Prvá Kráľov 14:1–31

  • Achijahovo proroctvo proti Jeroboámovi (1 – 20)

  • Nad Judskom vládne Rechoboám (21 – 31)

    • Vpád faraóna Šišaka (25, 26)

14  V tom čase ochorel Jeroboámov syn Abijah.  A tak Jeroboám povedal svojej manželke: „Prosím, preobleč sa, aby nikto nezistil, že si Jeroboámova manželka, a choď do Šíla. Tam je prorok Achijah, ktorý povedal, že sa stanem kráľom nad týmto ľudom.+  Vezmi so sebou desať chlebov, koláče a džbán medu a choď za ním. On ti oznámi, čo bude s chlapcom.“  Jeroboámova manželka tak urobila. Vybrala sa do Šíla+ a prišla k Achijahovmu domu. Achijah už pre starobu nevidel, pozeral len meravo pred seba.  Ale Jehova povedal Achijahovi: „Ide k tebe Jeroboámova manželka, aby sa ťa spýtala na svojho syna, lebo je chorý. Dám ti vedieť, čo jej máš povedať.* Keď príde, bude sa vydávať za niekoho iného.“  Hneď ako Achijah začul vo dverách jej kroky, povedal: „Vojdi, Jeroboámova manželka. Prečo sa vydávaš za niekoho iného? Mám pre teba zlú správu.  Choď a povedz Jeroboámovi: ‚Toto hovorí Jehova, Boh Izraela: „Vybral som ťa z tvojho ľudu, aby som ťa urobil vodcom nad svojím ľudom Izraelom.+  Odtrhol som kráľovstvo od Dávidovho domu a dal som ho tebe.+ Ale ty si nebol ako môj služobník Dávid, ktorý dodržiaval moje prikázania, nasledoval ma celým srdcom a robil len to, čo je správne v mojich očiach.+  Konal si horšie ako všetci, čo boli pred tebou, a urobil si si iného boha a kovové sochy,* aby si ma urážal.+ Odvrátil si sa odo mňa.+ 10  Preto privádzam nešťastie na Jeroboámov dom a vyhladím* z neho každého, kto je mužského rodu,* aj bezmocných a slabých v Izraeli. Ako sa vymetá hnoj, tak dôkladne vymetiem Jeroboámov dom.+ 11  Kto z Jeroboámovej rodiny zomrie v meste, toho zožerú psy, a kto zomrie v poli, toho zožerú vtáky, lebo tak hovoril Jehova.“‘ 12  Teraz vstaň a choď domov. Keď vstúpiš do mesta, chlapec zomrie. 13  Celý Izrael ho bude oplakávať a pochová ho. On jediný z Jeroboámovej rodiny bude uložený do hrobu, lebo z celého Jeroboámovho rodu jedine v ňom Jehova, Boh Izraela, našiel niečo dobré. 14  Príde deň, a už je tu, keď Jehova dosadí nad Izraelom kráľa, ktorý odstráni* Jeroboámov dom.+ 15  Jehova bude biť Izrael a ten bude ako trstina, ktorá sa kolíše vo vode. Vykorení Izrael z tejto dobrej krajiny, ktorú dal ich predkom.+ Rozptýli ich za Rieku,*+ lebo si narobili posvätné koly,*+ a tak urážali Jehovu. 16  Opustí Izrael pre hriechy, ktorých sa Jeroboám dopustil a na ktoré zviedol aj Izrael.“+ 17  Nato Jeroboámova manželka vstala a vrátila sa do Tirce. Keď vkročila na prah domu, chlapec zomrel. 18  Pochovali ho a celý Izrael ho oplakával, tak ako Jehova povedal prostredníctvom svojho služobníka, proroka Achijaha. 19  Ostatné udalosti Jeroboámovho života – ako bojoval+ a ako vládol – sú zapísané v kronike izraelských kráľov. 20  Jeroboám vládol 22 rokov. Keď zomrel,*+ namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Nadáb.+ 21  V Judsku vládol Šalamúnov syn Rechoboám. Stal sa kráľom, keď mal 41 rokov, a 17 rokov vládol v Jeruzaleme, meste, ktoré si Jehova vyvolil+ zo všetkých izraelských kmeňov, aby tam prebývalo jeho meno.+ Jeho matka sa volala Naama a bola to Ammónka.+ 22  A obyvatelia Judska robili to, čo je zlé v Jehovových očiach.+ Svojimi hriechmi ho dráždili viac ako ich predkovia.+ 23  Na každom vyššom kopci+ a pod každým košatým stromom+ si stavali výšiny, posvätné stĺpy a posvätné koly.*+ 24  V krajine boli aj chrámoví prostitúti.+ Dopúšťali sa teda tých istých odporných vecí ako národy, ktoré Jehova pred Izraelitmi vyhnal. 25  V piatom roku vlády kráľa Rechoboáma pritiahol proti Jeruzalemu egyptský vládca Šišak.+ 26  Pobral poklady Jehovovho domu i poklady kráľovského paláca.+ Vzal všetko, aj všetky zlaté štíty, ktoré dal zhotoviť Šalamún.+ 27  Namiesto nich dal kráľ Rechoboám zhotoviť medené štíty a zveril ich veliteľom stráží,* ktoré strážili vchod do kráľovského paláca. 28  Vždy, keď kráľ vchádzal do Jehovovho domu, prichádzali stráže so štítmi a potom ich vracali do strážnice. 29  Ostatné udalosti Rechoboámovho života – všetko, čo vykonal – sú zapísané v kronike judských kráľov.+ 30  A Rechoboám a Jeroboám medzi sebou stále bojovali.+ 31  Keď Rechoboám zomrel,* pochovali ho k jeho predkom v Dávidovom meste.+ Jeho matka sa volala Naama a bola to Ammónka.+ Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Abijam.*+

Poznámky pod čiarou

Al.: „Tak a tak by si s ňou mal hovoriť.“
Al. „liate modly“.
Dosl. „odrežem“.
Dosl. „každého močiaceho na stenu“. Znevažujúci hebrejský výraz vzťahujúci sa na mužov.
Dosl. „odreže“.
Čiže za Eufrat.
Dosl. „ľahol so svojimi predkami“.
Dosl. „bežcov“.
Dosl. „ľahol so svojimi predkami“.
Nazývaný aj Abijah.