Prvá Kráľov 6:1–38

6  V 480. roku po vyjdení Izraelitov* z Egypta,+ vo štvrtom roku Šalamúnovej vlády nad Izraelom, v mesiaci ziv*+ (teda v druhom mesiaci), začal Šalamún stavať Jehovov dom.*+  Dom, ktorý postavil kráľ Šalamún Jehovovi, bol dlhý 60 lakťov,* široký 20 lakťov a vysoký 30 lakťov.+  Predsieň+ pred chrámom* bola rovnako široká ako dom, čiže 20 lakťov. Dlhá bola 10 lakťov.  Na dome dal urobiť okná so zužujúcimi sa rámami.*+  Okolo múru domu postavil prístavbu. Pristaval ju k múru domu všade dookola chrámu* a najvnútornejšej miestnosti+ a urobil v nej bočné miestnosti.+  Spodné bočné miestnosti boli široké päť lakťov, prostredné boli široké šesť lakťov a vrchné boli široké sedem lakťov, lebo múr okolo celého domu bol na každom poschodí odsadený, aby trámy nemuseli byť zapustené do stien domu.+  Dom stavali z kameňov už opracovaných v lome,+ a tak sa v dome počas stavby neozýval zvuk kladív, sekier ani iných železných nástrojov.  Vchod na spodné podlažie bol na južnej* strane domu.+ Odtiaľ sa točitým schodiskom vychádzalo na prostredné podlažie a z neho na horné podlažie.  Keď Šalamún dokončil stavbu domu,+ zastrešil ho cédrovými trámami a doskami.+ 10  Bočné miestnosti, ktoré postavil okolo celého domu,+ boli vysoké päť lakťov a s domom boli spojené cédrovými trámami. 11  V tom čase Jehova povedal Šalamúnovi: 12  „Čo sa týka tohto domu, ktorý staviaš, ak budeš dodržiavať moje ustanovenia, moje zákony a všetky moje prikázania a žiť v súlade s nimi,+ splním na tebe sľub, ktorý som dal tvojmu otcovi Dávidovi.+ 13  Budem prebývať uprostred Izraelitov+ a neopustím svoj ľud Izrael.“+ 14  A Šalamún pokračoval v stavbe domu, aby ho dokončil. 15  Vnútorné steny domu obložil cédrovými doskami. Od podlahy domu až po stropné trámy obložil vnútorné steny drevom. Podlahu domu pokryl borievkovými* doskami.+ 16  Dvadsať lakťov od zadnej steny domu postavil priečku z cédrových dosiek od podlahy až po stropné trámy a vytvoril v jeho vnútri* najvnútornejšiu miestnosť,+ Najsvätejšiu.+ 17  Chrám*+ – časť domu pred touto miestnosťou – mal 40 lakťov. 18  Na cédrovom obklade vnútri domu boli vyrezávané ozdoby v podobe tekvíc+ a rozkvitnutých kvetov.+ Všade bolo cédrové drevo, takže kamennú stenu nebolo vidno. 19  V dome pripravil najvnútornejšiu miestnosť,+ aby tam mohla byť umiestnená truhla Jehovovej zmluvy.+ 20  Najvnútornejšia miestnosť bola dlhá 20 lakťov, široká 20 lakťov a vysoká 20 lakťov.+ Pokryl ju rýdzim zlatom. Oltár+ obložil cédrovým drevom. 21  Vnútro domu Šalamún pokryl rýdzim zlatom+ a pred najvnútornejšou miestnosťou,+ ktorá bola pokrytá zlatom, natiahol zlaté reťaze. 22  Úplne celý dom pokryl zlatom. Aj oltár, ktorý bol pri najvnútornejšej miestnosti, celý pokryl zlatom.+ 23  Do najvnútornejšej miestnosti urobil z borovicového dreva* dvoch cherubínov,+ každý bol vysoký desať lakťov.+ 24  Každé krídlo cherubína malo na dĺžku päť lakťov. Od konca jedného krídla ku koncu druhého krídla bolo desať lakťov. 25  Aj druhý cherubín meral desať lakťov. Obaja cherubíni mali rovnakú veľkosť i tvar. 26  Výška oboch cherubínov bola desať lakťov. 27  Cherubínov+ umiestnil do vnútorného domu.* Mali rozprestreté krídla. Krídlo jedného cherubína siahalo k jednej stene a krídlo druhého cherubína siahalo k druhej stene. Krídlami rozprestretými smerom do stredu domu sa cherubíni navzájom dotýkali. 28  Cherubínov potiahol zlatom. 29  Všetky steny domu, steny vnútornej i vonkajšej miestnosti,* ozdobil vyrezávaným reliéfom s vyobrazením cherubínov,+ paliem+ a rozkvitnutých kvetov.+ 30  Podlahu vo vnútornej i vonkajšej miestnosti domu pokryl zlatom. 31  Vo vstupe do najvnútornejšej miestnosti urobil dvere z borovicového dreva, bočné stĺpy a stojky zárubne, ako piatu časť.* 32  Obe krídla dvier boli z borovicového dreva. Vyzdobil ich rezbami v podobe cherubínov, paliem a rozkvitnutých kvetov a pokryl ich zlatom. Rezby cherubínov a paliem potiahol zlatom. 33  Rovnako urobil aj vstup do chrámu,* kde urobil stojky zárubne z borovicového dreva, ako štvrtú časť.* 34  A urobil dvojkrídlové dvere z borievkového* dreva. Jedno aj druhé krídlo dverí sa skladalo z dvoch častí a otáčalo sa na čapoch.+ 35  Vyzdobil ich rezbami v podobe cherubínov, paliem a rozkvitnutých kvetov a pokryl ich vrstvou zlata. 36  Okolo vnútorného nádvoria+ postavil múr z troch radov kamenných kvádrov a jedného radu trámov z cédrového dreva.+ 37  Vo štvrtom roku, v mesiaci ziv,* boli položené základy Jehovovho domu+ 38  a v 11. roku, v mesiaci bul* (čiže v ôsmom mesiaci), bol dom dokončený do najmenších detailov a podľa všetkých plánov.+ Šalamún ho staval sedem rokov.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „synov Izraela“.
Jeden lakeť zodpovedal 44,5 cm. Pozri dodatok B14.
Dosl. „chrámom domu“.
Al. „so zošikmenými rámami“.
Tu označuje Svätú.
Dosl. „pravej“.
Čiže vnútri domu.
Čiže Svätá, ktorá je pred Najsvätejšou.
Dosl. „z olejového dreva“, pravdepodobne z dreva borovice halepskej.
Čiže do Najsvätejšej.
Dosl. „zvnútra i zvonku“.
Al. možno „ako pätinu“. Tento výraz sa možno vzťahuje na konštrukciu rámu dverí alebo na veľkosť dverí.
Tu označuje Svätú.
Al. možno „ako štvrtinu“. Tento výraz sa možno vzťahuje na konštrukciu rámu dverí alebo na veľkosť dverí.