Prvá Kráľov 18:1–46

  • Eliáš sa stretáva s Obadiášom a Achabom (1 – 18)

  • Eliáš a Baalovi proroci na vrchu Karmel (19 – 40)

    • Váhanie medzi dvoma názormi (21)

  • Koniec triapolročného sucha (41 – 46)

18  Po nejakom čase, v treťom roku,+ Jehova povedal Eliášovi: „Choď k Achabovi a ja zošlem na zem dážď.“+  A tak šiel Eliáš k Achabovi. V Samárii bol vtedy krutý hlad.+  Medzitým Achab zavolal Obadiáša, správcu paláca. (Obadiáš mal veľkú bázeň pred Jehovom,  a keď Jezábel+ dala príkaz zabiť* Jehovových prorokov, Obadiáš vzal 100 prorokov, skryl ich po 50 v jaskyni a tam ich zásoboval chlebom a vodou.)  Achab povedal Obadiášovi: „Prejdi všetky vodné pramene a údolia* v krajine. Možno ešte niekde nájdeme trávu, aby sme neprišli o naše kone, muly a ďalšie zvieratá.“  A tak si rozdelili krajinu, ktorou mali prejsť. Achab šiel jednou cestou, Obadiáš druhou.  Keď bol Obadiáš na ceste, v ústrety mu šiel Eliáš. Hneď ho spoznal, padol tvárou k zemi a spýtal sa: „Môj pane, Eliáš, si to ty?“+  „Som,“ odpovedal. „Choď a povedz svojmu pánovi, že som prišiel.“  Ale on povedal: „Aký hriech som spáchal, že chceš vydať svojho služobníka do Achabových rúk, aby ma zabil? 10  Akože žije Jehova, tvoj Boh, nie je národ ani kráľovstvo, kde by ťa môj pán nedal hľadať. Keď povedali, že tam nie si, museli v tom národe alebo kráľovstve odprisahať, že ťa nenašli.+ 11  A ty mi teraz hovoríš, aby som šiel za svojím pánom a povedal mu, že si tu? 12  Čo ak ťa po mojom odchode Jehovov duch odnesie+ na neznáme miesto? Keď poviem Achabovi, že si tu a on ťa nenájde, určite ma zabije. Tvoj služobník sa predsa od mladosti bojí Jehovu. 13  Nepovedali ti, môj pane, čo som urobil, keď Jezábel zabíjala Jehovových prorokov? Ako som 100 Jehovových prorokov ukryl po 50 v jaskyni a zásoboval som ich chlebom a vodou?+ 14  A teraz mi hovoríš, aby som šiel za svojím pánom a povedal mu, že si tu? Veď ma určite zabije.“ 15  Eliáš mu povedal: „Akože žije Jehova vojsk,* ktorému slúžim,* dnes sa mu ukážem.“ 16  A tak sa Obadiáš vydal za Achabom a oznámil mu to. Nato Achab vyšiel v ústrety Eliášovi. 17  Len čo Achab uvidel Eliáša, zvolal: „Tak tu si, ty, čo si Izrael priviedol do nešťastia!“ 18  „Izrael som nepriviedol do nešťastia ja,“ odpovedal Eliáš. „Na vine si ty a dom tvojho otca, lebo ste opustili Jehovove prikázania a nasledovali ste Baalov.+ 19  A teraz zvolaj ku mne na vrch Karmel+ celý Izrael a nech príde aj 450 Baalových prorokov a 400 prorokov posvätného kola,*+ ktorí jedia pri stole Jezábel.“ 20  Achab teda vyslal poslov po celom Izraeli a zvolal prorokov na vrch Karmel. 21  Vtedy Eliáš predstúpil pred ľud a povedal: „Dokedy budete váhať* medzi dvoma názormi?+ Ak je pravým Bohom Jehova, nasledujte ho,+ ale ak Baal, nasledujte jeho!“ Ale ľud mu neodpovedal ani slovo. 22  A tak Eliáš pokračoval: „Z Jehovových prorokov som zostal už iba ja,+ ale Baalových prorokov je 450. 23  Dajte nám dva mladé býky. Oni nech si vyberú jedného, rozsekajú ho a položia ho na drevo, ale nech ho nezapália. Ja pripravím druhého mladého býka, položím ho na drevo, ale nezapálim ho. 24  Potom vzývajte meno svojho boha+ a ja budem vzývať meno Jehovu. Boh, ktorý odpovie ohňom, je pravý Boh.“+ Nato všetok ľud povedal: „Tvoj návrh je dobrý.“ 25  Potom Eliáš povedal Baalovým prorokom: „Vyberte si jedného mladého býka a pripravte ho ako prví, lebo vás je viac. Vzývajte meno svojho boha, ale oheň nezapaľujte.