Prvá Kroník 10:1–14

10  Filištínci bojovali proti Izraelu a izraelskí muži sa dali pred Filištíncami na útek. Mnohí padli na vrchu Gilboa.+  Filištínci prenasledovali Saula a jeho synov a nakoniec zabili Saulových synov Jonatána, Abinadába a Malki-Šuu.+  Proti Saulovi sa rozpútal prudký boj. Objavili ho lukostrelci a zranili ho.+  Vtedy Saul povedal svojmu zbrojnošovi: „Vytas meč a prebodni ma. Inak prídu tí neobrezanci a nebudú mať so mnou zľutovanie.“*+ Ale jeho zbrojnoš to nechcel urobiť, lebo sa veľmi bál. Preto Saul vzal meč a naľahol naň.+  Keď zbrojnoš videl, že Saul je mŕtvy, aj on naľahol na svoj meč a zomrel.  Tak zomrel Saul, jeho traja synovia a všetci z jeho domácnosti, ktorí boli s ním. Zomreli spoločne.+  Keď Izraeliti, ktorí žili v údolí, videli, že izraelskí vojaci utiekli a že Saul a jeho synovia zomreli, opustili svoje mestá a utiekli. Potom prišli Filištínci a usadili sa v nich.  Keď na druhý deň prišli Filištínci olúpiť zabitých, našli na vrchu Gilboa mŕtvolu Saula a jeho synov.+  Vyzliekli ho, vzali jeho hlavu a zbroj a správu o tom rozoslali po celej filištínskej krajine, aby to oznámili svojim modlám+ a svojmu ľudu. 10  Jeho zbroj uložili do chrámu svojho boha a jeho lebku pribili v Dágonovom chráme.+ 11  Keď sa obyvatelia Jabeša+ v Gileáde dopočuli, čo urobili Filištínci Saulovi,+ 12  všetci ich bojovníci šli a odniesli Saulovu mŕtvolu a mŕtvoly jeho synov. Priniesli ich do Jabeša, ich kosti pochovali v Jabeši+ pod veľkým stromom a sedem dní sa postili. 13  Tak zomrel Saul za to, že bol neverný Jehovovi, lebo neposlúchol Jehovu,+ a tiež za to, že sa radil so špiritistickým médiom,+ 14  a nie s Jehovom. Preto ho Boh usmrtil a kráľovstvo odovzdal Dávidovi, synovi Izaja.+

Poznámky pod čiarou

Al. „a budú ku mne krutí“.