Prvý Petra 5:1–14

  • „Paste Božie stádo“ (1 – 4)

  • Buďte pokorní a bdejte (5 – 11)

    • Uvrhnite všetky starosti na Boha (7)

    • Diabol je ako revúci lev (8)

  • Záverečné slová (12 – 14)

5  Ako starší,* svedok Kristových utrpení a účastník slávy, ktorá má byť zjavená,+ nabádam starších medzi vami:  Paste Božie stádo,+ ktoré je vo vašej starostlivosti, a slúžte ako dozorcovia* nie z donútenia, ale dobrovoľne, tak ako to chce Boh,+ nie z lásky k nečestnému zisku,+ ale horlivo.  Nevládnite nad tými, ktorí sú Božím dedičstvom,+ ale buďte stádu príkladom.+  A keď sa zjaví hlavný pastier,+ dostanete nevädnúci veniec slávy.+  Podobne vy, mladší muži, podriaďujte sa starším mužom.*+ Všetci sa k sebe správajte pokorne,* lebo Boh sa stavia proti pyšným, ale pokorným prejavuje nezaslúženú láskavosť.+  Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás vyvýšil, keď na to príde čas,+  a uvrhnite naňho všetky svoje starosti,*+ lebo mu na vás záleží.+  Uvažujte triezvo, bdejte!+ Váš nepriateľ, Diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by pohltil.+  Postavte sa proti nemu+ pevní vo viere, lebo viete, že rovnako trpia vaši bratia* na celom svete.+ 10  A keď sa skončí vaše krátke utrpenie, Boh všetkej nezaslúženej láskavosti, ktorý vás prostredníctvom Krista povolal k svojej večnej sláve,+ dokončí vaše školenie. Upevní vás,+ posilní vás,+ ukotví vás. 11  Jemu patrí moc navždy. Amen. 12  Prostredníctvom Silvána,*+ ktorého považujem za verného brata, som vám napísal krátky list, aby som vás povzbudil a uistil, že Boh vám naozaj prejavuje nezaslúženú láskavosť. Pevne sa jej držte. 13  Pozdravuje vás tá, ktorá je v Babylone,* vyvolená ako vy, a takisto môj syn Marek.+ 14  S láskou pozdravte jeden druhého bozkom. Vám všetkým, ktorí ste učeníkmi Krista, prajem pokoj.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „spolustarší“.
Al. „a starostlivo naň dohliadajte“.
Al. „starším“.
Dosl. „sa prepášte pokorou k sebe navzájom“.
Al. „obavy; úzkosť“.
Dosl. „vaše bratstvo“.
Nazývaný aj Sílas.
Možno sa vzťahuje na tamojší zbor.