Prvá Kroník 15:1–29

  • Léviti prenášajú truhlu zmluvy do Jeruzalema (1 – 29)

    • Míchal pohŕda Dávidom (29)

15  Dávid si postavil v Dávidovom meste domy, pripravil miesto pre truhlu zmluvy pravého Boha, postavil pre ňu stan+  a povedal: „Truhlu zmluvy pravého Boha nesmie niesť nikto, iba Léviti, lebo ich si Jehova vyvolil, aby nosili truhlu Jehovovej zmluvy a slúžili mu navždy.“+  Potom Dávid zhromaždil celý Izrael do Jeruzalema, aby truhlu Jehovovej zmluvy preniesli na miesto, ktoré pre ňu pripravil.+  Dávid zhromaždil potomkov Árona+ a Lévitov:+  z Kehátovcov vodcu Uriela a 120 jeho bratov,  z Meráriovcov vodcu Asajaha+ a 220 jeho bratov,  z Geršomovcov vodcu Joela+ a 130 jeho bratov,  z potomkov Elicafána+ vodcu Šemajaha a 200 jeho bratov,  z potomkov Hebrona vodcu Eliela a 80 jeho bratov, 10  z potomkov Uzziela+ vodcu Amminadába a 112 jeho bratov. 11  Dávid povolal aj kňazov Cádoka+ a Abiatára+ a Lévitov Uriela, Asajaha, Joela, Šemajaha, Eliela a Amminadába. 12  „Ste hlavami lévitských rodov,“ povedal im. „Posväťte sa, vy i vaši bratia, a preneste truhlu zmluvy Jehovu, Boha Izraela, na miesto, ktoré som pre ňu pripravil. 13  Keďže prvý raz ste ju neniesli vy,+ náš Boh Jehova sa na nás nahneval,+ lebo sme neskúmali, ako sa to má robiť.“+ 14  A tak sa kňazi a Léviti posvätili, aby preniesli truhlu zmluvy Jehovu, Boha Izraela. 15  Léviti si vyložili truhlu zmluvy pravého Boha na plecia a niesli ju na tyčiach,+ tak ako prikázal Mojžiš v súlade s Jehovovým pokynom. 16  Dávid povedal vodcom Lévitov, aby zo svojich bratov vybrali spevákov, ktorí by radostne spievali sprevádzaní rôznymi hudobnými nástrojmi: lýrami, harfami+ a činelmi.+ 17  Léviti vybrali Hémana,+ Joelovho syna, a z jeho bratov Asafa,+ Berechjahovho syna, a zo svojich bratov Meráriovcov Etána,+ Kušajahovho syna. 18  Patrili k nim aj ich bratia z druhého oddelenia:+ Zachariáš, Ben, Jaaziel, Šemiramót, Jechiel, Unni, Eliab, Benajah, Maasejah, Mattitjah, Elifelehu a Miknejah a strážcovia brán Obéd-Edom a Jeiel. 19  Speváci Héman,+ Asaf+ a Etán mali hrať na medených čineloch.+ 20  Zachariáš, Aziel, Šemiramót, Jechiel, Unni, Eliab, Maasejah a Benajah hrali na lýrach naladených na alamot.*+ 21  Mattitjah,+ Elifelehu, Miknejah, Obéd-Edom, Jeiel a Azaziah hrali na harfách naladených na šeminit*+ a viedli spev. 22  Vodca Lévitov Kenanjah+ dohliadal na prenášanie truhly, lebo sa v tom vyznal, 23  a Berechjah a Elkána boli strážcami truhly. 24  Kňazi Šebanjah, Jozafat, Netánel, Amasaj, Zachariáš, Benajah a Eliezer hlasno trúbili na trúbkach pred truhlou zmluvy pravého Boha.+ Obéd-Edom a Jechijah boli ďalšími strážcami truhly. 25  Dávid, izraelskí starší a velitelia tisícov sa s radosťou vybrali do Obéd-Edomovho domu,+ aby odtiaľ priniesli truhlu Jehovovej zmluvy.+ 26  Pravý Boh pomáhal Lévitom, ktorí niesli truhlu Jehovovej zmluvy, a oni mu obetovali sedem mladých býkov a sedem baranov.+ 27  Dávid mal na sebe plášť bez rukávov z jemnej látky, takisto ako všetci Léviti, ktorí niesli truhlu, speváci a Kenanjah, ktorý dohliadal na prepravu truhly a na spevákov. Dávid mal na sebe aj ľanový efod.+ 28  Všetci Izraeliti prenášali truhlu Jehovovej zmluvy s jasaním+ a za zvuku rohu, trúbok+ a činelov a za hlasného sprievodu lýr a hárf.+ 29  Keď vchádzali s truhlou Jehovovej zmluvy do Dávidovho mesta,+ Saulova dcéra Míchal+ sa pozerala z okna a videla, ako kráľ Dávid poskakuje a oslavuje. A začala ním v srdci pohŕdať.+

Poznámky pod čiarou