Prvý Korinťanom 12:1–31

12  Bratia, čo sa týka duchovných darov,+ nechcem, aby ste o nich boli v nevedomosti.  Viete, že predtým ako ste sa stali veriacimi,* dali ste sa ovplyvniť a zviesť k uctievaniu nemých modiel+ a nasledovali ste ich tam, kam vás viedli.  Preto chcem, aby ste vedeli, že nikto, koho vedie Boží duch, nepovie: „Ježiš je prekliaty!“ A nikto nemôže povedať: „Ježiš je Pán!“, ak ho nevedie svätý duch.+  Sú rôzne dary, ale duch je ten istý,+  sú rôzne služby,+ ale Pán je ten istý,  a sú rôzne činnosti,* ale Boh, ktorý robí všetkých spôsobilými na všetko, je ten istý.+  V každom sa však duch prejavuje na úžitok všetkých.+  Jeden dostáva prostredníctvom ducha slová* múdrosti, druhý prostredníctvom toho istého ducha slová poznania,  ďalší vďaka tomu istému duchu vieru,+ ďalší vďaka tomuto duchu dar uzdravovať,+ 10  ďalší moc robiť zázraky,+ ďalší dar prorokovať, ďalší schopnosť rozoznávať, ktoré výroky pochádzajú od Boha,+ ďalší dar hovoriť rôznymi jazykmi+ a ďalší schopnosť prekladať z nich.+ 11  Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý duch a každému rozdeľuje tieto dary, ako chce. 12  S Kristom je to ako s telom: telo je jedno, hoci má mnoho častí, a všetky časti tvoria jedno telo.+ 13  Veď všetci sme boli pokrstení jedným duchom, aby sme vytvorili jedno telo – či sme Židia, alebo Gréci, či otroci, alebo slobodní –, a všetci sme dostali piť jedného ducha. 14  Telo nie je zložené z jednej časti, ale z mnohých.+ 15  Keby noha povedala: „Pretože nie som ruka, nepatrím k telu,“ znamená to, že prestáva byť časťou tela? 16  A keby ucho povedalo: „Pretože nie som oko, nepatrím k telu,“ znamená to, že prestáva byť časťou tela? 17  Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? Keby bolo celé uchom, kde by bol čuch? 18  Ale Boh usporiadal časti tela tak, ako chcel. 19  Keby boli všetky časti tela rovnaké, čo by to bolo za telo? 20  Aj keď má telo mnoho častí, predsa je to jedno telo. 21  Oko nemôže povedať ruke: „Nepotrebujem ťa,“ ani hlava nohám: „Nepotrebujem vás.“ 22  Naopak, časti tela, ktoré sa zdajú slabšie, sú nevyhnutné 23  a tým častiam, ktoré považujeme za menej úctyhodné, venujeme väčšiu pozornosť.+ A tak sa viac staráme o svoje menej príťažlivé časti, 24  zatiaľ čo pekné časti nášho tela takú starostlivosť nepotrebujú. Boh usporiadal telo tak, že väčšou cťou zahrnul tú časť, ktorá jej mala nedostatok, 25  aby telo nebolo rozdelené a aby sa jeho časti starali jedna o druhú.+ 26  Ak trpí jedna časť tela, všetky ostatné trpia s ňou.+ A ak je jedna časť tela poctená, všetky ostatné sa radujú s ňou.+ 27  Vy ste Kristovým telom+ a každý z vás je jeho časťou.+ 28  A Boh to v zbore usporiadal takto: prví apoštoli;+ druhí proroci;+ tretí učitelia;+ potom tí, čo robia zázraky;*+ tí, čo majú dar uzdravovať;+ tí, čo pomáhajú druhým; tí, čo majú schopnosť viesť;+ a tí, čo hovoria rôznymi jazykmi.+ 29  Sú azda všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Sú všetci učiteľmi? Robia všetci zázraky?* 30  Majú všetci dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi?+ Sú všetci prekladateľmi?+ 31  Ale usilujte sa* o väčšie dary.+ A ešte vám ukážem cestu, nad ktorú niet.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „keď ste boli ľuďmi z národov“.
Al. „účinky moci“.
Al. „posolstvo“.
Al. „mocné skutky“.
Al. „mocné skutky“.
Al. „horlivo sa usilujte“.