Zjavenie 18:1–24

18  Po tomto som videl iného anjela zostupovať z neba s veľkou mocou;+ a zem bola osvietená jeho slávou.+  A zvolal silným hlasom+ a povedal: „Padol! Veľký Babylon padol+ a stal sa bydliskom démonov a úkrytom každého nečistého výparu+ a úkrytom každého nečistého a nenávideného vtáka!+  Lebo pre víno hnevu jeho smilstva padli všetky národy [za obeť]+ a zemskí králi s ním smilnili+ a cestujúci obchodníci+ zeme zbohatli z moci jeho nehanebného prepychu.“+  A počul som iný hlas z neba, ktorý povedal: „Vyjdite z neho, ľud môj,+ ak nechcete mať s ním účasť na jeho hriechoch+ a ak nechcete dostať časť z jeho rán.  Lebo jeho hriechy sa nahromadili až do neba+ a Boh si pripomenul jeho skutky nespravodlivosti.+  Splaťte mu tak, ako splácal on sám,+ a urobte mu dvakrát toľko, áno, dvojnásobne toho, čo urobil on;+ do pohára+, do ktorého miešal nápoj, namiešajte mu nápoj+ dvojnásobne+.  Do akej miery sa sám oslavoval a žil v nehanebnom prepychu, do takej miery mu dajte trápenia a smútku.+ Lebo si stále hovorí v svojom srdci: ‚Sedím ako kráľovná+ a nie som vdova+ a nikdy neuvidím smútok.‘+  Preto v jednom dni prídu jeho rany+, smrť a smútok a hlad, a bude úplne spálený ohňom,+ lebo je silný Boh Jehova, ktorý ho odsúdil.+  A králi+ zeme, ktorí s ním smilnili a žili v nehanebnom prepychu, budú plakať a biť sa nad ním v zármutku,+ keď sa budú pozerať na dym jeho požiaru,+ 10  zatiaľ čo budú stáť obďaleč zo strachu pred jeho trápením a hovoriť:+ ‚Beda, beda, ty veľké mesto,+ Babylon, silné mesto, lebo v jednej hodine prišlo tvoje odsúdenie!‘+ 11  Aj cestujúci obchodníci+ zeme nad ním plačú a smútia,+ lebo už nikto nekupuje z ich plného skladu, 12  z plného skladu+ zlata, striebra, drahokamov, perál, jemného plátna, purpuru, hodvábu, šarlátu, a všetko z vonného dreva a rozmanité veci zo slonoviny a rozmanité veci z najdrahocennejšieho dreva, z medi, železa a mramoru;+ 13  ani škoricu a indické korenie a kadidlo a voňavý olej a voňavú živicu a víno a olivový olej a jemnú múku a pšenicu a dobytok a ovce a kone a koče a otrokov a ľudské duše.+ 14  Áno, znamenité ovocie, po ktorom túžila+ tvoja duša, sa vzdialilo od teba, a všetky tie chutné veci a nádherné veci sú pre teba stratené a ľudia ich už nikdy nenájdu.+ 15  Obchodníci+, ktorí cestovali s týmito vecami a zbohatli z nich, budú stáť obďaleč zo strachu pred jeho trápením a budú plakať a smútiť+ 16  a povedia: ‚Beda, beda – veľké mesto+ odiate do jemného plátna a purpuru a šarlátu a bohato okrášlené zlatou ozdobou a drahokamami a perlami,+ 17  lebo v jednej hodine bolo spustošené také veľké bohatstvo!‘+ A každý kapitán lode a každý, kto sa niekam plaví,+ a námorníci a všetci, ktorí sa živia z mora, stáli obďaleč+ 18  a pri pohľade na dym jeho požiaru kričali a hovorili: ‚Ktoré mesto sa podobá tomu veľkému mestu?‘+ 19  A sypali si prach na hlavu+ a kričali, plakali a smútili+ a hovorili: ‚Beda, prebeda – veľké mesto, v ktorom všetci, čo mali lode na mori,+ zbohatli+ z jeho drahocenností, lebo v jednej hodine bolo spustošené!‘+ 20  Raduj sa nad ním, ó, nebo,+ aj vy svätí+ a apoštoli+ a proroci, lebo Boh na ňom vykonal za vás sudcovský trest!“+ 21  A silný anjel zdvihol kameň ako veľký mlynský kameň+ a vrhol ho do mora+ a povedal: „Tak bude Babylon, veľké mesto, zvrhnutý rýchlym vrhom, a už sa nikdy nenájde.+ 22  A už nikdy nebude v tebe počuť zvuk spevákov sprevádzajúcich sa na harfe a hudobníkov a flautistov a trubačov,+ ani sa už nikdy v tebe nenájde nijaký remeselník akéhokoľvek remesla, ani už nikdy nebude v tebe počuť zvuk mlynského kameňa, 23  ani už nikdy nebude svietiť v tebe svetlo lampy, ani už nikdy nebude v tebe počuť hlas ženícha a nevesty;+ lebo tvoji cestujúci obchodníci+ boli muži najvyššieho postavenia+ na zemi, lebo tvojimi špiritistickými+ zvykmi boli zvedené všetky národy. 24  Áno, bola v ňom nájdená krv+ prorokov+ a svätých+ a všetkých, ktorí boli zabití na zemi.“+

Poznámky pod čiarou