Prvá Kráľov 16:1–34

16  A Jehova oznámil prostredníctvom Jehua,+ Chananiho+ syna, tento rozsudok nad Bášom:  „Vyzdvihol som ťa z prachu a urobil som ťa vodcom nad svojím ľudom Izraelom,+ ale ty si sa správal ako Jeroboám a zviedol si môj ľud Izrael na hriech a oni ma urážali svojimi hriechmi.+  Preto Bášu a jeho dom zmetiem a jeho dom skončí ako dom Jeroboáma,+ Nebatovho syna.  Kto z Bášovej rodiny zomrie v meste, toho zožerú psy, a kto z jeho rodiny zomrie v poli, toho zožerú vtáky.“  Ostatné udalosti Bášovho života – čo všetko vykonal a aký bol mocný – sú zapísané v kronike izraelských kráľov.  Potom Báša zomrel* a pochovali ho v Tirci.+ Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Éla.  Jehova oznámil prostredníctvom proroka Jehua, Chananiho syna, rozsudok nad Bášom a jeho domom. Odsúdil ho za všetko zlo, ktorého sa dopustil v Jehovových očiach, keď ho urážal svojimi skutkami, čím sa stal podobným Jeroboámovmu domu, a za to, že ho* zabil.+  Bášov syn Éla sa stal v Tirci kráľom nad Izraelom v 26. roku vlády judského kráľa Asu. Vládol dva roky.  Jeho dôstojník Zimri, veliteľ nad polovicou bojových vozov, zosnoval proti nemu sprisahanie. Keď sa Éla opíjal v Tirci v dome Arcu, ktorý bol správcom paláca v Tirci, 10  vošiel Zimri, zabil ho+ a stal sa kráľom namiesto neho. Stalo sa to v 27. roku vlády judského kráľa Asu. 11  Len čo sa Zimri stal kráľom a zasadol na trón, vyvraždil celý Bášov dom. Neušetril nikoho mužského rodu,* nikoho z jeho príbuzných* ani z jeho priateľov. 12  Tak Zimri vyhladil celý Bášov dom v súlade s rozsudkom, ktorý Jehova vyriekol nad Bášom prostredníctvom proroka Jehua.+ 13  Stalo sa to pre všetky hriechy, ktorých sa Báša a jeho syn Éla dopustili a na ktoré zviedli aj Izrael, keď urážali Jehovu, Boha Izraela, svojimi bezcennými modlami.+ 14  Ostatné udalosti Élovho života – všetko, čo vykonal – sú zapísané v kronike izraelských kráľov. 15  Zimri sa stal v Tirci kráľom v 27. roku vlády judského kráľa Asu. Jeho vláda trvala sedem dní. Vojsko vtedy obliehalo filištínsky Gibbeton.+ 16  Keď sa vojaci v tábore dozvedeli, že Zimri zosnoval sprisahanie a zabil kráľa, ešte v ten deň vyhlásili* za kráľa nad Izraelom veliteľa vojska Omriho.+ 17  Potom Omri odtiahol s celým vojskom* od Gibbetonu a obľahli Tircu. 18  Keď Zimri videl, že mesto je dobyté, vošiel do opevnenej veže kráľovského paláca, zapálil palác a zomrel v plameňoch.+ 19  Stalo sa to pre hriechy, ktorých sa dopustil, keď robil to, čo je zlé v Jehovových očiach, a keď sa správal ako Jeroboám, a pre hriech, na ktorý zviedol aj Izrael.+ 20  Ostatné udalosti Zimriho života a jeho sprisahanie sú zapísané v kronike izraelských kráľov. 21  Vtedy sa izraelský ľud rozdelil na dva tábory. Jedni sa pridali na stranu Tibniho, Ginatovho syna, a chceli ho vyhlásiť za kráľa, druhí sa postavili na stranu Omriho. 22  Ale stúpenci Omriho premohli stúpencov Ginatovho syna Tibniho. Tibni zomrel a kráľom sa stal Omri. 23  Omri sa stal kráľom nad Izraelom v 31. roku vlády judského kráľa Asu. Vládol 12 rokov, z toho šesť rokov v Tirci. 24  Kúpil od Šemera za dva talenty* striebra vrch Samária a postavil na ňom mesto. Nazval ho Samária*+ podľa majiteľa* vrchu Šemera. 25  Omri robil to, čo je zlé v Jehovových očiach, a bol horší ako všetci jeho predchodcovia.+ 26  Vo všetkom sa správal ako Jeroboám, Nebatov syn, a dopúšťal sa rovnakých hriechov, na aké Jeroboám zviedol Izrael. Urážali Jehovu, Boha Izraela, svojimi bezcennými modlami.+ 27  Ostatné udalosti Omriho života – čo všetko vykonal a jeho vojenské úspechy – sú zapísané v kronike izraelských kráľov. 28  Potom Omri zomrel* a pochovali ho v Samárii. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Achab.+ 29  Achab, Omriho syn, sa stal kráľom nad Izraelom v 38. roku vlády judského kráľa Asu a vládol nad Izraelom v Samárii+ 22 rokov. 30  Achab, Omriho syn, robil to, čo je zlé v Jehovových očiach, a bol ešte horší ako všetci jeho predchodcovia.+ 31  Akoby mu nestačilo, že nasleduje Jeroboáma,+ Nebatovho syna, v jeho hriechoch, vzal si za manželku Jezábel,+ dcéru sidónskeho+ kráľa Etbaala, a začal slúžiť Baalovi+ a klaňať sa mu. 32  Postavil v Samárii Baalov chrám*+ a v ňom Baalov oltár. 33  Urobil aj posvätný kôl.*+ Achab urážal Jehovu, Boha Izraela, viac ako všetci izraelskí králi pred ním. 34  Za jeho vlády Chiel Bételský znovu postavil Jericho. Keď položil jeho základy, prišiel o svojho prvorodeného Abiráma, a keď osadil jeho brány, prišiel o svojho najmladšieho Seguba, presne ako povedal Jehova prostredníctvom Jozuu, Nunovho syna.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „ľahol so svojimi predkami“.
Čiže Jeroboámovho syna Nadába.
Dosl. „žiadneho močiaceho na stenu“. Znevažujúci hebrejský výraz vzťahujúci sa na mužov.
Al. „z jeho vykonávateľov krvnej pomsty“.
Dosl. „celý Izrael vyhlásil“.
Dosl. „celým Izraelom“.
Jeden talent zodpovedal 34,2 kg. Pozri dodatok B14.
Význ. „patriaci rodu Šemera“.
Dosl. „pána“.
Dosl. „ľahol so svojimi predkami“.
Dosl. „dom“.