Sudcovia 13:1–25

13  A synovia Izraela sa znovu zaplietli do konania toho, čo bolo zlé v Jehovových očiach,+ takže ich Jehova dal do ruky Filištíncov+ na štyridsať rokov.  Medzitým tu bol istý muž z Córy+, z rodu Dánovcov+, a volal sa Manoach+. A jeho manželka bola neplodná a neporodila žiadne dieťa.+  Časom sa tej žene zjavil Jehovov anjel+ a povedal jej: „Hľa, si neplodná a neporodila si žiadne dieťa. A určite oťarchavieš a porodíš syna.+  A teraz, prosím, dávaj na seba pozor, a nepi víno ani opojný nápoj,+ a nejedz nič nečisté.+  Lebo hľa, oťarchavieš a určite porodíš syna, a na jeho hlavu nemá prísť žiadna britva,+ pretože dieťa sa stane Božím Nazarejom+ len čo vyjde z brucha;+ a bude to on, ktorý sa ujme vedenia v záchrane Izraela z ruky Filištíncov.“+  Žena potom išla a povedala svojmu manželovi: „Prišiel ku mne muž [pravého] Boha a jeho vzhľad bol ako vzhľad anjela [pravého] Boha,+ vzbudzujúci veľkú bázeň+. A nepýtala som sa ho odkiaľ je, ani mi nepovedal svoje meno.+  Ale povedal mi: ‚Hľa, oťarchavieš a určite porodíš syna.+ A teraz nepi víno ani opojný nápoj, ani nejedz nič nečisté, pretože dieťa sa stane Božím Nazarejom len čo vyjde z brucha, až do dňa svojej smrti.‘“+  A Manoach začal úpenlivo prosiť Jehovu a hovoril: „Prepáč mi, Jehova.+ Nech ten muž [pravého] Boha, ktorého si poslal, príde k nám znovu a poučí nás,+ čo máme robiť s dieťaťom, ktoré sa narodí.“+  [Pravý] Boh teda počul Manoachov hlas,+ a anjel [pravého] Boha opäť prišiel k tej žene, keď sedela na poli, a jej manžel Manoach s ňou nebol. 10  Žena sa ihneď ponáhľala a bežala [to] povedať svojmu manželovi+ a riekla mu: „Hľa, zjavil sa mi ten muž, ktorý ku mne toho dňa prišiel.“+ 11  A tak Manoach vstal, doprevádzal svoju manželku a prišiel k tomu mužovi a povedal mu: „Si ten muž, ktorý hovoril s touto ženou?“,+ na čo povedal: „Som.“ 12  Potom Manoach povedal: „Nech sa tvoje slová stanú pravdivými. Aký bude spôsob života dieťaťa a jeho práca?“+ 13  Jehovov anjel teda povedal Manoachovi: „Všetkého, o čom som sa tejto žene zmienil, sa má zdržiavať.+ 14  Nemá jesť vôbec nič zo všetkého, čo pochádza z viniča, a nech nepije žiadne víno ani opojný nápoj,+ a nech neje nič nečisté akéhokoľvek druhu.+ Nech dodržuje všetko, čo som jej prikázal.“+ 15  Manoach teraz povedal Jehovovmu anjelovi: „Dovoľ, prosím, aby sme ťa zdržali a pripravili pred teba kozľa.“+ 16  Ale Jehovov anjel povedal Manoachovi: „Ak ma zdržíš, nebudem sa sýtiť tvojím chlebom, ale ak chceš dať zápalnú obeť Jehovovi,+ môžeš ju obetovať.“ Lebo Manoach nevedel, že je to Jehovov anjel. 17  Vtedy Manoach povedal Jehovovmu anjelovi: „Ako sa voláš,+ pretože ti určite preukážeme poctu, keď sa tvoje slovo stane pravdivým?“ 18  Ale Jehovov anjel mu povedal: „Prečo by si sa mal pýtať na moje meno, keď ono je podivuhodné?“ 19  A Manoach potom vzal kozľa a obilnú obeť a obetoval to na skale Jehovovi.+ A On urobil niečo podivuhodné, kým sa Manoach a jeho manželka pozerali. 20  Keď plameň vystupoval z oltára smerom k nebu, stalo sa, že Jehovov anjel vystúpil v plameni oltára, kým sa Manoach a jeho manželka pozerali.+ Ihneď padli na tvár k zemi.+ 21  A Jehovov anjel sa už znovu Manoachovi a jeho manželke nezjavil. Iba potom Manoach vedel, že to bol Jehovov anjel.+ 22  Preto Manoach povedal svojej manželke: „Určite zomrieme,+ pretože sme videli Boha.“+ 23  Ale jeho manželka mu povedala: „Ak by mal Jehova potešenie len v tom, aby nás usmrtil, nebol by prijal zápalnú obeť a obilnú obeť z našej ruky+ a neukázal by nám to všetko a nedovolil by nám tak ako teraz počuť niečo také.“+ 24  Neskôr žena porodila syna a nazvala ho Samson+ a chlapec rástol, a Jehova ho stále žehnal.+ 25  Časom ho Jehovov duch+ začal nabádať v Machane-dáne+ medzi Córou+ a Eštaolom+.

Poznámky pod čiarou