“ 26  A tak vzali mladého býka, ktorého si vybrali, a pripravili ho. Potom od rána až do poludnia vzývali Baalovo meno. „Baal, odpovedz nám!“ volali a pritom poskakovali okolo oltára, ktorý urobili. Ale nezaznel žiadny hlas, žiadna odpoveď.+ 27  Okolo poludnia sa im Eliáš začal posmievať: „Volajte najsilnejšie, ako viete! Veď je to boh!+ Možno je zamyslený alebo šiel na záchod.* Alebo možno spí a treba ho zobudiť!“ 28  Kričali z plného hrdla a podľa svojho zvyku sa rezali dýkami a kopijami, až z nich tiekla krv. 29  Prešlo poludnie a oni sa stále správali ako zmyslov zbavení* až do času, keď sa predkladá večerná obilná obeť. Ale nezaznel žiadny hlas, žiadna odpoveď. Nikto tomu nevenoval pozornosť.+ 30  Nakoniec Eliáš vyzval ľud: „Pristúpte ku mne.“ Všetok ľud teda pristúpil k nemu. Potom opravil Jehovov oltár, ktorý bol zborený.+ 31  Eliáš vzal 12 kameňov podľa počtu kmeňov synov Jakoba, ktorému Jehova povedal: „Budeš sa volať Izrael.“+ 32  Z kameňov postavil oltár+ na slávu Jehovovho mena a okolo neho urobil priekopu. Tá obkolesovala plochu, na ktorú by sa dali vysiať dve sey* semena. 33  Na oltár poukladal drevo, rozsekal býka, položil ho na drevo+ a povedal: „Naplňte štyri veľké krčahy vodou a vylejte ju na zápalnú obeť a na drevo.“ 34  Potom povedal: „Urobte to ešte raz.“ A tak to urobili ešte raz. Ale on povedal: „Zopakujte to aj tretí raz.“ A tak to zopakovali aj tretí raz. 35  Voda tiekla všade okolo oltára, aj priekopu naplnil vodou. 36  V čase, keď sa predkladá večerná obilná obeť,+ prorok Eliáš pristúpil k oltáru a povedal: „Jehova, Bože Abraháma,+ Izáka+ a Izraela, dnes ukáž, že si Bohom v Izraeli a že ja som tvoj služobník a toto všetko som urobil na tvoj príkaz.+ 37  Odpovedz mi, Jehova! Odpovedz mi, nech tento ľud spozná, že ty, Jehova, si pravý Boh a že chceš, aby sa ich srdce vrátilo k tebe.“+ 38  Vtom zostúpil Jehovov oheň a pohltil zápalnú obeť,+ drevo, kamene i prach a vysušil vodu v priekope.+ 39  Keď to ľud uvidel, všetci padli tvárou k zemi a volali: „Jehova je pravý Boh! Jehova je pravý Boh!“ 40  Vtedy im Eliáš prikázal: „Pochytajte Baalových prorokov! Nech z nich neunikne ani jeden!“ Keď ich pochytali, Eliáš ich odviedol k potoku* Kišon+ a tam ich pozabíjal.+ 41  Potom Eliáš povedal Achabovi: „Choď, najedz sa a napi sa, lebo počuť hukot silného lejaka.“+ 42  Achab sa teda odišiel najesť a napiť. Eliáš vyšiel na vrchol Karmelu a kľakol si na zem s tvárou medzi kolenami.+ 43  Potom povedal svojmu služobníkovi: „Vyjdi vyššie, prosím, a pozri sa smerom k moru.“ A on šiel, a keď sa pozrel, povedal: „Nič nevidím.“ Eliáš mu sedemkrát povedal: „Choď znovu.“ 44  Na siedmy raz služobník povedal: „Vidím, ako z mora vystupuje obláčik veľký ako mužská dlaň.“ Nato Eliáš povedal: „Choď a povedz Achabovi: ‚Zapriahni do voza! Ponáhľaj sa, aby ťa nezastihol dážď!‘“ 45  Medzitým obloha sčernela, strhol sa vietor a spustil sa silný lejak.+ A Achab sa ponáhľal do Jezreela.+ 46  Ale na Eliášovi spočinula Jehovova ruka, vyhrnul si odev, upevnil si ho okolo bokov a bežal pred Achabom celou cestou do Jezreela.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „odrezať“.
Al. „vádí; riečne údolia“.
Dosl. „pred ktorým stojím“.
Dosl. „pokrivkávať“.
Al. možno „odcestoval“.
Al. „ako proroci“.
Jedna sea zodpovedala 7,33 l. Pozri dodatok B14.
Al. „k vádí; k riečnemu údoliu“.