Prvá Kráľov 7:1–51

7  Svoj palác+ staval Šalamún 13 rokov, kým ho úplne dokončil.+  Postavil aj Dom libanonského lesa,+ dlhý 100 lakťov,* široký 50 lakťov a vysoký 30 lakťov. Stál na štyroch radoch stĺpov z cédrového dreva, na ktorých boli cédrové trámy.+  Horná časť domu, ktorá spočívala na nosníkoch položených na stĺpoch, bola obložená cédrovým drevom. Bolo ich* 45, po 15 v každom rade.  Okná s rámami boli v troch radoch nad sebou. Oproti nim boli ďalšie okná, tiež v troch radoch.  Všetky vchody a zárubne boli štvorcové,* tak ako okná, ktoré boli oproti sebe v troch radoch.  A postavil aj Stĺpovú sieň,* dlhú 50 lakťov a širokú 30 lakťov. Pred ňou bola predsieň so stĺpmi a strechou.  Postavil aj Trónnu sieň,*+ v ktorej súdil, čiže súdnu sieň.+ Od podlahy po stropné trámy ju obložili cédrovým drevom.  Palác, v ktorom mal Šalamún bývať, postavil na druhom nádvorí+ bokom od siene* v podobnom štýle ako sieň. Podľa vzoru tejto siene postavil aj dom pre faraónovu dcéru, ktorú si vzal za manželku.+  Všetky tieto budovy, od základov po vrchnú rímsu, a všetko vonku až po veľké nádvorie+ bolo z veľmi drahého kameňa,+ tesaného na mieru a zo všetkých strán orezaného pílou na kameň. 10  Základy boli z mohutných kameňov. Niektoré merali desať lakťov, iné osem lakťov. 11  Na ne kládli veľmi drahé kamene tesané na mieru a cédrové drevo. 12  Okolo veľkého nádvoria bol múr z troch radov kamenných kvádrov a jedného radu trámov z cédrového dreva, tak ako okolo vnútorného nádvoria+ Jehovovho domu a jeho predsiene.+ 13  Kráľ Šalamún poslal po Chírama+ z Týru. 14  Bol to syn jednej vdovy z kmeňa Naftali a jeho otec bol Týrčan, spracovateľ medi.*+ Chíram sa vyznal vo všetkom, čo sa týkalo spracovania medi. Bol veľmi zručný a skúsený.+ Prišiel ku kráľovi Šalamúnovi a vykonal všetku prácu, o ktorú ho požiadal. 15  Odlial dva medené stĺpy+ vysoké 18 lakťov. Každý z nich mal obvod 12 lakťov.*+ 16  Navrch stĺpov odlial dve hlavice z medi. Každá hlavica mala výšku päť lakťov. 17  Hlavice na stĺpoch boli zdobené sieťovinou s točenými ozdobnými reťazami,+ sedem na jednej hlavici a sedem na druhej hlavici. 18  Sieťovinu na každej hlavici ozdobil dookola dvoma radmi granátových jabĺk. Tak ozdobil obe hlavice stĺpov. 19  Hlavice stĺpov pri predsieni mali tvar ľalie s výškou štyri lakte. 20  Táto časť hlavíc bola nad vypuklou časťou, okolo ktorej bola sieťovina. Okolo každej hlavice stĺpov bolo v radoch 200 granátových jabĺk.+ 21  Stĺpy postavil k predsieni chrámu.*+ Jeden stĺp postavil na pravú* stranu a dal mu meno Jachin.* Druhý stĺp postavil na ľavú* stranu a dal mu meno Boaz.*+ 22  Vrch stĺpov mal tvar ľalie. Tak bola práca na stĺpoch hotová. 23  A odlial okrúhlu nádrž nazývanú more.+ Od okraja po okraj merala 10 lakťov, na výšku mala 5 lakťov a po obvode 30 lakťov.*+ 24  Pod okrajom lemovali nádrž po celom obvode dva rady tekvicovitých ozdôb,+ desať na jeden lakeť, ktoré boli odliate zároveň s ňou. 25  More stálo na 12 býkoch:+ tri boli obrátené na sever, tri na západ, tri na juh a tri na východ. Všetky boli zadnou časťou obrátené dovnútra. More spočívalo na nich. 26  Bolo hrubé na šírku dlane* a jeho okraj bol ako okraj kalicha, podobný ľaliovému kvetu. Bežne sa doň vošlo 2 000 batov.* 27  Ďalej urobil desať medených vozíkov.*+ Dĺžka každého vozíka bola štyri lakte, šírka štyri lakte a výška tri lakte. 28  Vozíky vyzerali takto: na bočniciach boli doštičky oddelené priečkami. 29  Na doštičkách medzi priečkami a na priečkach boli levy,+ býky a cherubíni.+ A nad levmi a býkmi a tiež pod nimi bola reliéfna ozdoba v podobe vencov. 