Prvá Kroník 29:1–30

29  A kráľ Dávid povedal celému zhromaždeniu: „Môj syn Šalamún, ktorého si vyvolil Boh,+ je mladý a neskúsený*+ a dielo je veľké, lebo to nie je palác* pre človeka, ale pre Boha Jehovu.+  Vynaložil som nemalé úsilie, aby som pripravil pre dom svojho Boha zlato na zlaté predmety, striebro na strieborné, meď na medené, železo na železné,+ drevo+ na to, čo má byť z dreva, ónyx a vzácne kamene, ktoré sa majú vsadiť do malty, mozaikové kamienky, rôzne drahokamy a alabaster vo veľkom množstve.  A pretože dom môjho Boha je mojím potešením,+ dávam aj zlato a striebro z vlastného majetku+ okrem toho, čo som už pripravil pre svätý dom:  3 000 talentov* zlata z Ofiru,+ 7 000 talentov prečisteného striebra na pokrytie stien domu,  zlato na zlaté predmety a striebro na strieborné predmety a na všetko, čo majú vytvoriť umelci. A teraz, ak niekto chce, môže aj sám priniesť Jehovovi dar.“+  Nato sa dobrovoľne ponúkli kniežatá rodov, kniežatá kmeňov Izraela, velitelia tisícov a stoviek+ a kráľovi správcovia+  a dali na dom pravého Boha 5 000 talentov zlata, 10 000 dareikov,* 10 000 talentov striebra, 18 000 talentov medi a 100 000 talentov železa.  A kto mal drahokamy, daroval ich do pokladnice Jehovovho domu, ktorú mal na starosti Geršonovec+ Jechiel.+  Ľudia sa radovali z dobrovoľných darov, lebo ich dávali Jehovovi z celého srdca.+ Aj kráľ Dávid mal veľkú radosť. 10  Potom Dávid chválil Jehovu pred celým zhromaždením a povedal: „Jehova, Bože nášho otca Izraela, nech ti je sláva po celú večnosť.* 11  Jehova, tvoja je veľkosť+ i moc,+ krása i nádhera a vznešenosť,*+ lebo všetko v nebi a na zemi je tvoje.+ Tvoje je kráľovstvo, Jehova,+ ty sa dvíhaš ako hlava nad všetkým. 12  Bohatstvo a sláva je od teba+ a ty vládneš nad všetkým.+ V tvojej ruke je sila+ a moc+ a svojou rukou môžeš urobiť každého veľkým+ a dať silu všetkým.+ 13  Preto ti, náš Bože, ďakujeme a chválime tvoje prekrásne meno. 14  Kto som však ja a čo je môj ľud, že sme boli schopní priniesť taký dobrovoľný dar? Veď všetko je od teba a dali sme ti to, čo sme dostali z tvojej ruky. 15  V tvojich očiach sme len cudzinci a prisťahovalci, tak ako všetci naši predkovia.+ Naše dni na zemi sú ako tieň,+ bez nádeje. 16  Jehova, náš Bože, všetky tie poklady, ktoré sme zhromaždili, aby sme postavili dom pre tvoje sväté meno, sú z tvojej ruky a patria tebe. 17  A viem, môj Bože, že skúmaš srdce+ a máš rád úprimnosť.*+ Z úprimného srdca som daroval toto všetko a s radosťou vidím, ako ti tvoj ľud, ktorý je tu, dobrovoľne prináša dary. 18  Jehova, Bože našich predkov Abraháma, Izáka a Izraela, zachovaj navždy takéto zmýšľanie v srdci svojho ľudu a obráť ich srdce k sebe.+ 19  A pomôž môjmu synovi Šalamúnovi, aby celým* srdcom+ dodržiaval tvoje prikázania,+ pripomienky a nariadenia. Pomôž mu to všetko konať a postaviť ten palác,* pre ktorý som všetko pripravil.“+ 20  Potom Dávid povedal celému zhromaždeniu: „Chváľte Jehovu, svojho Boha.“ Vtedy celé zhromaždenie chválilo Jehovu, Boha svojich predkov, a všetci padli na kolená a klaňali sa až k zemi pred Jehovom a pred kráľom. 21  Prinášali obete Jehovovi a zápalné obete+ Jehovovi až do nasledujúceho dňa. Obetovali 1 000 mladých býkov, 1 000 baranov, 1 000 baránkov a príslušné tekuté obete.+ Priniesli veľké množstvo obetí za celý Izrael.+ 22  V ten deň jedli a pili pred Jehovom s veľkou radosťou.+ A znovu vyhlásili Dávidovho syna Šalamúna za kráľa a pomazali ho pred Jehovom za vodcu+ a Cádoka za kňaza.+ 23  Tak Šalamún zasadol na Jehovov trón+ ako kráľ namiesto svojho otca Dávida. Darilo sa mu dobre a všetci Izraeliti ho poslúchali. 24  Kráľovi Šalamúnovi sa podriadili aj všetky kniežatá,+ udatní bojovníci+ a všetci synovia kráľa Dávida.+ 25  Jehova Šalamúna nesmierne vyvýšil v očiach celého Izraela a dal mu takú kráľovskú vznešenosť, akú nemal žiaden kráľ, ktorý vládol nad Izraelom pred ním.+ 26  Dávid, syn Izaja, vládol nad celým Izraelom. 27  Vládol nad Izraelom 40 rokov. V Hebrone vládol sedem rokov+ a v Jeruzaleme 33 rokov.+ 28  Zomrel v peknej starobe,+ spokojný so svojím dlhým životom,* bohatstvom a slávou. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Šalamún.+ 29  Dejiny kráľa Dávida sú od začiatku do konca zapísané v záznamoch vidiaceho Samuela, proroka Nátana+ a vidiaceho Gáda.+ 30  Hovorí sa v nich o celej jeho vláde, moci a o všetkom, čo sa odohralo v jeho živote, v Izraeli a vo všetkých okolitých kráľovstvách.

Poznámky pod čiarou

Al. „útly“.
Al. „chrám“.
Jeden talent zodpovedal 34,2 kg. Pozri dodatok B14.
Dareikos bola perzská zlatá minca. Pozri dodatok B14.
Al. „od vekov až naveky“.
Al. „dôstojnosť“.
Al. „priamosť; čestnosť“.
Al. „úplne oddaným“.
Al. „chrám“.
Dosl. „s dňami“.