Prvý Korinťanom 6:1–20

  • Súdne spory medzi kresťanmi (1 – 8)

  • Kto nezdedí Božie Kráľovstvo (9 – 11)

  • Oslavovať Boha vo svojom tele (12 – 20)

    • „Utekajte pred nemravnosťou“ (18)

6  Keď má niekto z vás spor s druhým,+ ako to, že sa odváži ísť na súd pred nespravodlivých, a nie pred svätých?  Neviete, že svätí budú súdiť svet?+ A keď máte súdiť svet, nie ste schopní rozsúdiť maličkosti?  Neviete, že budeme súdiť anjelov?+ Tak prečo nie veci bežného života?  Keď teda máte rozsúdiť spor o takýchto veciach,+ ako to, že si vyberáte za sudcov ľudí, na ktorých sa zbor pozerá zhora?  Hovorím to, aby ste sa zahanbili. Naozaj medzi vami nie je ani jeden múdry muž, ktorý by dokázal rozsúdiť svojich bratov?  Radšej ide brat s bratom na súd, a to pred neveriacich!  Už to, že medzi sebou máte súdne spory, je vaša prehra. Prečo si radšej nedáte ukrivdiť?+ Prečo radšej neutrpíte škodu?  Namiesto toho krivdíte a škodíte, a to svojim bratom!  Neviete, že nespravodliví nezdedia Božie Kráľovstvo?+ Nemýľte sa.* Ani tí, čo žijú nemravne,*+ ani modlári,+ ani cudzoložníci,*+ ani muži, ktorí sa podvoľujú homosexuálnym stykom,+ ani muži, ktorí majú pohlavné styky s mužmi,*+ 10  ani zlodeji, chamtivci,+ opilci,+ ani tí, čo urážajú druhých,* ani vydierači nezdedia Božie Kráľovstvo.+ 11  Niektorí z vás boli takí. Ale boli ste umytí,+ boli ste posvätení,+ boli ste vyhlásení za spravodlivých+ v mene Pána Ježiša Krista a duchom nášho Boha. 12  Všetko smiem, ale nie všetko je prospešné.+ Všetko smiem, ale ničím sa nedám ovládať. 13  Jedlo je pre žalúdok a žalúdok pre jedlo, ale Boh zničí oboje.+ Telo nie je určené na nemravnosť,* ale pre Pána+ a Pán pre telo. 14  Ale Boh vzkriesil Pána+ a svojou mocou vzkriesi aj nás.+ 15  Neviete, že vaše telá sú časťami Kristovho tela?+ Mám teda vziať časti Kristovho tela a spojiť ich s telom prostitútky? To nikdy! 16  Či neviete, že ten, kto má styk s prostitútkou, je s ňou jedno telo? Veď Boh hovorí: „Tí dvaja budú jedno telo.“+ 17  Ale ten, kto sa zjednotí s Pánom, je s ním jedného ducha.*+ 18  Utekajte pred nemravnosťou.*+ Každý iný hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela, ale kto sa dopúšťa nemravnosti, hreší proti vlastnému telu.+ 19  Neviete, že vaše telo je chrámom+ svätého ducha, ktorý je vo vás a ktorého máte od Boha?+ Nepatríte sebe,+ 20  lebo ste boli kúpení za vysokú cenu.+ Preto oslavujte Boha+ vo svojom tele.+

Poznámky pod čiarou

Al.: „Nedajte sa oklamať.“
Pozri Slovník pojmov, heslo „nemravnosť“.
Al. „tí, čo sa dopúšťajú nevery“.
Pôvodné výrazy poukazujú na pasívnu a aktívnu úlohu homosexuálov pri pohlavnom styku.
Al. „nadávajú druhým“.
Po grécky porneia. Pozri Slovník pojmov.
Al. „jednej mysle“.
Po grécky porneia. Pozri Slovník pojmov.