Prvá Kráľov 11:1–43

  • Manželky majú na Šalamúna zlý vplyv (1 – 13)

  • Šalamúnovi nepriatelia (14 – 25)

  • Jeroboámovi je sľúbených desať kmeňov (26 – 40)

  • Šalamún zomiera; kráľom sa stáva Rechoboám (41 – 43)

11  Kráľ Šalamún miloval okrem faraónovej dcéry+ aj mnoho ďalších cudziniek:+ Moábky,+ Ammónky,+ Edomky, Sidónky+ a Chetitky.+  Pochádzali z národov, o ktorých Jehova povedal Izraelitom: „Nevchádzajte medzi nich* a oni nech nevchádzajú medzi vás, lebo určite naklonia vaše srdcia k svojim bohom.“+ Ale Šalamún k nim prilipol a miloval ich.  Mal 700 manželiek, kňažien, a 300 vedľajších manželiek* a jeho manželky mali naňho zlý vplyv.  Keď Šalamún zostarol,+ jeho manželky naklonili* jeho srdce k iným bohom.+ Šalamúnovo srdce nebolo úplne oddané Jehovovi, jeho Bohu, ako srdce jeho otca Dávida.  Šalamún uctieval Aštoret,+ bohyňu Sidóncov, a Milkoma,+ ohavného boha Ammóncov.  Šalamún robil to, čo je zlé v Jehovových očiach, a nenasledoval Jehovu celým srdcom* ako jeho otec Dávid.+  V tom čase Šalamún postavil na vrchu pred Jeruzalemom posvätnú výšinu+ Kemošovi, ohavnému bohu Moábcov. A postavil výšinu aj Molochovi,+ ohavnému bohu Ammóncov.+  Urobil to pre všetky svoje manželky cudzinky, ktoré prinášali svojim bohom obete a obetný dym.  Jehova sa rozhneval na Šalamúna, lebo sa jeho srdce odklonilo od Jehovu, Boha Izraela,+ ktorý sa mu dvakrát zjavil+ 10  a varoval ho, aby neuctieval iných bohov.+ Ale on neposlúchol to, čo mu Jehova prikázal. 11  Preto mu Jehova povedal: „Za to, že si to urobil a nedodržal si moju zmluvu a moje zákony, ktoré som ti dal, odtrhnem od teba kráľovstvo a dám ho jednému z tvojich služobníkov.+ 12  Kvôli tvojmu otcovi Dávidovi to však neurobím za tvojho života. Vytrhnem kráľovstvo z rúk tvojho syna,+ 13  ale nevytrhnem mu ho celé.+ Jeden kmeň nechám tvojmu synovi,+ a to kvôli môjmu služobníkovi Dávidovi a kvôli Jeruzalemu, ktorý som si vyvolil.“+ 14  Jehova priviedol proti Šalamúnovi nepriateľa,+ Hadada Edomského, ktorý pochádzal z edomského kráľovského rodu.+ 15  Keď Dávid porazil Edom,+ veliteľ vojska Joáb prišiel pochovať zabitých a chcel v Edome zabiť všetkých mužského rodu. 16  (Joáb tam zostal s celým izraelským vojskom šesť mesiacov, kým nevyhladil* v Edome všetkých mužského rodu.) 17  Ale Hadad, ktorý bol vtedy ešte len chlapec, utiekol s niekoľkými Edomcami, služobníkmi svojho otca, do Egypta. 18  Odišli z Madianu, prešli cez Páran,+ odkiaľ vzali so sebou mužov, a prišli do Egypta k faraónovi, egyptskému kráľovi. Ten dal Hadadovi dom, pôdu a určil mu prídel potravín. 19  Faraón si ho natoľko obľúbil, že mu dal za ženu sestru svojej manželky, kráľovnej* Tachpenes. 20  Po čase mu Tachpenesina sestra porodila syna Genubata a Tachpenes ho vychovávala* vo faraónovom paláci. A Genubat žil vo faraónovom paláci medzi faraónovými synmi. 21  Hadad sa v Egypte dopočul, že Dávid zomrel*+ a že zomrel aj veliteľ vojska Joáb.+ A tak Hadad povedal faraónovi: „Dovoľ mi, aby som sa vrátil do svojej krajiny.“ 22  Ale faraón sa ho spýtal: „Čo ti u mňa chýba, že sa chceš vrátiť do svojej krajiny?“ „Nič,“ odpovedal mu, „ale aj tak mi, prosím, dovoľ odísť.“ 23  Boh priviedol proti Šalamúnovi aj ďalšieho nepriateľa,+ Rezóna, Eliadovho syna, ktorý utiekol od svojho pána, cóbskeho kráľa Hadadezera.