Prvá Kroník 21:1–30

21  Potom sa proti Izraelu postavil Satan* a naviedol Dávida, aby spočítal Izrael.+  Preto Dávid povedal Joábovi+ a vodcom ľudu: „Choďte, spočítajte Izraelitov od Beer-Šeby po Dán+ a prineste mi správu, aby som vedel, koľko ich je.“  Ale Joáb namietal: „Nech Jehova znásobí počet svojho ľudu stokrát! Môj pán, kráľ, či nie sú už všetci sluhami môjho pána? Prečo to chce môj pán urobiť? Prečo chce priviesť na Izrael vinu?“  Kráľ však nedal na to, čo mu hovoril Joáb, ale trval na svojom. A tak Joáb odišiel, prešiel celým Izraelom a vrátil sa do Jeruzalema.+  Potom odovzdal Dávidovi počet sčítaného ľudu. V celom Izraeli bolo 1 100 000 bojovníkov vyzbrojených mečom a v Judsku 470 000 bojovníkov vyzbrojených mečom.+  Ale kmene Lévi a Benjamín Joáb nespočítal,+ lebo kráľov rozkaz sa mu priečil.+  Ani pravému Bohu sa to nepáčilo, a preto Izraelitov potrestal.  Vtedy Dávid povedal pravému Bohu: „Veľmi som zhrešil+ tým, čo som urobil. Prosím, odpusť svojmu služobníkovi jeho previnenie.+ Bolo to odo mňa veľmi nerozumné.“+  Jehova povedal Gádovi,+ Dávidovmu vidiacemu: 10  „Choď a povedz Dávidovi: ‚Toto hovorí Jehova: „Dávam ti tri možnosti. Vyber si, čo ti mám urobiť.“‘“ 11  A tak Gád prišiel za Dávidom a povedal mu: „Toto hovorí Jehova: ‚Vyber si, 12  či má byť tri roky hlad+ alebo ťa budú tri mesiace porážať tvoji nepriatelia a bude ťa stíhať ich meč,+ alebo Jehova na tri dni zošle svoj meč a v krajine vypukne mor+ a Jehovov anjel bude pustošiť+ na celom území Izraela.‘ Rozmysli si, čo mám povedať tomu, ktorý ma posiela.“ 13  „Som v úzkych,“ odpovedal Dávid Gádovi. „Nech padnem do Jehovových rúk, lebo on je veľmi milosrdný.+ Len nech nepadnem do rúk človeka.“+ 14  Jehova teda dopustil na Izrael mor+ a zomrelo 70 000 ľudí.+ 15  Ale keď sa anjel, ktorého poslal pravý Boh, chystal pustošiť Jeruzalem, Jehova to videl a pocítil nad tým nešťastím ľútosť.*+ Anjelovi, ktorý šíril skazu, povedal: „Dosť už,+ stiahni ruku!“ Jehovov anjel práve stál pri mlatovisku* Ornana+ Jebuzejského.+ 16  Keď Dávid zdvihol zrak, uvidel Jehovovho anjela stáť medzi nebom a zemou s vytaseným mečom+ v ruke, namiereným na Jeruzalem. Dávid a starší, oblečení do vrecoviny,+ padli tvárou k zemi.+ 17  A Dávid povedal pravému Bohu: „Nebol som to ja, kto prikázal spočítať ľud? To ja som zhrešil, ja som sa previnil,+ ale čo urobili tieto ovečky? Jehova, môj Bože, prosím, nech tvoja ruka zasiahne mňa a dom môjho otca, len neprivádzaj túto pohromu na svoj ľud.“+ 18  Jehovov anjel poveril Gáda,+ aby oznámil Dávidovi, že má ísť na mlatovisko Ornana Jebuzejského a postaviť tam Jehovovi oltár.+ 19  Dávid poslúchol a šiel, ako mu Gád prikázal v Jehovovom mene. 20  Ornan, ktorý práve mlátil pšenicu, sa otočil a uvidel anjela. Jeho štyria synovia, ktorí tam boli s ním, sa schovali. 21  Keď Ornan videl, ako k nemu prichádza Dávid, ihneď vyšiel z mlatoviska a hlboko sa mu poklonil. 22  Dávid mu povedal: „Predaj* mi mlatovisko, aby som na ňom postavil oltár Jehovovi. Predaj mi ho za plnú cenu, aby sa pohroma medzi ľudom zastavila.“+ 23  Ale Ornan povedal Dávidovi: „Len si ho vezmi. Nech môj pán, kráľ, urobí, čo považuje za dobré.* Dám ti aj dobytok na zápalné obete, mlátiace sane,*+ aby si mal drevo, a pšenicu, aby si mohol priniesť obilnú obeť. Dávam ti všetko.“ 24  Ale kráľ Dávid odpovedal Ornanovi: „Nie, kúpim to od teba za plnú cenu. Nevezmem predsa pre Jehovu to, čo je tvoje, a neprinesiem zápalné obete, ktoré by ma nič nestáli.“+ 25  A Dávid odvážil Ornanovi za ten pozemok 600 šekelov* zlata. 26  Postavil tam oltár+ Jehovovi a predložil na ňom zápalné obete a obete spoločenstva. Vzýval Jehovu a on mu odpovedal ohňom+ z neba, ktorý zoslal na oltár na zápalné obete. 27  Potom Jehova prikázal anjelovi,+ aby vrátil svoj meč do pošvy. 28  Dávid videl, že Jehova mu odpovedal na mlatovisku Ornana Jebuzejského, a odvtedy tam prinášal obete. 29  Jehovov svätostánok, ktorý zhotovil Mojžiš v pustatine, i oltár na zápalné obete boli v tom čase na výšine v Gibeone,+ 30  ale Dávid tam nemohol ísť, aby sa poradil s Bohom, lebo ho desil meč Jehovovho anjela.

Poznámky pod čiarou

Al. možno „odporca“.
Pozri Slovník pojmov, heslo „mlátenie“.
Al. „zármutok“.
Dosl. „Daj“.
Dosl. „čo je dobré v jeho očiach“.
Pozri Slovník pojmov, heslo „mlátenie“.
Jeden šekel zodpovedal 11,4 g. Pozri dodatok B14.