Prvá Kráľov 10:1–29

  • Kráľovná zo Sáby na návšteve u Šalamúna (1 – 13)

  • Šalamúnovo obrovské bohatstvo (14 – 29)

10  Aj kráľovná zo Sáby* sa dopočula o Šalamúnovej sláve, ktorú získal vďaka Jehovovmu menu,+ a prišla ho vyskúšať ťažkými otázkami.*+  Vstúpila do Jeruzalema s veľkolepým sprievodom,*+ s ťavami, ktoré niesli balzamový olej,+ veľké množstvo zlata a drahokamy. Prišla k Šalamúnovi a hovorila s ním o všetkom, čo mala na srdci.  Šalamún jej odpovedal na každú otázku. Nič preňho nebolo príliš ťažké,* vedel jej odpovedať na všetko.  Keď kráľovná zo Sáby uvidela všetku Šalamúnovu múdrosť,+ dom, ktorý postavil,+  jedlá na jeho stole,+ usadenie jeho dvoranov, oblečenie a spôsoby jeho obsluhujúcich, jeho čašníkov i jeho zápalné obete, ktoré pravidelne obetoval v Jehovovom dome, od úžasu onemela.*  Povedala kráľovi: „To, čo som počula vo svojej krajine o tvojich úspechoch* a o tvojej múdrosti, je pravda.  Ale nechcela som tomu veriť, kým som neprišla a nepresvedčila sa na vlastné oči. Teraz vidím, že mi nepovedali ani polovicu. Múdrosťou a bohatstvom si prekonal všetko, čo som o tebe počula.  Šťastný je tvoj ľud a šťastní sú títo tvoji služobníci, ktorí sú denne s tebou a počúvajú tvoju múdrosť!+  Nech je chválený Jehova,+ tvoj Boh, ktorý si ťa obľúbil a dosadil ťa na izraelský trón. Jehova ťa pre svoju večnú lásku k Izraelu ustanovil za kráľa, aby si presadzoval právo a spravodlivosť.“ 10  Potom darovala kráľovi 120 talentov* zlata, veľké množstvo balzamového oleja+ a drahokamy.+ Už nikdy nepriviezli toľko balzamového oleja, koľko dala kráľovná zo Sáby kráľovi Šalamúnovi. 11  Chíramove lode, ktoré vozili zlato z Ofiru,+ privážali z Ofiru aj veľmi veľké množstvo santalového dreva+ a drahokamy.+ 12  Kráľ urobil zo santalového dreva opory pre Jehovov dom a pre kráľovský palác a tiež harfy a lýry pre spevákov.+ Toľko santalového dreva už viac nikto nepriviezol ani dodnes nevidel. 13  Kráľ Šalamún dal kráľovnej zo Sáby všetko, po čom zatúžila a o čo požiadala, okrem toho, čo jej dal ako prejav svojej štedrosti.* Potom odišla a vrátila sa do svojej krajiny aj so svojím služobníctvom.+ 14  Šalamúnovi prichádzalo každý rok 666 talentov* zlata+ 15  okrem toho, čo dostával od kupcov, obchodníkov a od všetkých arabských kráľov a miestodržiteľov krajiny. 16  Kráľ Šalamún urobil 200 veľkých štítov zo zliatiny zlata+ (na každý sa spotrebovalo 600 šekelov* zlata)+ 17  a 300 malých štítov zo zliatiny zlata (na každý sa spotrebovali tri míny* zlata). Potom ich dal do Domu libanonského lesa.+ 18  Kráľ urobil aj veľký trón zo slonoviny+ a pokryl ho rýdzim zlatom.+ 19  K trónu viedlo šesť schodov a nad ním bola okrúhla strieška. Po oboch stranách trónu boli operadlá, pri ktorých stáli sochy dvoch levov.+ 20  Na šiestich schodoch stáli sochy 12 levov, z oboch strán vždy po jednom. Žiadne iné kráľovstvo nemalo nič podobné. 21  Všetky nádoby na pitie mal kráľ Šalamún zo zlata a všetky predmety v Dome libanonského lesa+ boli z rýdzeho zlata. Nič nebolo zo striebra, lebo striebro sa v Šalamúnových dňoch nepovažovalo za nič.+ 22  Kráľ mal na mori flotilu taršíšskych+ lodí, ktoré sa plavili s Chíramovými loďami a raz za tri roky privážali zlato, striebro, slonovinu,+ opice a pávy. 23  Kráľ Šalamún prevyšoval bohatstvom+ a múdrosťou+ všetkých ostatných kráľov sveta. 24  Ľudia z celého sveta sa uchádzali o prijatie u* Šalamúna, aby počúvali múdrosť, ktorou ho obdaril Boh.+ 25  Každý mu priniesol nejaký dar – strieborné a zlaté predmety, odevy, zbrane, balzamový olej, kone a muly. A tak to bolo rok čo rok. 26  Šalamún si zhromažďoval vozy a kone,* až mal 1 400 vozov a 12 000 koní.*+ Umiestnil ich v mestách určených pre bojové vozy a u seba v Jeruzaleme.+ 27  Kráľ nahromadil v Jeruzaleme toľko striebra, že ho bolo ako kamenia, a toľko cédrového dreva, že ho bolo ako sykomôr v Šefele.+ 28  Kone dovážali Šalamúnovi z Egypta. Kráľovi kupci kupovali stáda koní* za jednotnú cenu.+ 29  Voz dovezený z Egypta stál 600 kúskov striebra a kôň 150. Kráľovi kupci ich potom vyvážali všetkým chetitským+ a sýrskym kráľom.

Poznámky pod čiarou

Al. „zo Šeby“.
Al. „hádankami“.
Al. „karavánou“.
Dosl. „nebolo skryté“.
Dosl. „nezostal v nej už žiaden duch“.
Al. „slovách“.
Jeden talent zodpovedal 34,2 kg. Pozri dodatok B14.
Dosl. „podľa ruky kráľa Šalamúna“.
Asi 23 t.
Jeden šekel zodpovedal 11,4 g. Pozri dodatok B14.
Mína v Hebrejských písmach zodpovedala 570 g. Pozri dodatok B14.
Dosl. „hľadali tvár“.
Al. „jazdcov“.
Al. „jazdcov“.
Al. možno „z Egypta a z Kue. Kráľovi kupci ich kupovali z Kue.“ Kue sa zrejme vzťahuje na Cilíciu (Kilikiu).