Rimanom 6:1–23

6  Čo teda povieme? Máme pokračovať v hriechu, aby sa rozhojňovala nezaslúžená láskavosť?+  Nech sa to nikdy nestane! Keďže sme zomreli hriechu,+ ako v ňom máme ešte ďalej žiť?+  Alebo či neviete, že my všetci, ktorí sme boli pokrstení v Krista Ježiša,+ boli sme pokrstení v jeho smrť+?  Krstom v jeho smrť sme boli teda pochovaní+ s ním, aby sme aj my chodili v novote života, tak+ ako bol Kristus Otcovou slávou vzkriesený z mŕtvych.+  Lebo ak sme boli s ním zjednotení podobnosťou jeho smrti,+ istotne budeme [s ním zjednotení aj podobnosťou] jeho vzkriesenia,+  lebo vieme, že naša stará osobnosť bola pribitá na kôl s [ním],+ aby naše hriešne telo bolo uvedené do nečinnosti,+ aby sme už ďalej neotročili hriechu.+  Lebo kto zomrel, je zbavený hriechu.+  A ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť.+  Vieme totiž, že Kristus teraz, keď bol vzkriesený z mŕtvych,+ už nezomiera;+ smrť už nad ním nepanuje. 10  [Smrťou], ktorou zomrel, zomrel raz navždy hriechu,+ ale [život], ktorý žije, žije Bohu.+ 11  Tak aj vy: považujte sa za mŕtvych+ pre hriech, ale za živých+ pre Boha prostredníctvom Krista Ježiša. 12  Preto nedovoľte, aby hriech ďalej vládol ako kráľ+ vo vašom smrteľnom tele, aby ste poslúchali jeho žiadosti.+ 13  Ani ďalej nepredkladajte svoje údy hriechu+ ako zbrane nespravodlivosti,+ ale predstavte sa Bohu ako oživení+ z mŕtvych a svoje údy [predkladajte] Bohu ako zbrane+ spravodlivosti. 14  Lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom,+ ale pod nezaslúženou láskavosťou+. 15  Čo [z toho] vyplýva? Máme hrešiť, lebo nie sme pod zákonom+, ale pod nezaslúženou láskavosťou+? Nech sa to nikdy nestane! 16  Či neviete, že ak sa stále vydávate niekomu za otrokov, aby ste ho poslúchali, ste jeho otrokmi, lebo ho poslúchate,+ buď hriechu+ s vyhliadkou na smrť,+ buď poslušnosti+ s vyhliadkou na spravodlivosť+? 17  Ale vďaka Bohu, boli ste otrokmi hriechu, ale stali ste sa zo srdca poslušní tomu spôsobu učenia, ktorému ste boli zverení.+ 18  Keďže ste teda boli oslobodení+ od hriechu, stali ste sa otrokmi+ spravodlivosti+. 19  Pre slabosť vášho tela+ hovorím ľudskou rečou: lebo ako ste predkladali svoje údy+ za otrokov nečistote+ a nezákonnosti s vyhliadkou na nezákonnosť, tak teraz predkladajte svoje údy za otrokov spravodlivosti s vyhliadkou na svätosť.+ 20  Lebo keď ste boli otrokmi hriechu+, boli ste slobodní voči spravodlivosti. 21  Teda aké bolo ovocie,+ ktoré ste vtedy z toho mali? To+, za čo sa teraz hanbíte. Pretože koniec toho je smrť.+ 22  Teraz však, keď ste boli oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi Boha,+ máte svoje ovocie+ vo svätosti a nakoniec večný život.+ 23  Lebo mzda, ktorú platí hriech, je smrť,+ ale dar+, ktorý dáva Boh, je večný život+ prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Pána.+

Poznámky pod čiarou