiny Páran.  V Maóne+ žil istý veľmi bohatý muž, ktorý mal stáda v Karmeli.*+ Mal 3 000 oviec a 1 000 kôz. V tom čase práve strihal v Karmeli svoje ovce.  Volal sa Nábal+ a jeho manželka sa volala Abigail.+ Bola rozumná a krásna, ale jej manžel bol drsný a zlý.+ Pochádzal z Kálebovho rodu.+  Dávid sa v pustatine dopočul, že Nábal strihá ovce,  a tak za ním poslal desať mladých mužov. Povedal im: „Choďte za Nábalom do Karmelu a spýtajte sa ho v mojom mene, ako sa mu darí.  Potom mu povedzte: ‚Želám ti dlhý život a nech sa dobre darí* tebe, tvojej domácnosti a všetkému, čo je tvoje.  Počul som, že striháš ovce. Keď boli tvoji pastieri s nami, nikdy sme im neublížili+ a za celý ten čas, čo boli v Karmeli, sa im nič nestratilo.  Spýtaj sa svojich ľudí a potvrdia ti to. Nech moji ľudia nájdu priazeň v tvojich očiach, lebo sme prišli v radostnom období.* Prosím, ak máš niečo navyše a nebude ti to chýbať, daj to svojim sluhom a svojmu synovi Dávidovi.‘“+  A tak Dávidovi mladí muži šli a v Dávidovom mene to Nábalovi všetko povedali. Keď dohovorili, 10  Nábal im odpovedal: „Kto je Dávid? Kto je Izajov syn? Dnes je veľa sluhov, ktorí utekajú od svojich pánov.+ 11  To mám vziať chlieb, vodu a mäso, ktoré som pripravil pre svojich strihačov, a dať to mužom, ktorí prišli ktovie odkiaľ?“ 12  Nato sa mladí muži vrátili k Dávidovi a všetko mu vyrozprávali. 13  Dávid okamžite prikázal svojim mužom: „Všetci si pripášte meč!“+ A tak si každý pripásal meč a urobil to aj Dávid. Vytiahlo s ním asi 400 mužov a 200 ich zostalo pri batožine. 14  Medzitým jeden zo sluhov podal správu Nábalovej manželke Abigail: „Dávid poslal z pustatiny poslov, aby nášmu pánovi popriali všetko dobré, ale ten im vynadal.+ 15  Tí muži sa k nám správali veľmi pekne. Nikdy nám neublížili a za celý ten čas, čo sme s nimi boli na pastvinách, sa nám nič nestratilo.+ 16  Chránili nás ako hradba vo dne i v noci, po celý čas, čo sme boli s nimi a pásli stáda. 17  Porozmýšľaj, čo urobíš, lebo nášmu pánovi i celej jeho domácnosti hrozí nešťastie+ a on je taký naničhodník,+ že sa s ním vôbec nedá hovoriť.“ 18  Abigail+ rýchlo vzala 200 chlebov, dva veľké krčahy vína, päť zarezaných oviec, päť seí* praženého zrna, 100 koláčov lisovaných hrozienok a 200 koláčov lisovaných fíg a všetko to naložila na osly.+ 19  Potom povedala svojim sluhom: „Choďte napred, ja pôjdem za vami.“ Ale svojmu manželovi Nábalovi nič nepovedala. 20  Kým Abigail na oslovi schádzala dolu z vrchu, Dávid a jeho muži jej išli v ústrety, ale nevideli ju, lebo ju zakrýval vrch. Vtom sa stretli. 21  Ešte pred ich stretnutím Dávid povedal: „Načo to bolo dobré, že som v pustatine chránil všetko, čo patrí tomu človeku? Nič sa mu nestratilo+ a za dobré sa mi odpláca zlým.+ 22  Nech Dávidových nepriateľov* Boh prísne potrestá,* ak do rána nechám nažive jediného z jeho mužov.“* 23  Keď Abigail zbadala Dávida, ihneď zosadla z osla, padla pred Dávidom na kolená a poklonila sa až k zemi. 24  Potom mu padla k nohám a povedala: „Je to len moja vina, môj pane. Dovoľ, prosím, prehovoriť svojej slúžke a vypočuj jej slová. 25  Prosím, nech si môj pán nevšíma toho naničhodníka Nábala,+ lebo je taký ako jeho meno. Volá sa Nábal* a aj sa správa ako hlupák. Ja, tvoja slúžka, som nevidela mužov, ktorých môj pán poslal. 26  Môj pane, akože žije Jehova a akože žiješ ty, Jehova ťa zadržal,+ aby si sa neprevinil preliatím krvi+ a nepomstil sa* vlastnou rukou. Nech sa tvoji nepriatelia a tí, ktorí chcú uškodiť môjmu pánovi, stanú podobní Nábalovi. 