Prvý Petra 4:1–19

  • Žiť pre Božiu vôľu ako Kristus (1 – 6)

  • „Koniec všetkého je blízko“ (7 – 11)

  • Keď trpíme za to, že sme kresťania (12 – 19)

4  Keď teda viete, že Kristus trpel v tele,+ aj vy sa vyzbrojte rovnakým zmýšľaním.* Lebo ten, kto trpí v tele, skoncoval s hriechom,+  aby kým ešte žije v tele, nežil pre ľudské túžby,+ ale pre Božiu vôľu.+  Veď ste dosť dlho robili to, čo robia národy:+ oddávali ste sa bezočivému správaniu,* nespútaným vášňam, nadmernému pitiu, divokým večierkom,* pijatikám a odpornému* modlárstvu.+  Títo ľudia sa čudujú, prečo sa s nimi už neváľate v rovnakom bahne neviazanosti, a preto vás urážajú.+  Ale budú sa zodpovedať tomu, ktorý je pripravený súdiť živých i mŕtvych.+  Veď dobrá správa sa zvestovala aj mŕtvym,*+ aby v Božích očiach boli živí a žili v súlade s duchom, aj keď sú súdení telesne* ako každý človek.  Koniec všetkého je blízko. Preto buďte rozumní+ a buďte vždy pripravení modliť sa.+  Predovšetkým majte jeden k druhému vrúcnu lásku,+ lebo láska prikrýva množstvo hriechov.+  Buďte k sebe pohostinní a nepovažujte to za bremeno.*+ 10  Každý z vás dostal nejaký dar, a tak si ním navzájom slúžte ako dobrí správcovia Božej nezaslúženej láskavosti, ktorá sa prejavuje rôznymi spôsobmi.+ 11  Ak niekto hovorí, nech hovorí tak, ako sa majú hovoriť Božie vyhlásenia. Ak niekto slúži, nech sa spolieha na silu, ktorú dáva Boh,+ aby všetka sláva pripadla Bohu+ prostredníctvom Ježiša Krista. Jemu patrí sláva a moc po celú večnosť. Amen. 12  Milovaní, keď prechádzate ohňom skúšok, nečudujte sa,+ akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. 13  Naopak, radujte sa,+ keď znášate utrpenie podobné Kristovmu,+ aby ste sa mohli radovať a jasať aj pri zjavení jeho slávy.+ 14  Keď vás urážajú pre Kristovo meno, ste šťastní,+ lebo je na vás duch slávy, Boží duch. 15  Ale nech nikto z vás netrpí ako vrah, zlodej, zločinec alebo ako ten, čo sa mieša do cudzích záležitostí.+ 16  Kto však trpí za to, že je kresťan, nech sa nehanbí,+ ale nech ďalej nosí toto meno a tým oslavuje Boha. 17  Lebo nastal určený čas, aby sa začal súd, a to od Božieho domu.+ Ak sa začína od nás,+ ako sa to skončí s tými, ktorí nepodriaďujú svoj život Božej dobrej správe?+ 18  „A ak sa ledva zachráni spravodlivý, čo bude s bezbožníkom a hriešnikom?“+ 19  Teda tí, ktorí trpia za to, že konajú Božiu vôľu, nech ďalej konajú dobro a zverujú sa do rúk verného Stvoriteľa.+

Poznámky pod čiarou

Al. „odhodlaním; rozhodnosťou“.
Al. „nehanebnému správaniu“. Množné číslo gréckeho slova aselgeia. Pozri Slovník pojmov.
Al. „hýreniu“.
Dosl. „nezákonnému“.
Čiže mŕtvym v duchovnom zmysle. Pozri Ef 2:1.
Dosl. „v tele“.
Al. „a robte to bez hundrania“.