Zjavenie 2:1–29

2  Anjelovi+ zboru v Efeze+ napíš: Toto hovorí ten, ktorý drží v svojej pravici sedem hviezd+ a prechádza sa uprostred siedmich zlatých svietnikov:+  ‚Poznám tvoje skutky+ a tvoju namáhavú prácu a vytrvalosť a že nemôžeš zniesť zlých a že skúšaš tých,+ ktorí hovoria, že sú apoštoli,+ ale nie sú, a našiel si ich ako luhárov.  Prejavuješ aj vytrvalosť+ a vydržal si pre moje meno+ a neochabol si.+  Predsa mám však proti tebe [to], že si opustil lásku, ktorú si mal na začiatku.+  Preto sa rozpamätaj, od čoho si odpadol, a rob pokánie+ a konaj skoršie skutky. Ak to neurobíš, prídem k tebe+ a odstránim tvoj svietnik+ z jeho miesta, ak nebudeš robiť pokánie.  Ale máš to, že nenávidíš+ skutky Mikulášovej sekty+, ktoré nenávidím aj ja.  Kto má uši, nech počúva, čo hovorí duch+ zborom: Tomu, kto zvíťazí+, dám jesť zo stromu života,+ ktorý je v Božom raji.‘  A anjelovi+ zboru v Smyrne napíš: Tak hovorí ten ‚Prvý a Posledný‘,+ ktorý bol mŕtvy a [opäť] ožil:+  ‚Poznám tvoje súženie a chudobu – ale si bohatý+ – a rúhanie tých, ktorí o sebe hovoria, že sú Židia,+ a predsa nimi nie sú, ale sú synagógou Satana.+ 10  Neboj sa toho, čo máš vytrpieť.+ Hľa, Diabol+ uvrhne niektorých z vás do väzenia, aby ste boli dôkladne vyskúšaní+ a aby ste mali súženie desať dní.+ Dokáž, že si verný až do smrti,+ a ja ti dám korunu života.+ 11  Kto má uši, nech počúva,+ čo hovorí duch+ zborom: Kto zvíťazí+, tomu určite neuškodí druhá smrť+.‘ 12  A anjelovi zboru v Pergame napíš: Toto hovorí ten, ktorý má ostrý, dlhý dvojsečný meč:+ 13  ‚Viem, kde bývaš, tam, kde je Satanov trón; a predsa sa ďalej držíš môjho mena+ a nezaprel si svoju vieru vo mňa+ ani v dňoch Antipa, môjho verného svedka+, ktorý bol zabitý+ tam u vás, kde býva Satan. 14  Ale mám niekoľko vecí proti tebe, že tam máš takých, ktorí sa držia učenia Balaama+, ktorý išiel a učil Balaka+ klásť dôvod na potkýnanie pred synov Izraela, aby jedli veci obetované modlám a aby smilnili.+ 15  Tak aj ty máš takých, ktorí sa podobne pridržiavajú učenia Mikulášovej sekty+. 16  Preto rob pokánie+. Ak nie, prídem rýchlo k tebe a budem s nimi bojovať+ dlhým mečom svojich úst+. 17  Kto má uši, nech počúva, čo hovorí duch zborom:+ Tomu, kto zvíťazí+, dám zo skrytej manny+ a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno+, ktoré nepozná nikto, iba ten, kto ho prijíma.‘+ 18  A anjelovi zboru v Tyatíre+ napíš: Toto hovorí Boží Syn+, ten, ktorý má oči ako ohnivý plameň+ a ktorého nohy sú ako čistá meď:+ 19  ‚Poznám tvoje skutky a tvoju lásku+ a vieru a službu a vytrvalosť a že tvojich posledných skutkov+ je viac ako tých skorších.+ 20  Ale mám proti tebe [to], že trpíš ženu Jezábel+, ktorá sa sama volá prorokyňou a učí+ a zvádza mojich otrokov,+ aby smilnili+ a jedli obetované modlám.+ 21  A dal som jej čas, aby robila pokánie,+ ale nechce robiť pokánie zo svojho smilstva.+ 22  Hľa, uvrhnem ju na lôžko chorých, a tých, ktorí s ňou cudzoložia, do veľkého súženia, ak nebudú robiť pokánie z jej skutkov. 23  A jej deti zabijem smrteľným morom, takže všetky zbory spoznajú, že som to ja, kto skúma obličky a srdce, a dám vám každému jednému podľa vašich skutkov.+ 24  Ale vám ostatným, ktorí ste v Tyatíre, všetkým tým, ktorí nemajú toto učenie, ktorí, ako hovoria, nepoznali „hlboké Satanove veci“,+ hovorím: Nekladiem na vás žiadne iné bremeno.+ 25  Len sa pridržiavajte toho, čo máte,+ dokiaľ neprídem. 26  A tomu, kto zvíťazí a zachová moje skutky až do konca,+ tomu dám moc nad národmi+ 27  a bude pásť ľudí železným prútom,+ aby boli roztrieskaní na kusy ako hlinené nádoby.+ Tak ako som aj ja dostal od svojho Otca, 28  dám mu rannú hviezdu+. 29  Kto má uši, nech počúva, čo hovorí duch+ zborom.‘+

Poznámky pod čiarou