Prvý Korinťanom 2:1–16

2  Preto, bratia, keď som vám prišiel oznamovať Božie sväté tajomstvo,+ nesnažil som sa na vás zapôsobiť výrečnosťou+ alebo múdrosťou.  Rozhodol som sa neupriamovať vašu pozornosť na nič iné, iba na Ježiša Krista a na to, že bol pribitý na kôl.+  Prišiel som k vám slabý, vystrašený a veľmi rozochvený.  A moja reč a zvestovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch ducha a moci,+  aby vaša viera nebola založená na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.  O múdrosti hovoríme medzi tými, čo sú zrelí,+ ale nie o múdrosti tohto sveta* ani o múdrosti vládcov v tomto svete, ktorí sa pominú.+  Hovoríme o Božej múdrosti, ktorá je zjavná vo svätom tajomstve,+ o skrytej múdrosti, o tom, čo Boh pred vekmi* vopred určil na našu slávu.  Túto múdrosť nepoznal nikto z vládcov v tomto svete,*+ lebo keby ju poznali, nepribili by na kôl nášho slávneho Pána.  Ako je napísané: „Oko nevidelo, ucho nepočulo a človeku ani na myseľ neprišlo,* čo Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú.“+ 10  Ale nám to Boh zjavil+ svojím duchom,+ lebo duch skúma všetko, aj hlbokú Božiu múdrosť.*+ 11  Lebo kto z ľudí pozná myšlienky človeka okrem jeho vlastného ducha? Rovnako nikto nepozná Božie myšlienky, iba Boží duch. 12  My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je od Boha,+ aby sme rozumeli tomu, čím nás Boh obdaril. 13  O tom aj hovoríme, nie slovami, ktoré sme sa naučili vďaka ľudskej múdrosti,+ ale slovami, ktoré nás naučil duch.+ Duchovné veci vysvetľujeme* duchovnými slovami. 14  Telesný človek neprijíma veci Božieho ducha, lebo ich považuje za nezmysel, a nemôže ich pochopiť, pretože sa posudzujú duchovne. 15  Ale duchovný človek posudzuje všetko,+ kým jeho neposudzuje nikto. 16  Veď „kto spoznal, ako uvažuje Jehova,* aby ho poučoval“?+ My však uvažujeme ako Kristus.+

Poznámky pod čiarou

Al. „tohto systému vecí; tohto veku“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „pred systémami vecí“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „v tomto systéme vecí; v tomto veku“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „do srdca nevstúpilo“.
Dosl. „Božie hlbiny“.
Al. „spájame s“.