Prvá Kráľov 20:1–43

20  Sýrsky+ kráľ Ben-Hadad+ zhromaždil celé svoje vojsko. Spolu s ním vytiahlo 32 kráľov s koňmi a bojovými vozmi. Obľahol+ Samáriu+ a dobýjal ju.  Poslal k izraelskému kráľovi Achabovi+ do mesta poslov s odkazom: „Toto hovorí Ben-Hadad:  ‚Tvoje striebro a zlato je moje, aj tvoje najkrajšie manželky a najlepší synovia patria mne.‘“  Izraelský kráľ odpovedal: „Tak ako hovoríš, môj pán, kráľ, patrím ti so všetkým, čo mám.“+  Potom prišli poslovia znovu a povedali: „Toto hovorí Ben-Hadad: ‚Poslal som ti tento odkaz: „Dáš mi svoje striebro a zlato i svoje manželky a synov.“  Ale zajtra o tomto čase pošlem k tebe svojich služobníkov. Prehľadajú tvoj dom a domy tvojich dvoranov a zoberú a odnesú všetko, čo je pre teba cenné.‘“  Izraelský kráľ zvolal všetkých starších krajiny a povedal: „Vidíte, že ten človek chystá na nás niečo zlé. Už si odo mňa vyžiadal moje manželky, mojich synov, moje striebro a moje zlato a neodoprel som mu ich.“  Všetci starší a všetok ľud mu povedali: „Nepodvoľ sa mu.“  A tak Ben-Hadadovým poslom povedal: „Povedzte môjmu pánovi, kráľovi: ‚Všetko, čo si od svojho sluhu žiadal prvý raz, splním, ale toto nemôžem splniť.‘“ S tým poslovia odišli a odovzdali odpoveď. 10  Nato mu Ben-Hadad poslal odkaz: „Nech ma bohovia prísne potrestajú,* ak zo Samárie zostane toľko prachu, aby sa ušlo za hrsť každému vojakovi, ktorý ma nasleduje!“ 11  Izraelský kráľ odpovedal: „Povedzte mu: ‚Nech sa ten, čo si oblieka zbroj, nevystatuje ako ten, čo si ju už vyzlieka.‘“+ 12  Ben-Hadad práve popíjal v stanoch s ostatnými kráľmi. Keď počul túto odpoveď, rozkázal svojim mužom: „Pripravte sa na útok!“ A pripravili sa na útok proti mestu. 13  Ale k izraelskému kráľovi Achabovi+ prišiel istý prorok a povedal: „Toto hovorí Jehova: ‚Vidíš to obrovské vojsko? Dnes ho vydám do tvojich rúk. Potom spoznáš, že ja som Jehova.‘“+ 14  „Ako sa to stane?“ spýtal sa Achab. Prorok odpovedal: „Toto hovorí Jehova: ‚Prostredníctvom služobníkov kniežat provincií.‘“* „A kto začne útok?“ spýtal sa Achab. „Ty!“ odpovedal prorok. 15  Nato Achab spočítal služobníkov kniežat provincií. Bolo ich 232. Potom spočítal všetkých izraelských vojakov, tých bolo 7 000. 16  Vytiahli napoludnie. Ben-Hadad sa zatiaľ opíjal v stanoch spolu s 32 kráľmi, ktorí mu prišli na pomoc. 17  Služobníci kniežat provincií vytiahli ako prví. Ben-Hadad okamžite vyslal hliadku a tá mu oznámila: „Zo Samárie vyšli nejakí muži.“ 18  Rozkázal: „Chyťte ich živých, či už prichádzajú v mieri, alebo vytiahli do boja.“ 19  Keď služobníci kniežat provincií a vojsko, ktoré šlo za nimi, vytiahli z mesta, 20  začali zabíjať svojich protivníkov. Sýrčania sa dali na útek+ a Izraeliti sa pustili za nimi. Ale sýrskemu kráľovi Ben-Hadadovi sa podarilo utiecť na koni spolu s niekoľkými jazdcami. 21  Izraelský kráľ vyrazil vpred, zaútočil na Sýrčanov na koňoch a bojových vozoch a spôsobil im veľkú porážku. 22  Neskôr prišiel k izraelskému kráľovi zase ten prorok+ a povedal mu: „Choď, posilni svoje vojsko a porozmýšľaj, čo urobíš,+ lebo začiatkom budúceho roka* vytiahne sýrsky kráľ proti tebe znova.“+ 23  Radcovia povedali sýrskemu kráľovi: „Ich Boh je Bohom vrchov. Preto nás premohli. Ale ak s nimi budeme bojovať na rovine, porazíme ich. 24  A urob ešte jednu vec: Namiesto kráľov+ pošli do boja miestodržiteľov. 25  Zhromaždi* toľko vojska, koľko si stratil, s rovnakým počtom koní a bojových vozov. Bojujme proti nim na rovine a určite nad nimi zvíťazíme.