Prvá Samuelova 11:1–15

11  Potom pritiahol Ammónec+ Nachaš a utáboril sa pri Jabeši+ v Gileáde. Všetci obyvatelia Jabeša navrhli Nachašovi: „Uzavri s nami zmluvu a budeme ti slúžiť.“  Ammónec Nachaš im odpovedal: „Uzavriem s vami zmluvu pod podmienkou, že každému z vás vypichnem pravé oko, aby som pokoril celý Izrael.“  Starší z Jabeša mu na to povedali: „Daj nám sedem dní. Rozošleme poslov po celom území Izraela, a keď sa nenájde nikto, kto by nás zachránil, vzdáme sa ti.“  Keď poslovia prišli do Gibey,+ kde žil Saul, a povedali ľuďom, čo sa deje, všetci sa hlasno rozplakali.  Saul sa práve vracal s dobytkom z poľa a pýtal sa: „Čo sa stalo? Prečo ľudia plačú?“ A tak mu povedali, akú správu priniesli muži z Jabeša.  Keď to Saul počul, začal naňho pôsobiť Boží duch+ a veľmi sa rozhneval.  Vzal dva býky, rozsekal ich na kusy a rozposlal ich prostredníctvom poslov po celom území Izraela s odkazom: „To isté sa stane dobytku každého, kto nebude nasledovať Saula a Samuela!“ Vtedy ľudia dostali strach z Jehovu a vytiahli ako jeden muž.  Potom ich v Bezeku spočítal a bolo tam 300 000 izraelských mužov a 30 000 judských mužov.  Poslom z Jabeša povedali: „Toto odkážte mužom z Jabeša v Gileáde: ‚Zajtra, v čase, keď začne páliť slnko, budete zachránení.‘“ A tak poslovia odišli a oznámili to mužom z Jabeša. Tí mali obrovskú radosť 10  a povedali Ammóncom: „Zajtra sa vám vzdáme a urobte s nami, čo uznáte za vhodné.“+ 11  Na druhý deň Saul rozdelil ľud na tri oddiely. Počas rannej hliadky* prenikli do tábora Ammóncov+ a zabíjali ich až do poludňajšej páľavy. Tí, čo prežili, sa rozutekali každý iným smerom. 12  Vtedy povedal ľud Samuelovi: „Kde sú tí, čo hovorili: ‚To má byť Saul naším kráľom?‘+ Vydajte nám ich, zaslúžia si smrť.“ 13  Ale Saul povedal: „Dnes nesmie nikto zomrieť,+ lebo dnes Jehova zachránil Izrael.“ 14  Potom Samuel povedal ľudu: „Poďme do Gilgalu+ a znovu tam vyhlásme Saula za kráľa.“+ 15  Všetci teda odišli do Gilgalu a pred Jehovom vyhlásili Saula za kráľa. Potom predložili Jehovovi obete spoločenstva+ a Saul a všetci Izraeliti tam s veľkou radosťou oslavovali.+

Poznámky pod čiarou

Čiže niekedy medzi 2.00 a 6.00 hod.