Prvá Samuelova 23:1–29

23  Časom Dávidovi povedali: „Filištínci bojujú proti Keile+ a berú obilie z mlatovísk.“*  A tak sa Dávid spýtal Jehovu:+ „Mám vytiahnuť a pobiť tých Filištíncov?“ Jehova mu odpovedal: „Vytiahni. Pobi ich a osloboď Keilu.“  Ale Dávidovi povedali jeho muži: „Už tu v Judsku+ sa bojíme. Čo potom, keď pôjdeme do Keily proti filištínskemu vojsku?!“+  Preto sa Dávid ešte raz spýtal Jehovu+ a Jehova mu odpovedal: „Vytiahni ku Keile, lebo ti vydám Filištíncov do rúk.“+  Vtedy Dávid so svojimi mužmi vytiahol ku Keile a zaútočil na Filištíncov. Odviedol ich stáda a spôsobil im veľké straty. Tak Dávid oslobodil obyvateľov Keily.+  Keď Achimelechov syn Abiatár+ utiekol k Dávidovi do Keily, priniesol so sebou efod.  Saulovi podali správu: „Dávid prišiel do Keily.“ A Saul povedal: „Boh mi ho vydal* do rúk.+ Sám sa chytil do pasce, keď vošiel do mesta, ktoré má brány a závory.“  Saul zvolal celé vojsko, aby vytiahli ku Keile a obkľúčili Dávida a jeho mužov.  Keď sa Dávid dozvedel, že Saul proti nemu niečo chystá, povedal kňazovi Abiatárovi: „Prines efod.“+ 10  Potom sa Dávid obrátil k Bohu: „Jehova, Bože Izraela, tvoj služobník sa dopočul, že Saul chce pritiahnuť ku Keile, aby mesto kvôli mne zničil.+ 11  Vydajú ma keilskí vodcovia* do jeho rúk? Pritiahne Saul, ako počul tvoj služobník? Jehova, Bože Izraela, oznám to, prosím, svojmu služobníkovi.“ Jehova odpovedal: „Pritiahne.“ 12  Nato sa Dávid spýtal: „Vydajú keilskí vodcovia mňa a mojich mužov Saulovi do rúk?“ A Jehova odpovedal: „Vydajú.“ 13  A tak Dávid a jeho muži, ktorých bolo asi 600,+ odišli z Keily a presúvali sa z miesta na miesto podľa toho, kde to bolo bezpečné. Keď Saul dostal správu, že Dávid utiekol z Keily, odvolal ťaženie. 14  Dávid sa utiahol do pustatiny Zif+ a zdržiaval sa na ťažko prístupných miestach tejto hornatej oblasti. Saul ho celý čas hľadal,+ ale Jehova mu ho nevydal do rúk. 15  Dávid dobre vedel,* že Saul sa ho snaží pripraviť o život. Preto sa skrýval v Choreši v pustatine Zif. 16  A Saulov syn Jonatán prišiel za Dávidom do Choreša a posilnil jeho dôveru v Jehovu.*+ 17  Povedal mu: „Neboj sa, môj otec Saul ťa nenájde. Staneš sa kráľom nad Izraelom+ a ja budem druhý po tebe. Vie to aj môj otec Saul.“+ 18  Potom spolu uzavreli zmluvu+ pred Jehovom. Dávid zostal v Choreši a Jonatán sa vrátil domov. 19  Neskôr prišli k Saulovi do Gibey+ zifskí muži a povedali: „Dávid sa skrýva blízko nás+ na ťažko prístupných miestach v Choreši,+ na kopci Chachila+ južne* od Ješimonu.*+ 20  Kedy len bude kráľ chcieť, nech príde a my sa postaráme, aby padol kráľovi do rúk.“+ 21  Saul im odpovedal: „Nech vás Jehova požehná za to, že ste mali so mnou súcit. 22  Choďte a skúste zistiť, kde presne je a kto ho tam videl, lebo som počul, že je veľmi prefíkaný. 23  Dôkladne preskúmajte všetky miesta, kde by sa mohol skrývať. Keď si budete istí, vráťte sa ku mne a ja pôjdem s vami. Ak tam naozaj je, tak ho nájdem, aj keby som ho mal hľadať medzi všetkými judskými rodmi.“* 24  Odišli teda a vydali sa do Zifu+ ešte pred Saulovou výpravou. Dávid a jeho muži boli v tom čase v pustatine Maón+ v Arabe+ južne od Ješimonu. 25  Potom ho prišiel hľadať Saul so svojimi mužmi.+ Keď sa o tom Dávid dozvedel, ihneď sa presunul ku skalnému útesu,+ ktorý je v pustatine Maón. Saul to zistil a hnal sa do pustatiny Maón za Dávidom. 26  Saul pritiahol k jednej strane vrchu, kým Dávid so svojimi mužmi bol na druhej strane. Dávid a jeho muži sa pokúšali pred Saulom utiecť,+ ale Saul ich začal obkľučovať, aby ich zajal.+ 27  Vtom prišiel k Saulovi posol s odkazom: „Rýchlo sa vráť! Do krajiny vtrhli Filištínci!“ 28  A tak Saul prestal prenasledovať Dávida+ a vytiahol proti Filištíncom. Preto bolo to miesto nazvané Skalný útes rozdelenia. 29  Potom odtiaľ Dávid odišiel a skrýval sa na ťažko prístupných miestach v En-Gedi.+

Poznámky pod čiarou

Pozri Slovník pojmov, heslo „mlátenie“.
Dosl. „predal“.
Al. možno „majitelia pôdy“.
Al. možno „sa bál“.
Dosl. „posilnil jeho ruku v Jehovovi“.
Dosl. „napravo“.
Al. možno „od púšte; od pustatiny“.
Dosl. „tisícami“.