Prvá Kroník 14:1–17

14  Týrsky kráľ Chíram+ vyslal k Dávidovi poslov. Poslal mu aj cédrové drevo a kamenárov* a tesárov, aby postavili Dávidovi palác.+  A Dávid si uvedomil, že Jehova upevnil jeho kráľovskú moc nad Izraelom+ a že vyvýšil jeho kráľovstvo kvôli svojmu ľudu Izraelu.+  Dávid si vzal v Jeruzaleme ďalšie manželky+ a stal sa otcom ďalších synov a dcér.+  V Jeruzaleme sa mu narodil+ Šammua, Šobab, Nátan,+ Šalamún,+  Jibchar, Elišua, Elpelet,  Noga, Nefeg, Jafia,  Elišama, Beeljada a Elifelet.  Keď sa Filištínci dopočuli, že Dávid bol pomazaný za kráľa nad celým Izraelom,+ vyšli proti nemu do boja.+ Dávid sa to dozvedel a vytiahol proti nim.  Keď Filištínci pritiahli, napadli obyvateľov údolia Refajovcov.+ 10  Dávid sa spýtal Boha: „Mám vytiahnuť proti Filištíncom? Vydáš mi ich do rúk?“ Jehova mu odpovedal: „Vytiahni, určite ti ich vydám do rúk.“+ 11  A tak Dávid vytiahol k Baal-Peracimu+ a tam ich porazil. Potom povedal: „Pravý Boh mojou rukou prelomil línie mojich nepriateľov ako príval vôd.“ Preto to miesto nazvali Baal-Peracim.* 12  Filištínci tam nechali svojich bohov a Dávid prikázal, aby ich spálili.+ 13  Neskôr Filištínci vpadli do údolia ešte raz.+ 14  Dávid sa znova dopytoval pravého Boha a Boh mu povedal: „Neútoč na nich spredu. Obíď ich zozadu a zaútoč na nich pred kríkmi baka.*+ 15  Keď vo vrcholkoch kríkov baka začuješ zvuk pochodu, vyraz do boja, lebo pravý Boh vychádza pred tebou, aby porazil filištínske vojsko.“+ 16  Dávid urobil tak, ako mu pravý Boh prikázal,+ a porážali filištínske vojsko od Gibeonu až po Gezer.+ 17  Dávidova povesť sa rozšírila do všetkých krajín a Jehova naplnil strachom z neho všetky národy.+

Poznámky pod čiarou

Al. „murárov“.
Význ. „pán prielomov“.
Názov baka je prepisom hebrejského slova, ktorého význam nie je istý.