Prvá Samuelova 21:1–15

  • Dávid dostáva v Nóbe chlieb predloženia (1 – 9)

  • Dávid v Gáte predstiera pomätenosť (10 – 15)

21  Neskôr prišiel Dávid do Nóbu+ ku kňazovi Achimelechovi. Keď ho Achimelech uvidel, dostal strach a spýtal sa ho: „Prečo si sám a nikto nie je s tebou?“+  Dávid mu odpovedal: „Kráľ ma poveril istou úlohou a povedal mi: ‚Nech sa nikto nedozvie, čím som ťa poveril a čo som ti prikázal.‘ Preto som sa dohodol so svojimi ľuďmi, že sa stretneme na určitom mieste.  Nemáš poruke niečo na jedenie? Prosím, daj mi päť chlebov alebo niečo iné, čo nájdeš.“  Kňaz mu povedal: „Nemám poruke obyčajný chlieb, iba posvätný chlieb.+ Tvoji muži ho môžu jesť len pod podmienkou, že nemali styk so ženou.“+  Dávid odpovedal kňazovi: „Žien sme sa ani nedotkli, tak ako pri mojich predchádzajúcich ťaženiach.+ Telá mojich mužov sú sväté aj vtedy, keď ide o obyčajnú úlohu, tak o čo viac to platí dnes!“  Nato mu kňaz dal posvätný chlieb,+ lebo tam nebol iný chlieb, iba chlieb predloženia, ktorý v ten deň odniesli z Jehovovej prítomnosti a nahradili ho čerstvým chlebom.  V ten deň tam bol zadržiavaný* pred Jehovom jeden zo Saulových sluhov. Volal sa Doég+ a bol to Edomec,+ predák Saulových pastierov.  Dávid sa spýtal Achimelecha: „Nemáš tu nejakú kopiju alebo meč? Nestihol som si zobrať svoj meč ani inú zbraň, pretože úloha, ktorou ma poveril kráľ, je súrna.“  Kňaz odpovedal: „Je tu meč Filištínca Goliáša,+ ktorého si zabil v údolí Éla.+ Je za efodom,+ zavinutý do plášťa. Ak chceš, vezmi si ho, lebo iný tu nie je.“ Dávid na to povedal: „Lepší by som nenašiel. Daj mi ho.“ 10  Ešte v ten deň sa Dávid vydal na cestu a ďalej utekal pred Saulom.+ Nakoniec prišiel ku gátskemu kráľovi Achišovi.+ 11  A sluhovia povedali Achišovi: „Nie je to Dávid, kráľ krajiny? Ten, o ktorom pri tanci spievali: ‚Saul pobil svoje tisícea Dávid svoje desaťtisíce‘?“+ 12  Dávid o týchto slovách premýšľal a dostal z gátskeho kráľa Achiša veľký strach.+ 13  A tak začal predstierať, že sa zbláznil,+ a správal sa medzi nimi* ako pomätený. Čarbal po bráne a nechal si po brade stekať sliny. 14  Nakoniec povedal Achiš svojim sluhom: „Nevidíte, že je to blázon? Prečo ste ho ku mne priviedli? 15  Mám tu málo bláznov, že mi vediete ďalšieho? Tento má vstúpiť do môjho domu?“

Poznámky pod čiarou

Možno pre nejakú nečistotu, podozrenie z malomocenstva alebo preto, že zložil slávnostný sľub.
Dosl. „v ich ruke“.