Prvá Kroník 20:1–8

20  Začiatkom roka,* v čase, keď králi tiahnu do boja, sa Joáb+ vydal na vojenskú výpravu a spustošil krajinu Ammóncov. Ale Dávid zostal v Jeruzaleme.+ Joáb pritiahol k Rabbe,+ obľahol ju a dobyl. Potom mesto zbúral.+  A Dávid vzal z Malkámovej* hlavy korunu, ktorá bola vyrobená z jedného talentu* zlata a bola ozdobená drahými kameňmi. Položili ju na Dávidovu hlavu. Okrem nej Dávid odniesol z mesta aj veľmi veľkú korisť.+  Jeho obyvateľov odviedol a prikázal, aby rezali kamene a pracovali s ostrými železnými nástrojmi a sekerami.+ Tak to urobil so všetkými ammónskymi mestami. Potom sa Dávid s celým vojskom vrátil do Jeruzalema.  Neskôr vypukla v Gezeri vojna s Filištíncami. V nej Sibbechaj+ Chúšatský zabil Sippaja, potomka Refajovcov.+ Tak boli Filištínci porazení.  A vojna s Filištíncami vypukla ešte raz. Elchanán, syn Jaira, zabil Lachmiho, brata Gáťana Goliáša,+ ktorého násada kopije bola ako tkáčsky návoj.*+  Potom vypukla vojna v Gáte.+ Bol tam mimoriadne veľký muž,+ ktorý mal na rukách i na nohách po šesť prstov, spolu 24. Aj on bol potomkom Refajovcov.+  Vysmieval sa+ Izraelu, a tak ho Jonatán, syn Dávidovho brata Šimeu,+ zabil.  To boli potomkovia Refajovcov+ z Gátu.+ Padli rukou Dávida a jeho mužov.

Poznámky pod čiarou

Čiže na jar.
Jeden talent zodpovedal 34,2 kg. Pozri dodatok B14.
Valec, na ktorý sa navíjala tkanina.