Prvá Kroník 18:1–17

18  Potom Dávid porazil Filištíncov, podmanil si ich a vzal im Gát+ a okolité mestečká.*+  Porazil aj Moáb,+ a tak sa Moábci stali Dávidovými sluhami a platili mu poplatok.+  Pri Chamate+ porazil cóbskeho+ kráľa Hadadezera,+ ktorý tiahol k Eufratu,+ aby upevnil svoju moc.  Dávid mu vzal 1 000 bojových vozov a zajal 7 000 jazdcov a 20 000 pešiakov.+ Prerezal šľachy všetkým koňom z bojových vozov, ale 100 koní si nechal.+  Cóbskemu kráľovi Hadadezerovi pritiahli na pomoc Sýrčania z Damasku, ale Dávid z nich pobil 22 000 mužov.+  Potom Dávid rozmiestnil v sýrskom Damasku posádky a Sýrčania sa stali jeho sluhami a platili mu poplatok. Jehova dával Dávidovi víťazstvo,* kamkoľvek šiel.+  Dávid pobral aj zlaté okrúhle štíty, ktoré mali Hadadezerovi sluhovia, a priniesol ich do Jeruzalema.  A z Hadadezerových miest Tibchat a Kun vzal kráľ Dávid veľké množstvo medi. Z nej urobil Šalamún medené more,+ stĺpy a medené náčinie.+  Keď sa chamatský kráľ Tou dopočul, že Dávid porazil celé vojsko cóbskeho kráľa Hadadezera,+ 10  poslal ku kráľovi Dávidovi svojho syna Hadoráma, aby sa ho spýtal, ako sa mu darí, a blahoželal mu k porážke Hadadezera (lebo Hadadezer často viedol vojnu proti Touovi). Hadorám priniesol Dávidovi rôzne zlaté, strieborné a medené predmety. 11  Kráľ Dávid ich zasvätil Jehovovi,+ tak ako to urobil so striebrom a zlatom, ktoré vzal všetkým národom: Edomcom, Moábcom, Ammóncom,+ Filištíncom+ a Amalekitom.+ 12  Abišaj,+ syn Ceruje,+ zabil v Soľnom údolí 18 000 Edomcov.+ 13  V celom Edome rozmiestnil posádky a všetci Edomci sa stali Dávidovými sluhami.+ Jehova dával Dávidovi víťazstvo,* kamkoľvek šiel.+ 14  Dávid vládol nad celým Izraelom+ a presadzoval právo a spravodlivosť pre celý svoj ľud.+ 15  Joáb, syn Ceruje, bol veliteľom vojska,+ Jehošafat,+ Achilúdov syn, bol kancelárom, 16  Cádok, Achitubov syn, a Achimelech, Abiatárov syn, boli kňazmi, Šavša bol tajomníkom 17  a Benajah, Jehojadov syn, velil Keréťanom+ a Peléťanom.+ Dávidovi synovia boli prví hneď po kráľovi.

Poznámky pod čiarou

Al. „a jeho závislé mestečká“, dosl. „dcéry“.
Al. „záchranu“.
Al. „záchranu“.