Prvý Petra 2:1–25

  • Túžte po Božom slove (1 – 3)

  • Živé kamene na stavbu duchovného domu (4 – 10)

  • Žite ako cudzinci a dočasní obyvatelia (11, 12)

  • Pravá podriadenosť (13 – 25)

    • Kristus nám zanechal príklad (21)

2  Zbavte sa teda všetkej zloby,+ podvádzania, pokrytectva, závisti a ohovárania.  Ako novorodenci+ túžte po nefalšovanom* mlieku Božieho slova, aby ste vďaka nemu rástli a získali záchranu,+  keďže ste už okúsili,* že Pán je láskavý.  Keď prichádzate k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli,+ ale Boh si ho vyvolil a je preňho drahocenný,+  aj vy sami ste ako živé kamene, z ktorých sa stavia duchovný dom,+ aby ste boli svätým kňazstvom a aby ste prostredníctvom Ježiša Krista prinášali duchovné obete+ príjemné Bohu.+  Lebo v Písme sa hovorí: „Kladiem na Sione kameň, vyvolený a drahocenný základný kameň. Kto v neho verí, určite sa nesklame.“*+  Pre vás, veriacich, je drahocenný, ale v súvislosti s tými, čo neveria, je napísané: „Kameň, ktorý stavitelia zavrhli,+ sa stal hlavným uholným kameňom“*+  a „kameňom úrazu a skalou, ktorá ich pohoršuje“.+ Potkýnajú sa oň a padajú, lebo neposlúchajú slovo. A takýto koniec ich aj čakal.  Ale vy ste „vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ,+ ľud, ktorý sa stal drahocenným vlastníctvom,+ aby ste široko-ďaleko oznamovali nádherné vlastnosti“*+ toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho obdivuhodného svetla.+ 10  Kedysi ste neboli ľudom, ale teraz ste Božím ľudom,+ kedysi vám nebolo prejavované milosrdenstvo, ale teraz vám je prejavované.+ 11  Milovaní, nabádam vás ako cudzincov a dočasných obyvateľov:+ Nepodliehajte telesným túžbam,+ ktoré proti vám bojujú.+ 12  Správajte sa medzi národmi vzorne,+ aby tí, ktorí vás obviňujú z niečoho zlého, na vlastné oči videli vaše dobré skutky+ a vďaka tomu oslavovali Boha v deň, keď vykoná prehliadku. 13  Kvôli Pánovi sa podriaďujte každému, komu je zverená právomoc,*+ či už kráľovi+ ako svojmu vládcovi, 14  alebo miestodržiteľom, ktorých kráľ posiela, aby trestali tých, čo robia zle, ale chválili tých, čo konajú dobro.+ 15  Veď Boh si praje, aby ste konaním dobra umlčali reči* nerozumných ľudí.+ 16  Ste slobodní ľudia,+ no svoju slobodu využívajte na to, aby ste slúžili Bohu ako jeho otroci,+ a nie na to, aby ste ňou zakrývali* nesprávne konanie.+ 17  Majte úctu k ľuďom každého druhu,+ milujte všetkých svojich bratov,*+ majte bázeň pred Bohom,+ vážte si kráľa.+ 18  Nech sa sluhovia podriaďujú svojim pánom s hlbokou úctou,+ a to nielen tým dobrým a rozumným, ale aj tým, ktorým je ťažké sa zavďačiť. 19  Lebo Boh sa priaznivo pozerá na tých, ktorí znášajú ťažkosti* a nespravodlivo trpia, pretože si pred ním chcú zachovať čisté svedomie.+ 20  Máte sa čím chváliť, keď znášate bitku za to, že hrešíte?+ Ale ak trpíte za to, že konáte dobro, Boh sa na vás pozerá s priazňou.+ 21  Veď na to ste boli povolaní. Aj Kristus trpel za vás+ a zanechal vám príklad, aby ste verne kráčali v jeho stopách.+ 22  Nezhrešil+ a z jeho úst nikdy nevyšlo klamstvo.+ 23  Keď ho urážali,+ neodpovedal urážkami.+ Keď trpel,+ nevyhrážal sa, ale zveril sa do rúk toho, ktorý súdi+ spravodlivo. 24  Vo svojom tele vyniesol naše hriechy+ na kôl,*+ aby sme boli oslobodení od hriechov* a žili pre to, čo je správne. A „jeho zraneniami ste boli uzdravení“.+ 25  Veď ste boli ako blúdiace ovce,+ ale teraz ste sa vrátili k pastierovi+ a dozorcovi* svojich duší.*

Poznámky pod čiarou

Al. „čistom; neriedenom“.
Al. „pocítili“.
Dosl. „nebude zahanbený“.
Dosl. „cnosti“, čiže chvályhodné vlastnosti a skutky.
Al. „každému ľudskému zriadeniu“, dosl. „stvoreniu“.
Dosl. „nasadili náhubok“.
Al. „ospravedlňovali“.
Al. „celé bratstvo“.
Al. „zármutok; bolesť“.
Dosl. „na drevo“.
Al. „skoncovali s hriechmi“, dosl. „zomreli hriechom“.
Po grécky episkopos. Tento výraz označuje niekoho, kto dohliada na druhých a chráni ich. Pozri Slovník pojmov.
Al. „svojho života“.