Prvá Samuelova 15:1–35

15  Samuel povedal Saulovi: „Jehova ma poslal, aby som ťa pomazal za kráľa nad jeho ľudom Izraelom.+ Preto teraz počúvaj Jehovove slová.+  Toto hovorí Jehova vojsk: ‚Beriem Amalekitov na zodpovednosť za to, čo urobili Izraelitom, keď sa im na ceste z Egypta postavili na odpor.+  Preto choď a vyhlaď Amalekitov.+ Znič* ich+ so všetkým, čo majú. Nemaj s nimi zľutovanie. Usmrtíš+ mužov i ženy, deti i dojčatá, býky i ovce, ťavy i osly.‘“+  Saul zvolal vojsko a v Telaime ho spočítal. Bolo tam 200 000 pešiakov a k tomu 10 000 mužov z Júdu.+  Saul pritiahol až k amaleckému mestu a v údolí* rozostavil zálohu.  Potom odkázal Kenitom:+ „Vyjdite spomedzi Amalekitov, aby som s nimi nezmietol aj vás.+ Lebo keď Izraeliti vychádzali z Egypta, správali ste sa k nim láskavo.“*+ Keniti teda odišli od Amalekitov.  A tak Saul vyhladil Amalekitov+ od Chavily+ až po Šur+ pri Egypte.  Amaleckého kráľa Agaga+ chytil živého, ale všetkých ostatných zabil* mečom.+  Saul a ľud však ušetrili* Agaga a tie najlepšie ovce, dobytok, vykŕmené zvieratá a barany a všetko, čo bolo dobré.+ Nechceli ich zničiť.* Ale všetko, čo bolo bezcenné a podradné, to zničili.* 10  Potom Jehova povedal Samuelovi: 11  „Ľutujem,* že som Saula urobil kráľom, lebo sa odo mňa odvrátil a neurobil, čo som mu prikázal.“+ Samuela to veľmi trápilo a celú noc volal k Jehovovi.+ 12  Keď skoro ráno vstal, aby šiel za Saulom, povedali mu: „Saul šiel do Karmelu+ a postavil si tam pamätník.+ Odtiaľ odišiel do Gilgalu.“ 13  Keď Samuel prišiel k Saulovi, Saul ho pozdravil: „Nech ťa Jehova požehná. Splnil som Jehovovo slovo.“ 14  Ale Samuel sa spýtal: „Čo potom znamená to bečanie oviec a bučanie dobytka, ktoré počujem?“+ 15  „Priviedli ich od Amalekitov,“ povedal Saul. „Ľud ušetril* tie najlepšie ovce a dobytok, aby ich obetoval Jehovovi, tvojmu Bohu. Ale všetko ostatné sme zničili.“* 16  „Počkaj!“ prerušil ho Samuel. „Poviem ti, čo mi v noci hovoril Jehova.“+ Saul mu odpovedal: „Hovor!“ 17  A tak Samuel pokračoval: „Nepovažoval si sa za bezvýznamného,+ keď si sa stal hlavou izraelských kmeňov a Jehova ťa pomazal za kráľa nad Izraelom?+ 18  Neskôr ti dal Jehova úlohu: ‚Choď a znič* tých hriešnych Amalekitov.+ Bojuj proti nim, kým ich nevyhladíš.‘+ 19  Prečo si neposlúchol Jehovu? Chamtivo si sa vrhol na korisť+ a urobil si to, čo je zlé v Jehovových očiach!“ 20  „Ale ja som poslúchol Jehovu!“ namietal Saul. „Šiel som splniť úlohu, ktorú mi Jehova dal. Priviedol som amaleckého kráľa Agaga a Amalekitov som vyhladil.*+ 21  Ale ľud vzal z koristi, ktorá sa mala zničiť,* tie najlepšie ovce a dobytok, aby ich v Gilgale obetoval Jehovovi, tvojmu Bohu.“+ 22  Nato Samuel povedal: „Čo sa Jehovovi páči viac? Zápalné obete+ alebo poslušnosť Jehovovmu hlasu? Poslušnosť je lepšia ako obeť+ a počúvať je lepšie ako obetovať tuk+ baranov. 23  Veď spurnosť+ je rovnaký hriech ako veštenie+ a opovážlivosť je ako modlárstvo* a používanie mágie. Pretože si zavrhol Jehovovo slovo,+ on zavrhol teba. Už nebudeš kráľom.“+ 24  Vtedy Saul povedal Samuelovi: „Zhrešil som, keď som neposlúchol Jehovov príkaz a tvoje slová, ale bál som sa ľudu, a tak som mu vyhovel. 25  A teraz, prosím, odpusť môj hriech a vráť sa so mnou, aby som sa poklonil Jehovovi.“+ 26  Ale Samuel mu povedal: „Nevrátim sa s tebou, lebo si zavrhol Jehovovo slovo a Jehova zavrhol teba, takže už nebudeš kráľom nad Izraelom.“+ 27  Keď sa Samuel obrátil a chcel odísť, Saul ho chytil za okraj plášťa* a ten sa odtrhol. 28  Nato mu Samuel povedal: „Dnes od teba Jehova odtrhol kráľovskú vládu nad Izraelom a dá ju tvojmu blížnemu, ktorý je lepší ako ty.+ 29  Vznešený Boh Izraela+ dodrží slovo+ a nezmení* svoje rozhodnutie, lebo nie je človek, aby menil* svoje rozhodnutie.“+ 30  Saul povedal: „Zhrešil som. Ale teraz ma, prosím, pocti pred staršími môjho ľudu a pred Izraelom. Vráť sa so mnou, aby som sa poklonil Jehovovi, tvojmu Bohu.“+ 31  Samuel sa teda vrátil so Saulom a Saul sa poklonil Jehovovi. 32  Potom Samuel prikázal: „Priveďte ku mne amaleckého kráľa Agaga.“ Agag šiel k nemu neochotne,* lebo predtým si už hovoril: „Hrozba* smrti určite pominula.“ 33  Ale Samuel povedal: „Ako tvoj meč pripravoval ženy o deti, tak bude aj tvoja matka bezdetná medzi ženami.“ A Samuel rozsekal Agaga pred Jehovom v Gilgale.+ 34  Potom Samuel odišiel do Rámy a Saul sa vrátil domov do Gibey. 35  Samuel už Saula nevidel až do svojej smrti, ale smútil za ním.+ A Jehova ľutoval, že urobil Saula kráľom nad Izraelom.+

Poznámky pod čiarou

Al. „Zasväť zničeniu“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „vo vádí; v riečnom údolí“.
Al. „prejavili ste im vernú lásku“.
Al. „zasvätil zničeniu“.
Al. „mali súcit s“.
Al. „zasvätiť zničeniu“.
Al. „zasvätili zničeniu“.
Al. „Som zarmútený“.
Al. „mal súcit s“.
Al. „zasvätili zničeniu“.
Al. „zasväť zničeniu“.
Al. „zasvätil zničeniu“.
Al. „zasvätiť zničeniu“.
Dosl. „sochy terafim“, čiže domáci bôžikovia alebo modly.
Al. „plášťa bez rukávov“.
Al. „ľutoval“.
Al. „nebude ľutovať“.
Al. možno „sebaisto“.
Dosl. „Horkosť“.