30  Každý vozík mal štyri medené kolesá a medené nápravy, pripevnené k štyrom rohovým stĺpikom. Pod nádržou boli podpery, ktoré boli odliate s ozdobami v podobe vencov. 31  Na podperách bola obruč, do ktorej sa vkladala nádrž. Od dna nádrže po obruč bol jeden lakeť. Obruč a podpery tvorili stojan, ktorý bol vysoký jeden a pol lakťa. Na vonkajšej strane obruče boli rezby a jej medené doštičky boli štvorcové, nie okrúhle. 32  Pod bočnicami s doštičkami boli štyri kolesá a podpery kolies boli pripevnené k vozíku. Výška každého kolesa bola jeden a pol lakťa. 33  Kolesá boli zhotovené ako kolesá voza. Ich podpery, ráfy, špice a náboje* boli odliate z kovu. 34  Na štyroch rohoch každého vozíka boli štyri stĺpiky, odliate ako súčasť vozíka.* 35  Navrchu vozíka bola obruč vysoká pol lakťa. Doštičky na obruči a ich orámovanie boli odliate ako súčasť vozíka.* 36  Na doštičkách a ich orámovaní boli na každom voľnom mieste rezby cherubínov, levov a paliem a dookola vence.+ 37  Takto zhotovil desať vozíkov.+ Všetky boli odliate rovnako,+ mali rovnaké rozmery a rovnaký tvar. 38  Potom vyrobil desať medených nádrží.+ Do každej nádrže sa vošlo 40 batov. Nádrže mali priemer štyri lakte.* Na každom z desiatich vozíkov bola jedna nádrž. 39  Päť vozíkov dal na pravú stranu domu a päť na ľavú stranu domu. Medené more umiestnil na pravú stranu, juhovýchodne od domu.+ 40  Chíram+ urobil aj iné nádrže, lopatky+ a misky.+ A tak dokončil všetku prácu, ktorú robil pre kráľa Šalamúna na Jehovovom dome:+ 41  dva stĺpy+ a miskovité hlavice navrchu tých dvoch stĺpov, dve sieťoviny+ pokrývajúce dve miskovité hlavice, ktoré boli navrchu stĺpov, 42  400 granátových jabĺk+ na ozdobenie dvoch sieťovín, ktoré pokrývali dve miskovité hlavice tých dvoch stĺpov, dva rady granátových jabĺk na každú sieťovinu, 43  desať vozíkov+ a desať nádrží+ na vozíkoch, 44  more+ a 12 býkov pod ním, 45  nádoby na popol, lopatky, misky a ďalšie náčinie. Všetko, čo urobil Chíram pre kráľa Šalamúna, pre Jehovov dom, bolo z leštenej medi. 46  Kráľ to dal odliať v hlinených formách v jordánskom kraji medzi Sukkótom a Caretanom. 47  Všetkého náčinia bolo také veľké množstvo, že ho Šalamún ani nedal odvážiť. A tak váha medi nebola nikdy zistená.+ 48  Šalamún urobil všetky predmety na službu v Jehovovom dome: zlatý oltár,+ zlatý stôl+ na chlieb predloženia, 49  svietniky+ z rýdzeho zlata, ktoré mali stáť pred najvnútornejšou miestnosťou (päť vpravo a päť vľavo), a ich zlaté kvety,+ lampy* a zhasínadlá,+ 50  nádrže, zastrihávače knôtu,+ misky, poháre+ a nádoby na uhlíky,+ všetko z rýdzeho zlata, a zlaté lôžka na čapy dverí vnútorného domu,+ čiže Najsvätejšej, a na čapy dverí chrámu.*+ 51  Tak kráľ Šalamún dokončil všetku prácu na Jehovovom dome. Potom vniesol dovnútra veci, ktoré posvätil jeho otec Dávid,+ a uložil striebro, zlato a rôzne predmety do pokladníc Jehovovho domu.+

Poznámky pod čiarou

Jeden lakeť zodpovedal 44,5 cm. Pozri dodatok B14.
Možno išlo o nosníky.
Al. „štvorhranné; štvoruholníkové“.
Al. „predsieň“.
Al. „predsieň“.
Dosl. „domu siene“. Zjavne išlo o Trónnu sieň.
Al. „bronzu“ (to platí aj o ďalších výskytoch v tejto kapitole).
Al.: „Každý z nich by dookola zmerala 12-lakťová meracia šnúra.“
Al. „na južnú“.
Možný význam „v sile“.
Al. „na severnú“.
Význ. „nech on [čiže Jehova] pevne ustanoví“.
Tu označuje Svätú.
Al. „bolo treba 30-lakťovú šnúru, aby ho obopla dookola“.
Asi 7,4 cm. Pozri dodatok B14.
Jeden bat zodpovedal 22 l. Pozri dodatok B14.
Al. „vozíkov na vodu“.
Al. „hlavy“.
Al. „tvorili s vozíkom jeden celok“.
Al. „tvorili s vozíkom jeden celok“.
Al. „merali štyri lakte“.
Al. „kahance“.
Tu označuje Svätú.