Prvá Kráľov 2:1–46

2  Keď sa priblížil čas Dávidovej smrti, dal svojmu synovi Šalamúnovi tieto pokyny:  „Môj život sa chýli ku koncu.* Buď silný+ a dokáž, že si muž.+  Zachovávaj povinnosti voči Jehovovi, svojmu Bohu: kráčaj po jeho cestách a dodržiavaj jeho ustanovenia, prikázania, právne predpisy a pripomienky zapísané v Mojžišovom Zákone.+ Potom budeš mať úspech* vo všetkom, čo podnikneš, a všade, kam pôjdeš.  A Jehova splní to, čo mi sľúbil: ‚Ak budú tvoji synovia dbať na to, ako žijú, a budú mi verne slúžiť* celým svojím srdcom a celou svojou dušou,*+ na izraelskom tróne nebude nikdy chýbať tvoj potomok.‘*+  Dobre vieš, čo mi urobil Joáb, syn Ceruje, čo urobil dvom veliteľom izraelských vojsk, Abnérovi,+ Nerovmu synovi, a Amasovi,+ Jeterovmu synovi. V čase mieru ich zabil a prelial krv+ ako za vojny. Ich krvou poškvrnil opasok, ktorým bol opásaný, a sandále, ktoré mal na nohách.  Konaj múdro a nedovoľ, aby jeho šediny zostúpili v pokoji do hrobu.*+  Ale synom Barzillaja+ Gileádskeho prejav vernú lásku. Nech sú medzi tými, ktorí jedia pri tvojom stole, lebo stáli pri mne,+ keď som bol na úteku pred tvojím bratom Abšalómom.+  A tu blízko je ešte Šimei, syn Benjamínovca Geru z Bachúrimu. Ten ma v deň, keď som šiel do Machanajimu,+ preklial strašnými kliatbami.+ Ale keď mi prišiel v ústrety k Jordánu, prisahal som mu pri Jehovovi, že ho nezabijem.+  Ty ho však nenechaj bez trestu.+ Si múdry muž a vieš, čo s ním urobiť. Privedieš jeho šediny do hrobu* s krvou.“+ 10  Potom Dávid zomrel* a pochovali ho v Dávidovom meste.+ 11  Dávid vládol nad Izraelom 40 rokov. V Hebrone+ vládol sedem rokov a v Jeruzaleme 33 rokov.+ 12  Po ňom nastúpil na trón jeho syn Šalamún a jeho kráľovská moc sa veľmi upevnila.+ 13  Časom prišiel Chaggitin syn Adonijah za Šalamúnovou matkou Bat-Šebou. Spýtala sa ho: „Prichádzaš v pokoji?“ „V pokoji,“ odpovedal. 14  A pokračoval: „Chcem ti niečo povedať.“ „Hovor,“ vyzvala ho. 15  „Sama vieš, že kráľovstvo malo pripadnúť mne a že celý Izrael očakával,* že sa stanem kráľom.+ Ale kráľovstvo mi uniklo a pripadlo môjmu bratovi, lebo mu ho dal Jehova.+ 16  Teraz mám k tebe jednu prosbu. Neodmietni ma.“ Povedala mu: „Hovor.“ 17  Povedal teda: „Prosím ťa, prihovor sa za mňa u kráľa Šalamúna, aby mi dal za manželku Šunemčanku Abišag.+ Teba určite neodmietne.“ 18  „Dobre,“ súhlasila Bat-Šeba, „prihovorím sa za teba u kráľa.“ 19  A tak šla Bat-Šeba za kráľom Šalamúnom, aby sa uňho prihovorila za Adonijaha. Keď ju kráľ uvidel, ihneď vstal a vyšiel jej v ústrety, aby sa jej poklonil. Potom sa posadil na trón a dal pristaviť trón aj pre svoju matku, aby sa posadila po jeho pravici. 20  A ona povedala: „Chcem ťa poprosiť o jednu maličkosť. Neodmietni ma.“ „Hovor, matka moja,“ odpovedal kráľ, „neodmietnem ťa.“ 21  Povedala: „Mohol by tvoj brat Adonijah dostať za ženu Šunemčanku Abišag?“ 22  Kráľ Šalamún odpovedal svojej matke: „Prečo žiadaš pre Adonijaha Šunemčanku Abišag? To už preňho rovno požiadaj o kráľovstvo,+ veď je môj starší brat+ a má na svojej strane aj kňaza Abiatára a Joába,+ syna Ceruje.“+ 23  A kráľ Šalamún prisahal pri Jehovovi: „Nech ma Boh prísne potrestá,* ak Adonijah za túto žiadosť nezaplatí životom. 24  A teraz, akože žije Jehova, ktorý ma dosadil na trón môjho otca Dávida a upevnil moju vládu+ a ktorý mi vybudoval dom,*+ tak ako sľúbil, Adonijah ešte dnes zomrie.“+ 25  Kráľ Šalamún ihneď poslal Benajaha,+ Jehojadovho syna, a ten Adonijaha popravil.