Prvý Jána 1:1–10

1  Píšeme vám o tom, ktorý bol od počiatku, ktorého sme počuli, ktorého sme videli na vlastné oči, ktorého sme pozorovali a ktorého sa dotýkali naše ruky, o tom, ktorý prináša slovo života.+  (Áno, bol nám zjavený večný život a my sme ho videli a vydávame o ňom svedectvo+ a oznamujeme vám ho. Tento večný život+ je od Otca a bol nám zjavený.)  O tom, ktorého sme videli a počuli, prinášame správu aj vám,+ aby ste aj vy boli zjednotení s nami, tak ako sme my zjednotení s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom.+  A toto píšeme, aby bola naša radosť úplná.  Toto je posolstvo, ktoré sme počuli od neho a ktoré vám oznamujeme: Boh je svetlo+ a nie je v ňom* žiadna tma.  Ak tvrdíme: „Sme s ním zjednotení,“ ale chodíme v tme,* klameme a nežijeme podľa pravdy.+  Ale ak chodíme vo svetle,* ako on sám je vo svetle, sme navzájom zjednotení a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.+  Ak tvrdíme: „Nemáme hriech,“ klameme sami seba+ a nie je v nás pravda.  Keď vyznávame svoje hriechy, Boh nám odpustí a očistí nás od všetkých zlých skutkov, lebo je verný a spravodlivý.+ 10  Ak tvrdíme: „Nezhrešili sme,“ robíme z neho klamára a jeho slovo v nás nie je.

Poznámky pod čiarou

Al. „v spojení s ním“.
Čiže dopúšťame sa zlých vecí.
Čiže držíme sa Božích rád.