27  A tento dar,*+ ktorý priniesla tvoja slúžka svojmu pánovi, nech sa dá mužom, ktorí nasledujú môjho pána.+ 28  Odpusť, prosím, previnenie svojej slúžky. Veď Jehova určite vybuduje môjmu pánovi trvalý dom,*+ lebo môj pán bojuje Jehovove vojny+ a po celý tvoj život sa v tebe nenašlo nič zlé.+ 29  Keby sa ťa niekto odvážil prenasledovať a siahnuť ti na život, bude život môjho pána skrytý v mešci života u Jehovu, tvojho Boha. Ale život tvojich nepriateľov Boh vymrští ako kameň z praku. 30  A keď Jehova urobí pre môjho pána všetko to dobré, čo sľúbil, a dosadí ťa za vodcu nad Izraelom,+ 31  nebudeš si v srdci vyčítať ani ľutovať,* že si bezdôvodne prelial krv a že si sa pomstil* vlastnou rukou.+ Môj pane, keď ti Jehova preukáže dobro, spomeň si na svoju slúžku.“ 32  Nato Dávid povedal Abigail: „Chvála Jehovovi, Bohu Izraela, ktorý mi ťa poslal v tento deň v ústrety! 33  Buď požehnaná tvoja rozumnosť! A nech si požehnaná za to, že si ma dnes zadržala, aby som sa neprevinil preliatím krvi+ a nepomstil sa* vlastnou rukou. 34  Lebo akože žije Jehova, Boh Izraela, ktorý ma zadržal, aby som ti neublížil,+ keby si mi neprišla rýchlo naproti,+ do rána by Nábalovi nezostal nikto mužského rodu.“*+ 35  Potom si od nej Dávid vzal to, čo mu priniesla, a povedal jej: „Choď pokojne domov. Vypočul som ťa a vyhoviem tvojej prosbe.“ 36  Keď sa Abigail vrátila k Nábalovi, práve vo svojom dome hodoval ako kráľ. Nábal* bol rozjarený a taký opitý, ako len mohol byť. A tak mu až do svitania nič nepovedala. 37  Ráno, keď Nábal vytriezvel, mu jeho manželka všetko povedala. V tej chvíli v ňom jeho srdce zmeravelo a on zostal ako skamenený. 38  Asi o desať dní Jehova udrel Nábala a on zomrel. 39  Keď sa Dávid dopočul, že Nábal zomrel, povedal: „Chvála Jehovovi, ktorý sa ujal môjho prípadu,+ keď ma Nábal urazil,+ a ktorý zadržal svojho služobníka, aby neurobil niečo zlé.+ Jehova odplatil Nábalovi za jeho zlo!“* Potom Dávid poslal k Abigail svojich mužov s ponukou, že si ju vezme za manželku. 40  A tak Dávidovi muži prišli k Abigail do Karmelu a povedali jej: „Posiela nás Dávid a chce si ťa vziať za ženu.“ 41  Hneď sa poklonila tvárou k zemi a povedala: „Tvoja otrokyňa je ochotná byť slúžkou, ktorá bude umývať nohy+ sluhov svojho pána.“ 42  Potom sa Abigail+ rýchlo pripravila, vysadla na osla a s piatimi svojimi slúžkami sa vydala na cestu s Dávidovými poslami. A stala sa Dávidovou manželkou. 43  Dávid si vzal aj Achinoám+ z Jezreela+ a obe ženy sa stali jeho manželkami.+ 44  Ale Dávidovu manželku Míchal+ dal jej otec Saul Lajišovmu synovi Paltimu,+ ktorý bol z Gallimu.

Poznámky pod čiarou

Mesto na území kmeňa Júda. Nejde o vrch Karmel.
Al. „a pokoj“.
Dosl. „v dobrom dni“.
Jedna sea zodpovedala 7,33 l. Pozri dodatok B14.
Al. možno „Dávida“.
Dosl. „Nech Boh tak urobí Dávidovým nepriateľom a k tomu pridá“.
Dosl. „niekoho močiaceho na stenu“. Znevažujúci hebrejský výraz vzťahujúci sa na mužov.
Význ. „bláznivý; hlúpy“.
Al. „nezaistil si záchranu“.
Dosl. „požehnanie“.
Čiže kráľovskú dynastiu.
Dosl. „nebude to na potácanie ani potkýnanie srdca môjho pána“.
Al. „že si si zaistil záchranu“.
Al. „nezaistil si záchranu“.
Dosl. „nikto močiaci na stenu“. Znevažujúci hebrejský výraz vzťahujúci sa na mužov.
Dosl. „Nábalovo srdce“.
Dosl. „vrátil Nábalovo zlo na jeho hlavu“.