* 26  A kňazovi Abiatárovi+ kráľ povedal: „Choď do Anatótu na svoje polia!+ Zaslúžiš si smrť, ale dnes ťa neusmrtím, pretože si nosil truhlu Zvrchovaného Pána Jehovu pred mojím otcom Dávidom+ a pretože si s mojím otcom znášal všetky jeho útrapy.“+ 27  Šalamún teda zbavil Abiatára úradu Jehovovho kňaza, aby sa splnilo to, čo Jehova povedal v Šíle+ proti domu Éliho.+ 28  Keď sa o tom dozvedel Joáb – lebo aj on podporil Adonijaha,+ hoci Abšalóma nepodporil+ –, utiekol k Jehovovmu stanu+ a chytil sa rohov* oltára. 29  Kráľovi Šalamúnovi oznámili: „Joáb utiekol k Jehovovmu stanu a je pri oltári.“ Vtedy Šalamún rozkázal Benajahovi, Jehojadovmu synovi: „Choď, zabi ho!“ 30  A tak Benajah šiel k Jehovovmu stanu a povedal Joábovi: „Vyjdi von! Je to kráľov rozkaz.“ Ale Joáb povedal: „Nevyjdem, radšej zomriem tu.“ Benajah teda oznámil kráľovi, čo povedal Joáb. 31  A kráľ mu nariadil: „Urob, ako povedal. Zabi ho. Potom ho pochovaj. Tak zbavíš mňa a dom môjho otca viny za krv, ktorú Joáb bezdôvodne prelial.+ 32  Jehova uvalí vinu za jeho krv na jeho hlavu, lebo bez vedomia môjho otca Dávida zabil mečom dvoch mužov spravodlivejších a lepších, ako bol on: Nerovho syna Abnéra,+ veliteľa izraelského vojska,+ a Jeterovho syna Amasu,+ veliteľa judského vojska.+ 33  A vina za ich krv naveky padne na Joábovu hlavu a na hlavu jeho potomkov.+ Ale Dávida, jeho potomkov, jeho dom a trón nech Jehova navždy požehná pokojom.“ 34  A tak Benajah, Jehojadov syn, šiel a zabil Joába. Pochovali ho pri jeho dome v pustatine. 35  Namiesto neho urobil kráľ veliteľom vojska Benajaha+ a kňaza Cádoka+ dosadil namiesto Abiatára. 36  Potom dal kráľ zavolať Šimeiho+ a povedal mu: „Postav si dom v Jeruzaleme a bývaj tam. Nikam odtiaľ nevychádzaj. 37  Buď si istý, že v deň, keď vyjdeš a prekročíš údolie Kidron,+ zomrieš. A za svoju smrť budeš zodpovedný ty sám.“* 38  A tak Šimei povedal kráľovi: „Dobre. Ako povedal môj pán, kráľ, tak tvoj služobník urobí.“ A Šimei býval v Jeruzaleme dlhý čas. 39  Po troch rokoch utiekli dvaja Šimeiho otroci ku gátskemu kráľovi Achišovi,+ synovi Maachu. Keď sa Šimei dozvedel, že jeho otroci sú v Gáte, 40  vstal, osedlal si osla a šiel do Gátu k Achišovi hľadať svojich otrokov. Keď sa s nimi z Gátu vrátil, 41  Šalamúnovi oznámili: „Šimei odišiel z Jeruzalema do Gátu a vrátil sa.“ 42  Kráľ si dal Šimeiho zavolať a povedal mu: „Nedal som ti prisahať na Jehovu a nevaroval som ťa, že v deň, keď odtiaľto niekam odídeš, určite zomrieš? A nepovedal si: ‚Dobre, rozumel som‘?+ 43  Prečo si teda nedodržal to, čo si pred Jehovom prisahal, a príkaz, ktorý som ti dal?“ 44  Potom mu povedal: „Vieš veľmi dobre, čo zlé si vykonal môjmu otcovi Dávidovi.+ Jehova nechá padnúť všetko to zlo na tvoju hlavu.+ 45  Ale kráľa Šalamúna Jehova požehná+ a naveky upevní Dávidov trón.“ 46  Potom kráľ vydal rozkaz Benajahovi, Jehojadovmu synovi, a on šiel a zabil Šimeiho.+ Tak sa kráľovstvo v Šalamúnových rukách upevnilo.+

Poznámky pod čiarou

Dosl.: „Idem cestou celej zeme.“
Al. „Potom budeš konať múdro“.
Dosl. „kráčať predo mnou“.
Dosl. „nebude od teba odrezaný muž“.
Al. „do šeolu“, čiže do obrazného hrobu ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Al. „do šeolu“, čiže do obrazného hrobu ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „ľahol so svojimi predkami“.
Al. „obrátil svoju tvár na mňa“.
Dosl. „Nech mi Boh tak urobí a k tomu pridá“.
Al. „dynastiu“.
Al. „napadol“.
Čiže výčnelkov v podobe zvieracích rohov.
Dosl. „tvoja krv bude na tvojej hlave“.