Prvý Jána 3:1–24

  • Sme Božie deti (1 – 3)

  • Rozdiel medzi Božími a Diablovými deťmi (4 – 12)

    • Ježiš zničí Diablove diela (8)

  • Milujme jeden druhého (13 – 18)

  • „Boh je väčší ako naše srdce“ (19 – 24)

3  Pozrite, akú veľkú lásku nám Otec prejavil,+ keď nám dovolil nazývať sa Božími deťmi!+ A nimi aj sme. Ale svet nás nepozná,+ lebo nespoznal jeho.+  Milovaní, teraz sme Božími deťmi,+ ale ešte sa neukázalo, akými budeme.+ Vieme však, že keď sa zjaví, budeme ako on, lebo ho uvidíme takého, aký je.  A každý, kto vkladá svoju nádej doňho, sa očisťuje,+ lebo on je čistý.  Každý, kto hreší, porušuje zákon, a tak je hriech porušením zákona.  A viete, že prišiel,* aby odstránil naše hriechy.+ V ňom nie je hriech.  Kto zostáva v spojení* s ním, nehreší,+ ale kto hreší, ten ho nevidel ani nespoznal.  Dieťatká, nech vás nikto neoklame. Kto koná spravodlivosť, je spravodlivý, tak ako on je spravodlivý.  Kto hreší, pochádza z Diabla, lebo Diabol hreší od začiatku.*+ A Boží Syn sa zjavil preto, aby zničil Diablove diela.+  Kto sa narodil z Boha, nehreší,+ lebo v ňom zostáva jeho semeno,* a nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha.+ 10  Podľa toho sa dajú spoznať Božie deti a Diablove deti: Ten, kto nekoná spravodlivosť, nepochádza z Boha, ani ten, kto nemiluje svojho brata.+ 11  Lebo to je to posolstvo, ktoré ste počuli od začiatku, že máme milovať jeden druhého,+ 12  nie ako Kain, ktorý pochádzal z toho zlého a zabil svojho brata.+ A prečo ho zabil? Lebo jeho skutky boli zlé,+ ale skutky jeho brata boli dobré.*+ 13  Bratia, nedivte sa, že vás svet nenávidí.+ 14  My vieme, že sme prešli zo smrti do života,+ lebo milujeme bratov.+ Kto nemiluje, zostáva v smrti.+ 15  Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah.+ A viete, že ten, kto vraždí, nezíska večný život.+ 16  Vďaka tomu sme spoznali, čo je láska, že on za nás položil život.*+ Aj my sme povinní položiť život* za svojich bratov.+ 17  Ale ak niekto má to, čo potrebuje pre život, a vidí, že jeho brat je v núdzi, ale neprejaví mu súcit, ako môže povedať, že miluje Boha?+ 18  Dieťatká, nemilujme slovom ani jazykom,+ ale skutkom+ a pravdou.+ 19  Podľa toho spoznáme, že pochádzame z pravdy, a tým uistíme* svoje srdce o jeho láske. 20  A keď nás naše srdce z niečoho odsudzuje, pamätajme, že Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko.+ 21  Milovaní, ak nás naše srdce neodsudzuje, môžeme sa s plnou dôverou* obracať na Boha.+ 22  A všetko, o čo ho prosíme, dostávame,+ lebo dodržiavame jeho prikázania a robíme to, čo sa mu páči. 23  A toto je jeho prikázanie, aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista+ a milovali jeden druhého,+ ako nám prikázal. 24  Kto dodržiava jeho prikázania, zostáva v spojení* s ním a on v spojení* s takým človekom.+ A to, že zostáva v spojení* s nami, vieme podľa toho, že nám dal ducha.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „sa zjavil“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „odkedy začal“.
Čiže semeno, ktoré môže prinášať plody. V tomto kontexte sa vzťahuje na svätého ducha.
Al. „spravodlivé“.
Al. „sa vzdal svojej duše“.
Al. „vzdať sa svojej duše“.
Al. „presvedčíme“.
Al. „s voľnosťou reči“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „v súlade; v jednote“.