Prvá Samuelova 12:1–25

  • Samuelove slová na rozlúčku (1 – 25)

    • „Neobracajte sa k márnostiam“ (21)

    • Jehova neopustí svoj ľud (22)

12  Potom Samuel povedal celému Izraelu: „Urobil som všetko,* o čo ste ma žiadali, a dosadil som nad vami kráľa.+  Tu je kráľ, ktorý vás teraz vedie!*+ Ja som zostarol a zošedivel a moji synovia sú medzi vami.+ Viedol som vás od svojej mladosti až dodnes.+  Tu som. Vypovedajte proti mne pred Jehovom a pred jeho pomazaným:+ Komu som vzal býka alebo osla?+ Koho som oklamal alebo koho som utláčal? Od koho som prijal úplatok,* aby som nad niečím privrel oči?+ Ak som sa niečoho takého dopustil, vynahradím vám to.“+  Odpovedali mu: „Neoklamal si nás ani si nás neutláčal a od nikoho si nič nevzal.“  Povedal im: „Jehova je mi dnes svedkom a jeho pomazaný tiež, že ma nemáte z čoho obviniť.“* A oni vyhlásili: „Je svedkom.“  Vtedy Samuel povedal ľudu: „Jehova, ktorý ustanovil Mojžiša a Árona a vyviedol vašich predkov z Egypta,+ je svedkom.  Teraz predstúpte a ja vás budem súdiť pred Jehovom a pripomeniem vám všetko to dobré, čo pre vás a vašich predkov urobil Jehova.  Keď Jakob prišiel do Egypta+ a vaši predkovia volali k Jehovovi o pomoc,+ Jehova poslal Mojžiša+ a Árona, aby vyviedli vašich predkov z Egypta a usadili ich na tomto mieste.+  Ale zabudli na Jehovu, svojho Boha, a tak ich vydal*+ do rúk Siseru,+ veliteľa chácorského vojska, do rúk Filištíncov+ a do rúk moábskeho kráľa,+ ktorí proti nim bojovali. 10  Preto volali k Jehovovi o pomoc+ a hovorili: ‚Zhrešili sme,+ lebo sme opustili Jehovu a slúžili sme Baalom+ a sochám Aštoret.+ Vysloboď nás z rúk našich nepriateľov a budeme ti slúžiť.‘ 11  Jehova teda poslal Jerubbaala,+ Bedana, Jeftu+ a Samuela+ a vyslobodzoval vás z rúk okolitých nepriateľov, aby ste mohli žiť v bezpečí.+ 12  Keď ste videli, že proti vám tiahne ammónsky kráľ Nachaš,+ povedali ste mi: ‚Chceme, aby si nad nami dosadil kráľa,‘+ hoci vaším kráľom je Jehova, váš Boh.+ 13  Tu je kráľ, ktorého ste chceli, o ktorého ste žiadali. Jehova ustanovil nad vami kráľa.+ 14  Ak sa budete báť Jehovu,+ budete mu slúžiť+ a poslúchať ho+ a nebudete sa búriť proti Jehovovým príkazom, ale zostanete verní Jehovovi, svojmu Bohu, vy i váš kráľ, ktorý bude nad vami vládnuť, bude sa vám dobre dariť. 15  Ale ak nebudete poslúchať Jehovu a budete sa búriť proti Jehovovým príkazom, Jehova potrestá vás i vašich otcov.+ 16  Teraz predstúpte a pozrite sa, akú veľkú vec Jehova vykoná pred vašimi očami. 17  Nie je práve žatva pšenice? Budem volať k Jehovovi, aby zoslal hromy a dážď. Potom pochopíte, akého veľkého zla ste sa v Jehovových očiach dopustili, keď ste si žiadali kráľa.“+ 18  A Samuel volal k Jehovovi a Jehova v ten deň zoslal hromy a dážď. A všetok ľud dostal strach z Jehovu a zo Samuela. 19  Povedali Samuelovi: „Modli sa za nás k Jehovovi, svojmu Bohu,+ lebo nechceme zomrieť. Veď sme ku všetkým svojim hriechom pridali ešte tú zlú vec, že sme si žiadali kráľa.“ 20  Samuel im odpovedal: „Nebojte sa. Spáchali ste síce všetko to zlo, ale teraz sa neodvracajte od Jehovu+ a slúžte Jehovovi celým srdcom.+ 21  Neobracajte sa k márnostiam,*+ ktoré nijako neprospievajú+ ani vás nezachránia, lebo sú márne.* 22  Kvôli svojmu veľkému menu+ vás Jehova neopustí,+ lebo Jehova sa rozhodol, že vás urobí svojím ľudom.+ 23  Pre mňa je nemysliteľné, aby som zhrešil proti Jehovovi a prestal sa za vás modliť. Budem vás ďalej učiť o dobrej a správnej ceste. 24  Len sa bojte Jehovu+ a verne* mu slúžte celým svojím srdcom. Pamätajte, aké veľké veci pre vás urobil.+ 25  Ale ak budete tvrdošijne robiť to, čo je zlé, zahyniete+ vy i váš kráľ.“+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „Počúvol som váš hlas vo všetkom“.
Dosl. „kráča pred vami“.
Al. „peniaze za mlčanie“.
Dosl. „že ste v mojej ruke nič nenašli“.
Dosl. „predal“.
Al. „k neskutočnostiam“.
Al. „sú to neskutočnosti“.
Al. „v pravde“.