“ Poslúchol ich radu a urobil tak. 26  Začiatkom roka* Ben-Hadad povolal Sýrčanov a pritiahol k Aféku,+ aby bojoval proti Izraelu. 27  Aj Izraeliti boli povolaní do zbrane a zásobení potravinami vytiahli proti nim. Sýrčanov bolo toľko, že zaplavili krajinu, a keď sa Izraeliti utáborili oproti nim, vyzerali ako dve stádočká kôz.+ 28  Vtedy prišiel k izraelskému kráľovi Boží muž a povedal: „Toto hovorí Jehova: ‚Pretože Sýrčania tvrdia, že Jehova je Bohom vrchov, a nie Bohom nížin, vydám toto obrovské vojsko do tvojich rúk+ a určite spoznáte, že ja som Jehova.‘“+ 29  Sedem dní táborili naproti sebe. Na siedmy deň sa strhol boj a Izraeliti zabili 100 000 sýrskych pešiakov za jediný deň. 30  Ostatní utiekli do Aféku.+ Ale tam sa na nich zrútili hradby a zahynulo všetkých 27 000 mužov. Aj Ben-Hadad utiekol do mesta a skryl sa v najodľahlejšom kúte jedného domu. 31  Jeho sluhovia mu povedali: „Počuli sme, že izraelskí králi sú milosrdní.* Prosím, dovoľ nám opásať sa vrecovinou, ovinúť si okolo hlavy povrazy a ísť za izraelským kráľom. Možno ušetrí tvoj život.“*+ 32  A tak sa opásali vrecovinou, okolo hlavy si ovinuli povrazy, prišli k izraelskému kráľovi a povedali: „Tvoj služobník Ben-Hadad hovorí: ‚Prosím, nechaj ma nažive.‘“ „On ešte žije?“ začudoval sa Achab. „Je mojím bratom.“ 33  Muži to považovali za dobré znamenie, vzali ho za slovo a povedali: „Ben-Hadad je tvojím bratom.“ A tak povedal: „Choďte a priveďte ho.“ Potom k nemu Ben-Hadad vyšiel a Achab ho vzal k sebe do voza. 34  Ben-Hadad mu povedal: „Mestá, ktoré vzal môj otec tvojmu otcovi, vrátim a môžeš si v Damasku zriadiť trhy,* ako mal môj otec v Samárii.“ Achab odpovedal: „Ak uzavrieme takúto zmluvu, prepustím ťa na slobodu.“ A tak s ním uzavrel zmluvu a nechal ho odísť. 35  Vtedy jeden zo synov prorokov*+ povedal na Jehovov príkaz svojmu spoločníkovi: „Udri ma, prosím.“ Ale on ho odmietol udrieť. 36  Preto mu povedal: „Keďže si neposlúchol Jehovov hlas, len čo odo mňa odídeš, zabije ťa lev.“ Keď od neho odišiel, napadol ho lev a zabil ho. 37  Stretol iného muža a povedal mu: „Udri ma, prosím.“ Muž ho udrel tak silno, že ho zranil. 38  Potom prorok šiel a čakal pri ceste na kráľa. A aby ho kráľ nespoznal, dal si cez oči obväz. 39  Keď tade kráľ prechádzal, prorok naňho zvolal: „Tvoj služobník vyšiel do boja. Niekto tam ku mne priviedol zajatca a povedal mi: ‚Stráž ho. Ak ti utečie, zaplatíš mi za jeho život svojím životom*+ alebo mi dáš talent* striebra.‘ 40  Ale kým tvoj služobník niečo robil, ten muž utiekol.“ Izraelský kráľ mu povedal: „Sám si si nad sebou vyniesol rozsudok.“ 41  Vtom si strhol obväz z očí a izraelský kráľ spoznal, že je to jeden z prorokov.+ 42  Prorok povedal kráľovi: „Toto hovorí Jehova: ‚Pretože si prepustil muža, ktorého som odsúdil na smrť,*+ zaplatíš mi za jeho život svojím životom*+ a tvoj ľud zaplatí životom namiesto jeho ľudu.‘“+ 43  Keď to izraelský kráľ počul, odišiel domov do Samárie+ mrzutý a skľúčený.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „Nech mi bohovia tak urobia a k tomu pridajú“.
Al. „správnych oblastí“.
Čiže budúcu jar.
Dosl. „Napočítaj“.
Čiže na jar.
Al. „sú kráľmi vernej lásky“.
Al. „tvoju dušu“.
Al. „určiť ulice“.
Zjavne išlo o spoločenstvo prorokov alebo o školu prorokov.
Al. „tvoja duša bude namiesto jeho duše“.
Jeden talent zodpovedal 34,2 kg. Pozri dodatok B14.
Al. „muža zasväteného zničeniu“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „tvoja duša bude namiesto jeho duše“.