Prvá Kroník 19:1–19

  • Ammónci ponižujú Dávidových poslov (1 – 5)

  • Víťazstvo nad Ammóncami a Sýrčanmi (6 – 19)

19  Po nejakom čase zomrel ammónsky kráľ Nachaš a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn.+  Dávid povedal: „Prejavím Nachašovmu synovi Chanunovi láskavosť,*+ lebo aj jeho otec mi prejavoval láskavosť.“* A tak Dávid vyslal poslov, aby Chanunovi vyjadrili sústrasť nad smrťou jeho otca. Ale keď Dávidovi poslovia prišli do krajiny Ammóncov+ vysloviť Chanunovi sústrasť,  ammónske kniežatá povedali Chanunovi: „Myslíš si, že Dávid k tebe poslal tešiteľov z úcty k tvojmu otcovi? Neposlal ich skôr preto, aby preskúmal krajinu, špehoval v nej a dobyl ju?“  A tak Chanun oholil+ Dávidových poslov, odstrihol im spodnú časť odevu od pása dolu a poslal ich preč.  Keď sa Dávid dozvedel, ako ponížili jeho poslov, okamžite im poslal naproti svojich mužov s odkazom: „Zostaňte v Jerichu,+ kým vám nedorastú brady, a potom sa vráťte.“  Keď si Ammónci uvedomili, že ich Dávid znenávidel, Chanun s Ammóncami poslali 1 000 talentov* striebra, aby si najali bojové vozy a jazdcov z Mezopotámie,* z Aram-Maachy a z Cóby.+  Najali si 32 000 bojových vozov a kráľa Maachy s jeho vojskom. Nato pritiahli a utáborili sa pred Medébou.+ Ammónci sa zhromaždili zo svojich miest a vytiahli do boja.  Dávid sa o tom dopočul a vyslal proti nim Joába+ s celým vojskom, s najsilnejšími bojovníkmi.+  Ammónci vytiahli a rozostavili sa do bojového šíku pri vchode do mesta a králi, ktorí s nimi prišli, sa rozostavili na poli. 10  Keď Joáb videl, že nepriatelia sa naňho chystajú zaútočiť spredu i zozadu, vybral tých najlepších izraelských vojakov a rozostavil ich do šíku proti Sýrčanom.+ 11  Velenie nad ostatnými vojakmi zveril* svojmu bratovi Abišajovi,+ aby ich rozostavil do šíku proti Ammóncom. 12  Povedal mu: „Ak budú Sýrčania+ silnejší ako ja, prídeš mi na pomoc. A ak budú Ammónci silnejší ako ty, prídem ti na pomoc ja. 13  Buďme silní a odvážne+ bojujme za náš ľud a za mestá nášho Boha a Jehova urobí, čo uzná za dobré.“ 14  Nato Joáb so svojimi mužmi vyrazil do boja proti Sýrčanom a tí sa pred ním dali na útek.+ 15  Keď Ammónci videli, že Sýrčania utekajú, aj oni sa dali pred Joábovým bratom Abišajom na útek a stiahli sa do mesta. A Joáb sa vrátil do Jeruzalema. 16  Keď Sýrčania videli, že ich Izraeliti porazili, vyslali poslov a povolali do zbrane Sýrčanov, ktorí žili za Riekou.*+ Viedol ich Šofach, veliteľ Hadadezerovho vojska.+ 17  Keď o tom podali správu Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prekročil Jordán a pritiahol proti Sýrčanom. Dávid rozostavil svoje vojsko do bojového šíku a vtedy Sýrčania zaútočili.+ 18  Ale potom sa dali pred Izraelitmi na útek. Dávid zabil 7 000 Sýrčanov na bojových vozoch a 40 000 pešiakov a zabil aj veliteľa vojska Šofacha. 19  Keď Hadadezerovi služobníci videli, že ich Izraeliti porazili,+ uzavreli s Dávidom mier a stali sa jeho poddanými.+ Odvtedy už Sýrčania nikdy nechceli prísť Ammóncom na pomoc.

Poznámky pod čiarou

Al. „vernú lásku“.
Al. „vernú lásku“.
Jeden talent zodpovedal 34,2 kg. Pozri dodatok B14.
Dosl. „z Aram-Naharajimu“.
Al. „Ostatných vojakov dal do ruky“.
Čiže za Eufratom.