Prvá Kráľov 5:1–18

  • Kráľ Chíram dodáva stavebný materiál (1 – 12)

  • Ľudia odvádzaní na práce pre Šalamúna (13 – 18)

5  Keď sa týrsky+ kráľ Chíram dopočul, že Šalamúna pomazali za kráľa po jeho otcovi, poslal k nemu svojich sluhov. Chíram bol vždy Dávidovým priateľom.*+  A Šalamún poslal Chíramovi odkaz:+  „Ako sám vieš, môj otec Dávid nemohol postaviť dom menu Jehovu, svojho Boha, lebo musel bojovať s okolitými nepriateľmi, kým mu Jehova nedal nad nimi víťazstvo.+  Ale teraz mi Jehova, môj Boh, doprial pokoj od všetkých nepriateľov.+ Nemám žiadneho odporcu a v krajine sa nedeje nič zlé.+  Preto som sa rozhodol postaviť dom menu Jehovu, svojho Boha, tak ako sľúbil Jehova môjmu otcovi Dávidovi: ‚Tvoj syn, ktorého dosadím na tvoj trón namiesto teba, postaví dom môjmu menu.‘+  Rozkáž svojim ľuďom, nech pre mňa v libanonských lesoch stínajú cédre.+ Moji ľudia budú pracovať s tvojimi a tvojim ľuďom zaplatím toľko, koľko povieš. Veď vieš, že nikto z nás nevie stínať stromy tak ako Sidónci.“+  Keď Chíram počul Šalamúnove slová, veľmi sa potešil a povedal: „Nech je dnes Jehova chválený za to, že dal Dávidovi múdreho syna, aby vládol nad týmto veľkým* ľudom!“+  Chíram poslal Šalamúnovi túto odpoveď: „Počul som, čo si mi odkázal, a urobím všetko, čo chceš. Dám ti cédrové i borievkové* drevo.+  Moji ľudia ho zvezú z Libanonu k moru a ja z neho dám urobiť plte a po mori ho dopravím na miesto, ktoré mi určíš. Potom ich tam dám rozobrať a ty si drevo môžeš odviezť. Ty zase určite rád vyhovieš môjmu prianiu a postaráš sa o potraviny pre môj dvor.“+ 10  A tak Chíram dodával Šalamúnovi cédrové a borievkové drevo podľa jeho želania. 11  A Šalamún dodával Chíramovmu dvoru 20 000 korov* pšenice a 20 korov najjemnejšieho olivového oleja.* To dával Šalamún Chíramovi rok čo rok.+ 12  A Jehova dal Šalamúnovi múdrosť, ako mu sľúbil.+ Medzi Chíramom a Šalamúnom bol mier a uzavreli medzi sebou zmluvu. 13  Kráľ Šalamún povolal z celého Izraela ľudí, aby preňho pracovali. Počet povolaných na práce pre kráľa dosiahol 30 000 mužov.+ 14  Posielal ich do Libanonu po 10 000 mesačne. Mesiac boli v Libanone, dva mesiace doma. Ľudí, ktorí boli odvádzaní na práce pre kráľa, mal na starosti Adonirám.+ 15  Šalamún mal 70 000 robotníkov,* 80 000 kamenárov+ v horách+ 16  a 3 300 predákov,+ ktorí dozerali na robotníkov. 17  Na kráľov príkaz lámali bloky veľmi drahého kameňa,+ z ktorých vytesali kvádre+ na základy+ domu. 18  A tak Šalamúnovi a Chíramovi muži spolu s Gebalčanmi+ otesávali kamene a pripravovali drevo a kamene na stavbu domu.

Poznámky pod čiarou

Al. „mal vždy rád Dávida“.
Al. „početným“.
Jeden kor zodpovedal 220 l. Pozri dodatok B14.
Dosl. „drveného oleja“.
Al. „nosičov“.