Prvý Korinťanom 8:1–13

  • O jedle obetovanom modlám (1 – 13)

    • „Pre nás je len jeden Boh“ (5, 6)

8  A teraz k jedlu obetovanému modlám:+ Vieme, že všetci máme poznanie.+ Poznanie vedie k pýche, ale láska buduje.+  Ak si niekto myslí, že niečo pozná, ešte to nepozná tak, ako by mal.  Ale ak niekto miluje Boha, toho Boh pozná.  Čo sa týka jedenia pokrmov obetovaných modlám, vieme, že modla neznamená vôbec nič+ a že je iba jeden Boh, iného niet.+  A hoci existujú takzvaní bohovia, či už v nebi, alebo na zemi+ – veď je mnoho „bohov“ a mnoho „pánov“ –,  pre nás je len jeden Boh,+ Otec,+ z ktorého je všetko a pre ktorého žijeme,+ a len jeden Pán, Ježiš Kristus, prostredníctvom ktorého je všetko+ a vďaka ktorému žijeme.  No nie všetci majú toto poznanie.+ Niektorí v minulosti uctievali modly, a preto aj teraz, keď jedia tieto pokrmy, považujú ich za obetované modlám+ a ich svedomie sa poškvrňuje, pretože je slabé.+  Ale jedlo nás nepriblíži k Bohu.+ Ak nejeme, nič nestrácame, a ak jeme, nič nezískavame.+  Dávajte však pozor, aby vaša sloboda rozhodovania nebola kameňom úrazu pre slabých.*+ 10  Lebo ak ten, kto je slabý, uvidí teba, ktorý máš poznanie, ako ješ v modlárskom chráme, či ho to neposmelí, aby jedol pokrmy obetované modlám a tak išiel proti svojmu svedomiu? 11  Tak tvoje poznanie ničí slabého – tvojho brata, za ktorého zomrel Kristus.+ 12  Keď takto hrešíte proti svojim bratom a zraňujete ich slabé svedomie,+ hrešíte proti Kristovi. 13  Preto ak jedlo privádza môjho brata k pádu,* už nikdy nebudem jesť mäso, aby som nepriviedol svojho brata k pádu.+

Poznámky pod čiarou

Al. „neoslabovala vieru slabých“.
Al. „pohoršuje môjho brata“.