Sudcovia 8:1–35

8  Vtedy mu efraimskí muži povedali: „Čo si nám to urobil, že si nás nezavolal, keď si išiel bojovať proti Madianovi?“+ A urputne sa pokúšali vyvolať s ním hádku.+  Nakoniec im povedal: „Čo som urobil v porovnaní s vami?+ Či nie sú Efraimove+ paberky lepšie ako Abiezerovo+ vinobranie?  Veď do vašej ruky dal Boh madianske kniežatá Oreba a Zeeba,+ a čo som ja mohol urobiť v porovnaní s vami?“ Keď hovoril toto slovo, vtedy sa ich duch voči nemu upokojil.+  Nakoniec Gedeon prišiel k Jordánu a prekročil ho, on a tých tristo mužov, ktorí boli s ním, unavení, ale ďalej prenasledujúc.  Neskôr povedal sukkótskym+ mužom: „Dajte, prosím, okrúhle bochníky chleba ľudu,+ ktorý nasleduje moje kroky, lebo sú unavení, a ja sa ženiem za Zebachom+ a Calmunnom+, madianskymi kráľmi.“  Ale sukkótske kniežatá povedali: „Či sú už dlane Zebacha a Calmunnu v tvojej ruke, aby tvoje vojsko dostalo chlieb?“+  Na to Gedeon povedal: „Preto, keď Jehova dá Zebacha a Calmunnu do mojej ruky, určite budem mlátiť vaše telo tŕňmi z pustatiny a šípmi.“+  A pokračoval svojou cestou odtiaľ hore do Penuelu+ a hovoril im tým istým spôsobom, ale penuelskí muži mu odpovedali práve tak ako muži zo Sukkótu.  Preto tiež povedal penuelským mužom: „Keď sa vrátim v pokoji, strhnem túto vežu.“+ 10  A Zebach a Calmunna+ boli v Karkore spolu so svojimi tábormi, z celého tábora Ľudí z východu pozostalo asi pätnásťtisíc;+ a tých, ktorí padli, bolo stodvadsaťtisíc mužov, ktorí tasili meč.+ 11  A Gedeon pokračoval hore cestou tých, ktorí bývajú v stanoch, na východ od Nóbachu a Jogbohachu+, a udrel na tábor, keď tábor nebol strážený.+ 12  Keď sa Zebach a Calmunna dali na útek, hneď sa hnal za nimi a zajal dvoch madianskych kráľov, Zebacha a Calmunnu+; a v celom tábore vyvolal chvenie. 13  A Gedeon, Joášov syn, sa vracal z vojny priesmykom, ktorý vedie hore do Cheresu. 14  Cestou zajal mladého muža zo sukkótskych+ mužov a vypytoval sa ho.+ Tak mu napísal mená sukkótskych kniežat+ a jeho starších mužov, sedemdesiatsedem mužov. 15  S tým išiel k sukkótskym mužom a povedal: „Tu je Zebach a Calmunna, ohľadom ktorých ste ma podpichovali a hovorili ste: ‚Sú už Zebachove a Calmunnove dlane v tvojej ruke, takže sa má dať tvojim unaveným mužom chlieb?‘“+ 16  Potom vzal starších mužov mesta a tŕnie z pustatiny a šípy a dal ich okúsiť sukkótskym mužom.+ 17  A penuelskú+ vežu strhol+ a pozabíjal mužov toho mesta. 18  Zebachovi a Calmunnovi+ teraz povedal: „Akí to boli muži, ktorých ste zabili v Tábore+?“ Na to odpovedali: „Boli takí, ako si ty, každý sa podobal kráľovskému synovi.“ 19  Na to povedal: „Boli to moji bratia, synovia mojej matky. Akože žije Jehova, ak by ste ich boli zachovali nažive, nemusel by som vás zabiť.“+ 20  Potom povedal Jetrovi, svojmu prvorodenému: „Vstaň, zabi ich!“ A mladý muž nevytasil meč, pretože sa bál, lebo bol ešte mladý muž+. 21  Zebach a Calmunna teda povedali: „Vstaň ty sám a napadni nás, lebo aký je muž, taká je jeho moc+.“ Gedeon teda vstal a zabil+ Zebacha a Calmunnu a vzal ozdoby v tvare mesiaca, ktoré boli na krkoch ich tiav. 22  Neskôr povedali izraelskí muži Gedeonovi: „Vládni nad nami+ ty a tvoj syn a tvoj vnuk, lebo si nás zachránil z Madianovej ruky.“+ 23  Ale Gedeon im povedal: „Ja nad vami vládnuť nebudem, ani môj syn nebude nad vami vládnuť.+ Jehova, ten bude vládnuť nad vami.“+ 24  A Gedeon im ďalej povedal: „Dovoľte mi, aby som vás o niečo požiadal: Každý z vás mi dajte nosný krúžok+ zo svojej koristi.“ (Lebo mali nosné krúžky zo zlata, pretože boli Izmaelčania+.) 25  Vtedy povedali: „Určite ich dáme.“ S tým rozprestreli plášť a každý z nich hádzal do neho nosný krúžok zo svojej koristi. 26  A váha zlatých nosných krúžkov, ktoré žiadal, dosiahla tisícsedemsto zlatých šeklov okrem ozdôb+ v tvare mesiaca a náušníc a odevov z vlny zafarbenej na červenofialovo,+ ktoré boli na madianskych kráľoch, a okrem náhrdelníkov, ktoré boli na madianskych kráľoch, a okrem náhrdelníkov, ktoré boli na krkoch tiav.+ 27  A Gedeon potom z toho urobil efod+ a vystavil ho vo svojom meste Ofre+; a celý Izrael tam s ním začal mať nemravný styk,+ takže to Gedeonovi a jeho domácnosti slúžilo ako osídlo.+ 28  Tak bol Madian+ podrobený pod synov Izraela a nepozdvihli už viac svoju hlavu; a v Gedeonových dňoch krajina už viac nebola znepokojovaná štyridsať rokov.+ 29  A Jerubbál+, syn Joáša, odišiel a býval vo svojom dome. 30  A Gedeon mal sedemdesiat synov,+ ktorí vyšli z jeho bedra, lebo mal veľa manželiek. 31  A jeho konkubína, ktorá bola v Sicheme, mu tiež porodila syna. Nazval ho teda Abimelech+. 32  Nakoniec Gedeon, Joášov syn, zomrel v dobrej starobe a bol pochovaný na pohrebisku Joáša, svojho otca, v Ofre Abiezritskej+. 33  A len čo Gedeon zomrel, stalo sa, že synovia Izraelovi znovu začali mať nemravný styk s Baalmi,+ takže ustanovili Baal-berita za svojho boha.+ 34  A synovia Izraela nepamätali na Jehovu, svojho Boha,+ ktorý ich oslobodil z ruky všetkých ich okolitých nepriateľov;+ 35  a neprejavovali milujúcu láskavosť+ domácnosti Jerubbála, Gedeona, za všetku tú dobrotu, ktorú prejavil Izraelovi.+

Poznámky pod čiarou