Prvá Samuelova 16:1–23

  • Samuel pomazáva Dávida za budúceho kráľa (1 – 13)

    • „Jehova vidí do srdca“ (7)

  • Saul prichádza o Božieho ducha (14 – 17)

  • Dávid sa stáva Saulovým harfistom (18 – 23)

16  Časom Jehova povedal Samuelovi: „Ako dlho budeš smútiť za Saulom?+ Ja som ho zavrhol, aby nebol kráľom nad Izraelom.+ Naplň si roh olejom+ a choď. Posielam ťa k Izajovi+ Betlehemskému, lebo medzi jeho synmi som si vybral kráľa.“+  Ale Samuel namietal: „Ako by som mohol ísť? Keď sa o tom dozvie Saul, zabije ma.“+ Jehova mu povedal: „Vezmi so sebou mladú kravu a povedz: ‚Prišiel som obetovať Jehovovi.‘  Pozvi Izaja k obeti a ja ti dám vedieť, čo máš robiť. Pomažeš mi toho, koho ti označím.“+  Samuel urobil, ako mu prikázal Jehova. Keď prišiel do Betlehema,+ starší mesta sa roztriasli od strachu a pýtali sa: „Prichádzaš v pokoji?“  „V pokoji,“ odpovedal. „Prišiel som obetovať Jehovovi. Posväťte sa a poďte so mnou k obeti.“ Potom posvätil Izaja i jeho synov a pozval ich k obeti.  Keď prišli a Samuel uvidel Eliaba,+ povedal si: „To je určite Jehovov pomazaný.“  Ale Jehova povedal Samuelovi: „Nepozeraj sa na to, ako vyzerá a aký je vysoký,+ jeho som nevybral. Boh sa nepozerá na veci tak ako človek, lebo človek vidí iba to, čo má pred očami, ale Jehova vidí do srdca.“+  Potom Izaj zavolal Abinadába+ a priviedol ho pred Samuela, ale on povedal: „Ani toho Jehova nevybral.“  Potom Izaj priviedol Šammu,+ ale Samuel povedal: „Ani toho Jehova nevybral.“ 10  Tak priviedol Izaj pred Samuela sedem svojich synov, ale Samuel mu povedal: „Jehova nevybral ani jedného z nich.“ 11  Nakoniec sa Samuel spýtal Izaja: „Sú to už všetci tvoji synovia?“ Odpovedal: „Ešte ostáva najmladší,+ ten pasie ovce.“+ „Pošli poňho,“ povedal Samuel Izajovi, „lebo nezačneme jesť, kým nepríde.“ 12  A tak poňho poslal a priviedol ho pred Samuela. Bol to pekný mladík* s krásnymi očami.+ A Jehova povedal: „Vstaň, pomaž ho, lebo to je on!“+ 13  Samuel vzal roh s olejom+ a pomazal ho v prítomnosti jeho bratov. Od toho dňa pôsobil na Dávida Jehovov duch.+ A Samuel vstal a odišiel do Rámy.+ 14  Ale Saulovi Jehova odobral svojho ducha.+ Jehova dovolil, aby Saula desila vlastná myseľ.*+ 15  Jeho sluhovia mu povedali: „Boh dovolil, aby ťa desila tvoja myseľ. 16  Nech náš pán, prosím, prikáže svojim sluhom, ktorí stoja pred tebou, aby vyhľadali muža, ktorý vie dobre hrať na harfe.+ A keď Boh dopustí, aby ťa desila tvoja myseľ, ten muž bude hrať a uľaví sa ti.“ 17  A tak Saul povedal svojim sluhom: „Nájdite mi niekoho, kto dobre hrá, a priveďte mi ho.“ 18  Vtedy jeden zo sluhov povedal: „Videl som, že jeden syn Izaja Betlehemského vie hrať. Je to odvážny a silný bojovník.+ Je výrečný, dobre vyzerá+ a Jehova je s ním.“+ 19  Potom Saul poslal k Izajovi poslov s odkazom: „Pošli ku mne svojho syna Dávida, ktorý je pri ovciach.“+ 20  Izaj naložil na osla chlieb, kožený mech vína a jedno kozľa a po svojom synovi Dávidovi to poslal Saulovi. 21  Tak prišiel Dávid k Saulovi a začal mu slúžiť.+ Saul si ho veľmi obľúbil a Dávid sa stal jeho zbrojnošom. 22  Saul odkázal Izajovi: „Nech, prosím, Dávid zostane v mojich službách, lebo si získal moju priazeň.“ 23  Vždy, keď Boh dopustil, aby Saula desila jeho myseľ, Dávid vzal harfu a hral na nej. Saulovi sa uľavilo, cítil sa lepšie a jeho myseľ ho prestala desiť.+

Poznámky pod čiarou

Al. „pekný mladík s rumencom“.
Dosl.: „Desil ho zlý duch od Jehovu.“