+ 24  Keď Dávid porazil* cóbskych mužov, Rezón zhromaždil okolo seba bandu lupičov a stal sa ich vodcom.+ Odišli do Damasku,+ usadili sa tam a začali tam vládnuť. 25  Aj on škodil Izraelu tak ako Hadad, lebo sa stal nepriateľom Izraela po všetky Šalamúnove dni. Nenávidel Izrael po celý čas, čo vládol nad Sýriou. 26  Proti kráľovi sa postavil*+ i Jeroboám,+ Nebatov syn, Efraimovec z Ceredy, ktorý bol v Šalamúnových službách.+ Jeho matka sa volala Ceruja a bola vdova. 27  Dôvod, prečo sa vzbúril proti kráľovi, bol tento: Šalamún postavil Val*+ a dostaval opevnenie Dávidovho mesta, mesta svojho otca.+ 28  Jeroboám bol schopný mladý muž. Keď Šalamún videl, ako tvrdo pracuje, urobil ho dozorcom+ nad všetkými ľuďmi z Jozefovho kmeňa,* ktorí boli povolaní na práce pre kráľa. 29  Raz, keď Jeroboám vyšiel z Jeruzalema, stretol ho na ceste prorok Achijah+ Šilonský. Achijah mal na sebe nový plášť. Boli tam len oni dvaja. 30  Achijah vzal nový plášť, ktorý mal na sebe, roztrhal ho na 12 kusov 31  a povedal Jeroboámovi: „Vezmi si desať kusov, lebo toto hovorí Jehova, Boh Izraela: ‚Vytrhnem kráľovstvo z rúk Šalamúna a tebe dám desať kmeňov.+ 32  Ale jeden kmeň zostane jemu+ kvôli môjmu služobníkovi Dávidovi+ a kvôli Jeruzalemu, mestu, ktoré som si vyvolil zo všetkých izraelských kmeňov.+ 33  Urobím to preto, lebo ma opustili+ a klaňajú sa bohyni Sidóncov Aštoret, bohu Moábcov Kemošovi a bohu Ammóncov Milkomovi. A nechodia po mojich cestách, nekonajú to, čo je správne v mojich očiach, a nedodržiavajú moje ustanovenia a moje zákony ako Šalamúnov otec Dávid. 34  Ale nevezmem mu z rúk celé kráľovstvo. Nechám ho vládnuť po všetky dni jeho života kvôli svojmu služobníkovi Dávidovi, ktorého som si vyvolil,+ lebo dodržiaval moje prikázania a moje zákony. 35  Z rúk jeho syna vezmem kráľovstvo a dám ho tebe, dostaneš desať kmeňov.+ 36  Jeho synovi nechám jeden kmeň, aby mal môj služobník Dávid vždy predo mnou lampu* v Jeruzaleme,+ meste, ktoré som si vyvolil, aby tam prebývalo moje meno. 37  Dosadím ťa za kráľa a budeš vládnuť nad všetkým, po čom túžiš. Staneš sa kráľom nad Izraelom. 38  Ak budeš poslúchať všetko, čo ti prikážem, chodiť po mojich cestách, robiť to, čo je správne v mojich očiach, a dodržiavať moje zákony a moje prikázania ako môj služobník Dávid,+ budem s tebou. Vybudujem ti trvalý dom,* ako som vybudoval Dávidovi,+ a dám ti Izrael. 39  Pre toto pokorím Dávidovo potomstvo,+ ale nie navždy.‘“+ 40  Šalamún sa snažil zabiť Jeroboáma, ale Jeroboám utiekol do Egypta+ k egyptskému vládcovi Šišakovi+ a zostal tam až do Šalamúnovej smrti. 41  Ostatné udalosti Šalamúnovho života – čo všetko urobil a akú mal múdrosť – sú zapísané v Šalamúnovej kronike.+ 42  Kráľ Šalamún vládol v Jeruzaleme nad celým Izraelom 40 rokov. 43  Potom Šalamún zomrel* a pochovali ho v Dávidovom meste. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Rechoboám.+

Poznámky pod čiarou

Al. „Neuzatvárajte s nimi zmiešané manželstvá“.
Al. „konkubín“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „odvrátili“.
Dosl. „úplne“.
Dosl. „neodrezal“.
Nebola vládnucou kráľovnou.
Al. možno „odstavila“.
Dosl. „ľahol so svojimi predkami“.
Dosl. „zabil“.
Dosl. „pozdvihol ruku“.
Al. „Millo“. Pozri Slovník pojmov, heslo „Val“.
Dosl. „domu“.
Čiže potomka.
Čiže kráľovskú dynastiu.
Dosl. „ľahol so svojimi predkami“.