Prvá Kroník 28:1–21

  • Dávidova reč o stavbe chrámu (1 – 8)

  • Pokyny pre Šalamúna; plán chrámu (9 – 21)

28  Dávid zhromaždil do Jeruzalema všetky kniežatá Izraela: kniežatá kmeňov, veliteľov oddielov,+ ktorí slúžili kráľovi, veliteľov tisícov a stoviek,+ správcov všetkého majetku a hospodárskych zvierat kráľa+ a jeho synov+ a tiež dvorných úradníkov a všetkých udatných a mocných mužov.+  Potom kráľ Dávid vstal a povedal: „Počujte ma, bratia moji a ľud môj. Z celého srdca som túžil postaviť dom ako príbytok pre truhlu Jehovovej zmluvy a ako podnož nášho Boha.+ Urobil som aj prípravy na stavbu,+  ale pravý Boh mi povedal: ‚Nepostavíš dom môjmu menu,+ lebo si viedol vojny a prelieval si krv.‘+  Jehova, Boh Izraela, si ma však vyvolil z celého rodu môjho otca, aby som sa stal navždy kráľom nad Izraelom.+ Lebo ako vodcu si vybral Júdu,+ z kmeňa Júda rod môjho otca+ a zo synov môjho otca vybral mňa, aby ma urobil kráľom nad celým Izraelom.+  A zo všetkých mojich synov – lebo Jehova mi dal mnoho synov+ – si vyvolil môjho syna Šalamúna,+ aby sedel na Jehovovom kráľovskom tróne a vládol nad Izraelom.+  Povedal mi: ‚Tvoj syn Šalamún mi postaví dom i nádvoria. Jeho som si vyvolil za syna a budem mu otcom.+  Ak bude naďalej svedomito uplatňovať moje prikázania a zákony,+ navždy upevním jeho kráľovskú moc.‘+  Pred očami celého Izraela, Jehovovho zboru, a pred naším Bohom vám hovorím: Starostlivo skúmajte a dodržiavajte všetky prikázania Jehovu, svojho Boha, aby ste mohli zostať v tejto dobrej krajine+ a zanechať ju svojim synom ako večné dedičstvo.  A ty, Šalamún, syn môj, poznaj Boha svojho otca a slúž mu celým* srdcom+ a dušou plnou potešenia,* lebo Jehova skúma všetky srdcia+ a pozná všetky myšlienky a túžby.+ Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť,+ ale ak ho opustíš, navždy ťa zavrhne.+ 10  Nezabudni, že Jehova si ťa vyvolil, aby si postavil dom, ktorý sa stane svätyňou. Buď odvážny a pusť sa do práce.“ 11  Potom Dávid odovzdal svojmu synovi Šalamúnovi plán+ predsiene,+ priestorov domu, jeho skladových, strešných a vnútorných miestností a domu pre zľutovnicu.*+ 12  Odovzdal mu plán všetkého, čo mu bolo zjavené Božím duchom: plán nádvorí+ Jehovovho domu, všetkých jedální dookola, pokladníc domu pravého Boha a pokladníc svätých* vecí.+ 13  Dal mu pokyny týkajúce sa oddelení kňazov+ a Lévitov a poučil ho o všetkých povinnostiach spojených so službou v Jehovovom dome a o všetkých predmetoch, ktoré sa mali používať pri službe v Jehovovom dome. 14  Určil tiež váhu zlata a striebra na vyhotovenie všetkých zlatých a strieborných predmetov, ktoré sa mali používať na službu v chráme, 15  váhu zlatých svietnikov+ a ich lámp* a váhu strieborných svietnikov a ich lámp podľa ich účelu, 16  váhu zlata na vyhotovenie všetkých stolov na chlieb predloženia+ a váhu striebra na strieborné stoly, 17  váhu zlata na vidlice, misky a džbány z rýdzeho zlata, váhu zlata na všetky malé zlaté misky+ a váhu striebra na všetky malé strieborné misky. 18  Stanovil aj váhu rýdzeho zlata na kadidlový oltár+ a na znázornenie voza,+ čiže na zlatých cherubínov,+ ktorí rozprestierali krídla a zahaľovali truhlu Jehovovej zmluvy. 19  Dávid povedal: „Jehova ma viedol a dal mi pochopenie, aby som zapísal tento plán+ do najmenších podrobností.“+ 20  Potom Dávid povedal svojmu synovi Šalamúnovi: „Buď odvážny a silný a pusť sa do práce. Neboj sa ani sa nedes, lebo Boh Jehova, môj Boh, je s tebou.+ Nenechá ťa bez pomoci ani ťa neopustí,+ ale bude s tebou, kým sa nedokončí všetka práca na Jehovovom dome. 21  Oddelenia kňazov+ a Lévitov+ sú pripravené, aby konali všetku službu v dome pravého Boha. Sú tu aj zruční remeselníci, ochotní vykonať všetko potrebné,+ a kniežatá+ a celý ľud sú pripravení urobiť všetko, čo im prikážeš.“

Poznámky pod čiarou

Al. „úplne oddaným“.
Al. „ochotnou dušou“. Pozri Slovník pojmov, heslo „duša“.
Al. „domu zmierenia“. Pozri Slovník pojmov, heslo „zľutovnica“.
Al. „zasvätených“.
Al. „kahancov“.