Prvá Kroník 13:1–14

  • Truhla zmluvy prenesená z Kirjat-Jearimu (1 – 14)

13  Dávid sa poradil s veliteľmi tisícov a stoviek a so všetkými vodcami+  a povedal celému zhromaždeniu Izraela: „Ak súhlasíte a bude sa to páčiť Jehovovi, nášmu Bohu, pošlime odkaz našim bratom, ktorí zostali vo všetkých izraelských krajoch, a tiež kňazom a Lévitom v ich mestách+ s pastvinami, aby prišli k nám.  A prinesme sem truhlu+ zmluvy nášho Boha.“ Povedal to, lebo za Saulových dní sa o ňu nestarali.+  Celé zhromaždenie s tým súhlasilo, lebo všetkým sa to zdalo správne.  A tak Dávid zvolal celý Izrael od Egyptskej rieky* až po Lebo-Chamat,*+ aby priniesli truhlu zmluvy pravého Boha z Kirjat-Jearimu.+  Dávid a celý Izrael sa vydali do Baaly,+ do Kirjat-Jearimu v Judsku, aby odtiaľ vzali truhlu zmluvy pravého Boha Jehovu, ktorý sedí na tróne nad* cherubínmi,+ truhlu, pri ktorej sa vzýva jeho meno.  Truhlu zmluvy pravého Boha naložili na nový voz+ a viezli ju z Abinadábovho domu. Voz viedli Uzza a Achio.+  Dávid a všetci Izraeliti oslavovali pred pravým Bohom z celej sily, spievali a hrali na harfách, lýrach, tamburínach,+ čineloch+ a trúbkach.+  Ale keď došli ku Kidonovmu mlatovisku,* Uzza vystrel ruku a zachytil truhlu zmluvy pravého Boha, lebo dobytok ju takmer prevrhol. 10  Vtom Jehova vzplanul proti Uzzovi hnevom a usmrtil ho, lebo vystrel ruku a zachytil truhlu.+ Uzza tam zomrel pred Bohom.+ 11  Ale Dávida nahnevalo,* že proti Uzzovi vzplanul Jehovov hnev.* To miesto sa až dodnes volá Perec-Uzza.* 12  Dávid v ten deň dostal z pravého Boha strach a povedal: „Ako mám k sebe preniesť truhlu zmluvy pravého Boha?“+ 13  Preto Dávid nevzal truhlu k sebe do Dávidovho mesta, ale dal ju uložiť do domu Gáťana Obéd-Edoma. 14  Truhla zmluvy pravého Boha zostala v Obéd-Edomovom dome tri mesiace a Jehova žehnal Obéd-Edomovu domácnosť a všetko, čo mal.+

Poznámky pod čiarou

Al. „od Šichoru“.
Al. „po vstup do Chamatu“.
Al. možno „medzi“.
Pozri Slovník pojmov, heslo „mlátenie“.
Al. „rozrušilo“.
Dosl. „Jehova prerazil trhlinu“.
Význ. „trhlina proti Uzzovi“.