Prvá Samuelova 10:1–27

10  Potom vzal Samuel nádobku s olejom, vylial ho Saulovi na hlavu,+ pobozkal ho a povedal: „Jehova ťa pomazal za vodcu+ nad svojím ľudom.*+  Keď odo mňa dnes odídeš, stretneš pri Ráchelinej hrobke+ na území Benjamína pri Celcachu dvoch mužov. Povedia ti: ‚Oslice, ktoré si šiel hľadať, sa našli. Tvoj otec si už nerobí starosti o ne,+ ale bojí sa o vás. Hovorí: „Čo sa stalo s mojím synom?“‘  Odtiaľ pôjdeš ďalej a prídeš k veľkému stromu v Tábore. Tam stretneš troch mužov, ktorí pôjdu k pravému Bohu do Bételu.+ Jeden ponesie tri kozliatka, druhý tri chleby a tretí veľký krčah vína.  Pozdravia ťa a dajú ti dva chleby. Vezmi si ich.  Potom prídeš k pahorku pravého Boha, kde je posádka Filištíncov. Keď už budeš blízko mesta, stretneš skupinu prorokov, ktorí budú schádzať z výšiny za sprievodu lýry, tamburíny, flauty a harfy a pritom budú prorokovať.  Príde na teba Jehovov duch+ a budeš prorokovať spolu s nimi a zmeníš sa na iného človeka.+  Keď sa tieto znamenia splnia, urob všetko, čo uznáš za vhodné, lebo pravý Boh je s tebou.  Choď predo mnou do Gilgalu+ a ja tam za tebou prídem, aby som predložil zápalné obete a obete spoločenstva. Počkaj sedem dní, kým neprídem. Potom ti poviem, čo máš robiť.“  Len čo sa Saul otočil, aby odišiel od Samuela, Boh začal meniť jeho srdce a všetky tie znamenia sa v ten deň splnili. 10  Keď Saul so sluhom prišli k pahorku, stretli sa tam so skupinou prorokov. Vtom prišiel na Saula Boží duch+ a on začal medzi nimi prorokovať.+ 11  Keď všetci, čo ho poznali, videli, že prorokuje s prorokmi, pýtali sa jeden druhého: „Čo sa to stalo s Kišovým synom? To už aj Saul patrí k prorokom?“ 12  Nato jeden z miestnych povedal: „A čo tí ostatní proroci? Kto sú ich otcovia?“ Tak sa začalo hovoriť:* „To už aj Saul patrí k prorokom?“+ 13  Keď Saul prestal prorokovať, šiel na výšinu. 14  Neskôr sa brat Saulovho otca spýtal Saula a jeho sluhu: „Kde ste boli?“ Odpovedal: „Hľadali sme oslice.+ Ale nemohli sme ich nájsť, a tak sme šli k Samuelovi.“ 15  „A čo vám povedal Samuel?“ spýtal sa Saulov strýko. 16  „Povedal nám, že oslice sa už našli,“ odpovedal Saul. Ale to, že mu Samuel povedal, že bude kráľom, neprezradil. 17  Potom Samuel zvolal Izraelitov do Micpy,+ aby sa zhromaždili pred Jehovom, 18  a povedal im: „Toto hovorí Jehova, Boh Izraela: ‚Vyviedol som Izrael z Egypta a oslobodil som vás z rúk Egypťanov+ a z rúk všetkých kráľovstiev, ktoré vás utláčali. 19  Ale vy ste dnes zavrhli svojho Boha,+ ktorý vás zachraňoval zo všetkých vašich nešťastí a útrap, a povedali ste: „Dosaď nad nami kráľa.“ A teraz sa postavte pred Jehovu podľa svojich kmeňov a rodov.‘“* 20  Samuel dal predstupovať všetky izraelské kmene jeden po druhom+ a bol vybraný kmeň Benjamín.+ 21  Potom dal predstupovať kmeň Benjamín po rodinách a bola vybraná rodina Matriovcov. Nakoniec bol vybraný Kišov syn Saul.+ Ale keď ho šli hľadať, nemohli ho nikde nájsť. 22  A tak sa pýtali Jehovu:+ „Už sem prišiel ten muž?“ A Jehova odpovedal: „Skrýva sa medzi batožinou.“ 23  Bežali teda poňho a priviedli ho. Keď sa postavil medzi ľud, bol o hlavu vyšší ako všetci ostatní.+ 24  „Vidíte, koho Jehova vybral?“+ povedal Samuel ľudu. „V celom národe nie je nikto ako on!“ A všetci začali volať: „Nech žije kráľ!“ 25  Potom Samuel oznámil ľudu, čo od nich bude kráľ vyžadovať,+ zapísal to do knihy a uložil ju pred Jehovom. Nato ich všetkých poslal domov. 26  Aj Saul sa vrátil domov, do Gibey. Sprevádzali ho bojovníci, ktorých k tomu Jehova podnietil. 27  Ale niektorí zlí ľudia hovorili: „Ako nás tento zachráni?“+ Pohrdli ním a nepriniesli mu nijaký dar.+ Ale Saul na to nič nepovedal.*

Poznámky pod čiarou

Dosl. „dedičstvom“.
Al. „Tak vzniklo príslovie“.
Dosl. „a tisícov“.
Dosl. „bol ako nemý“.