Prvá Kroník 16:1–43

  • Truhla zmluvy uložená do stanu (1 – 6)

  • Dávidova pieseň vďaky (7 – 36)

    • „Jehova sa stal Kráľom!“ (31)

  • Služba pred truhlou zmluvy (37 – 43)

16  Keď priniesli truhlu zmluvy pravého Boha, položili ju do stanu, ktorý pre ňu Dávid postavil.+ Potom predložili pravému Bohu zápalné obete a obete spoločenstva.+  Keď Dávid dokončil predkladanie zápalných obetí+ a obetí spoločenstva,+ požehnal ľud v mene Jehovu.  Všetkým Izraelitom, každému mužovi a žene, dal okrúhly chlieb a koláč sušených datlí a hrozienok.  Potom určil niektorých Lévitov, aby slúžili pred truhlou Jehovovej zmluvy.+ Mali oslavovať* Jehovu, Boha Izraela, ďakovať mu a chváliť ho.  Viedol ich Asaf+ a druhý po ňom bol Zachariáš. Jeiel, Šemiramót, Jechiel, Mattitjah, Eliab, Benajah, Obéd-Edom a Jeiel+ hrali na lýrach a na harfách.+ Asaf hral na čineloch+  a kňazi Benajah a Jachaziel pravidelne trúbili na trúbkach pred truhlou zmluvy pravého Boha.  V ten deň Dávid prvý raz poveril Asafa+ a jeho bratov, aby spievali pieseň vďaky, ktorú zložil na chválu Jehovu:   „Vzdávajte vďaky Jehovovi,+ vzývajte jeho meno,oznamujte jeho skutky medzi národmi!+   Spievajte mu, spievajte mu chvály,*+premýšľajte* o všetkých jeho obdivuhodných dielach.+ 10  Chváľte sa jeho svätým menom.+ Nech sa raduje srdce tých, čo hľadajú Jehovu.+ 11  Hľadajte Jehovu+ a jeho silu,ustavične hľadajte jeho tvár.*+ 12  Pamätajte na obdivuhodné skutky, ktoré vykonal,+na jeho zázraky a sudcovské rozhodnutia, 13  vy, potomkovia* jeho služobníka Izraela,+vy, synovia Jakoba, jeho vyvolení.+ 14  On je Jehova, náš Boh,+súdi celú zem.+ 15  Navždy pamätajte na jeho zmluvu,po tisíc generácií na sľub, ktorý dal,*+ 16  na zmluvu, ktorú uzavrel s Abrahámom,+a na jeho prísahu Izákovi.+ 17  Ustanovil ju ako zákon Jakobovi,+ako večnú zmluvu Izraelovi. 18  Povedal: ‚Dám ti kanaánsku krajinu+ako tvoj dedičný podiel.‘+ 19  Vtedy ich bolo málo, veľmi málo, a boli cudzincami v krajine.+ 20  Putovali od národa k národu,z jedného kráľovstva do druhého.+ 21  Nikomu nedovolil, aby ich utláčal,+ale karhal kvôli nim kráľov.+ 22  Hovoril: ‚Nedotýkajte sa mojich pomazanýcha neubližujte mojim prorokom.‘+ 23  Spievaj Jehovovi, celá zem! Ohlasujte záchranu od neho deň čo deň!+ 24  Rozprávajte národom o jeho sláve,všetkým ľuďom o jeho obdivuhodných skutkoch. 25  Lebo Jehova je veľký a zasluhuje si všetku chválu,vzbudzuje väčšiu bázeň než všetci ostatní bohovia.+ 26  Všetci bohovia národov sú bezcenné modly,+ale Jehova vytvoril nebesia.+ 27  Obklopuje ho vznešenosť* a nádhera,+v jeho príbytku je sila a radosť.+ 28  Vzdávajte Jehovovi česť, rody národov,vzdávajte Jehovovi česť za jeho slávu a silu.+ 29  Vzdávajte Jehovovi slávu hodnú jeho mena,+prineste dar a predstúpte pred neho.+ Klaňajte sa Jehovovi* odetí v nádhernom rúchu svätosti.*+ 30  Chvej sa pred ním, celá zem! Zem* stojí na pevných základoch a nič ňou neotrasie.+ 31  Nech sa radujú nebesia a nech zem plesá,+oznamujte medzi národmi: ‚Jehova sa stal Kráľom!‘+ 32  Nech buráca more a všetko, čo je v ňom,nech jasajú polia a všetko, čo je na nich. 33  A nech stromy lesa radostne volajú pred Jehovom,lebo prichádza* súdiť zem. 34  Ďakujte Jehovovi, lebo je dobrý,+jeho verná láska je večná.+ 35  Volajte: ‚Zachráň nás, Bože našej záchrany,+zhromaždi a vysloboď nás z národov,aby sme oslavovali tvoje sväté meno+a s veľkou radosťou ťa chválili.+ 36  Nech je chválený Jehova, Boh Izraela,po celú večnosť.‘“* A všetok ľud povedal: „Amen!“* a chválili Jehovu. 37  Potom Dávid poveril Asafa+ a jeho bratov, aby neustále slúžili pred truhlou Jehovovej zmluvy+ a každý deň robili všetko, čo bolo potrebné.+ 38  Obéd-Edoma a 68 jeho bratov, Obéd-Edoma, Jedutúnovho syna, a Chosu ustanovil za strážcov brán. 39  Kňaz Cádok+ a ostatní kňazi boli pred Jehovovým svätostánkom na výšine v Gibeone+ 40  a pravidelne, ráno i večer, prinášali zápalné obete Jehovovi na oltári na zápalné obete a robili všetko, čo je napísané v Zákone, ktorý Jehova prikázal Izraelitom dodržiavať.+ 41  Boli s nimi Héman, Jedutún+ a ostatní muži, ktorí boli menovite určení, aby ďakovali Jehovovi,+ lebo „jeho verná láska je večná“.+ 42  Héman+ a Jedutún hrali na trúbkach, čineloch a iných nástrojoch, ktorými chválili pravého Boha.* Jedutúnovi synovia+ slúžili pri bráne. 43  Potom sa všetci ľudia vrátili domov a Dávid šiel požehnať svoju domácnosť.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „pripomínať“.
Al. „hrajte mu“.
Al. možno „rozprávajte“.
Al. „prítomnosť“.
Dosl. „semeno“.
Dosl. „slovo, ktoré prikázal“.
Al. „dôstojnosť“.
Al. „Uctievajte Jehovu“.
Al. možno „pre nádheru jeho svätosti“.
Al. „Úrodná zem“.
Al. „prišiel“.
Al. „od vekov až naveky“.
Al.: „Nech sa tak stane!“
Al. „nástrojoch pre pieseň pravého Boha“.