Skutky 12:1–25

12  V tom čase kráľ Herodes vztiahol ruky na niektorých zo zboru, aby ich týral+.  Zabil mečom+ Jakuba, Jánovho brata.+  Keď videl, že sa to páči Židom,+ dal zatknúť aj Petra. (Vtedy boli práve dni nekvasených chlebov.+)  Zajal ho, dal ho do väzenia+ a odovzdal ho štyrom striedajúcim sa hliadkam po štyroch vojakoch, aby ho strážili. Lebo mal v úmysle predviesť ho po pesachu+ pred ľud.  Preto držali Petra vo väzení, ale zbor sa zaňho vrúcne modlil+ k Bohu.  V tú noc, keď sa ho Herodes chystal predviesť, Peter spal zviazaný dvoma reťazami medzi dvoma vojakmi a stráže predo dvermi strážili väzenie.  A hľa, zastal pri ňom Jehovov anjel+ a vo väzenskej cele zasvietilo svetlo. Udrúc Petra do boku, zobudil ho+ povediac: „Rýchlo vstaň!“ A reťaze mu spadli+ z rúk.  Anjel+ mu povedal: „Opáš sa a zaviaž si sandále.“ A urobil tak. Nakoniec mu povedal: „Obleč si vrchný odev+ a nasleduj ma.“  Vyšiel a nasledoval ho. Nevedel však, či to, čo sa deje prostredníctvom anjela, je skutočnosť. Lebo si myslel, že má videnie.+ 10  Prešli prvou a druhou strážou a dostali sa pred železnú bránu vedúcu do mesta, a tá sa im sama otvorila.+ Keď vyšli, pokračovali jednou ulicou a anjel ho zrazu opustil. 11  A keď prišiel Peter k sebe, povedal: „Teraz naozaj viem, že Jehova poslal svojho anjela+ a vyslobodil+ ma z Herodesovej ruky a zo všetkého toho, čo očakával židovský ľud.“ 12  Kým tak uvažoval, išiel do domu Márie, matky Jána, ktorého volali Marek,+ kde sa ich dosť veľa zhromaždilo a modlili sa. 13  Keď zaklopal na dvere brány, vyšla slúžka menom Róda, aby odpovedala na volanie, 14  a keď spoznala Petrov hlas, od radosti neotvorila bránu, ale vbehla dnu a oznámila, že Peter stojí pred bránou. 15  Povedali jej: „Si šialená.“ Ale ona stále tvrdila, že je to tak. A oni hovorili: „Je to jeho anjel.“+ 16  Ale Peter tam len stál a klopal. Keď otvorili, uvideli ho a užasli. 17  On im však pokynul+ rukou, aby boli ticho. Podrobne im vyrozprával, ako ho Jehova vyviedol z väzenia, a povedal: „Oznámte to Jakubovi+ a bratom.“ Potom vyjdúc odišiel na iné miesto. 18  No keď nastal deň,+ bol medzi vojakmi nemalý rozruch nad tým, čo sa stalo s Petrom. 19  Herodes+ ho usilovne hľadal, a keď ho nenašiel, vypočúval stráže a rozkázal, aby ich odviedli [na potrestanie];+ a odišiel z Judey do Cézarey a zostal tam nejaký čas. 20  A bol v bojovej nálade proti Týrčanom a Sidončanom. Tak prišli k nemu jednomyseľne a presvedčiac Blásta, ktorý mal na starosti kráľovu spálňu, prosili o pokoj, lebo boli zásobovaní potravinami+ z kráľovej krajiny. 21  V určený deň sa Herodes odial kráľovským rúchom, posadil sa na sudcovskú stolicu a mal k nim verejnú reč. 22  Nato zhromaždený ľud kričal: „[To je] boží hlas, a nie ľudský!“+ 23  Okamžite ho udrel Jehovov anjel,+ lebo nevzdal Bohu slávu.+ A zožierali ho červy, až skonal. 24  Jehovovo slovo+ však rástlo a šírilo sa.+ 25  Keď Barnabáš+ a Saul dokončili službu podpory+ v Jeruzaleme, vrátili sa a vzali so sebou Jána+, ktorého nazývali Marek.

Poznámky pod čiarou