Rimanom 12:1–21

12  Preto vás teda, bratia, kvôli [prejavom] Božieho súcitu úpenlivo prosím, aby ste predkladali svoje telá+ ako živú+, svätú+ obeť+ prijateľnú+ Bohu, svätú službu+ so silou rozumu+.  A už sa prestaňte utvárať+ podľa tohto systému vecí, ale sa premieňajte obnovením svojej mysle,+ aby ste sa sami presvedčili+, aká je dobrá a prijateľná a dokonalá Božia vôľa+.  Lebo z nezaslúženej láskavosti, ktorá mi je daná, hovorím každému tam medzi vami, aby si o sebe nemyslel viac ako treba,+ ale aby myslel tak, ako to zodpovedá zdravej mysli,+ každý tak, ako mu Boh udelil mieru+ viery+.  Veď ako máme v jednom tele mnoho údov,+ ale všetky údy nemajú rovnakú úlohu,  tak aj my, hoci je nás mnoho, sme jedno telo+ v spojení s Kristom, ale [sme] údmi, ktoré patria k sebe navzájom.+  Keďže máme dary, ktoré sa líšia+ podľa nezaslúženej láskavosti+, ktorú sme dostali, buď proroctvá, [tak prorokujme] podľa viery, ktorá [nám] bola udelená;  alebo služba, [tak sa venujme] tejto službe;+ alebo kto učí+, [nech sa venuje] vyučovaniu;+  alebo kto nabáda, [nech sa venuje] nabádaniu;+ kto rozdeľuje, [nech to robí] veľkoryso;+ kto predsedá,+ [nech to robí] so skutočnou vážnosťou; kto preukazuje milosrdenstvo,+ [nech to robí] s radosťou.  [Vaša] láska+ nech je bez pokrytectva.+ Sprotivte si to, čo je zlé,+ lipnite k tomu, čo je dobré.+ 10  V bratskej láske+ majte jeden k druhému nežnú náklonnosť. Predchádzajte sa navzájom v prejavovaní úcty+. 11  Neponevierajte sa pri tom, čo robíte.+ Buďte zanietení duchom.+ Slúžte ako Jehovovi otroci.+ 12  Plesajte v nádeji.+ Znášajte súženie.+ Vytrvávajte v modlitbe.+ 13  Deľte sa so svätými podľa ich potrieb.+ Choďte cestou pohostinnosti.+ 14  Žehnajte tých, ktorí [vás] prenasledujú;+ žehnajte+ a nepreklínajte.+ 15  Radujte sa s tými, ktorí sa radujú;+ plačte s tými, ktorí plačú. 16  Zmýšľajte o druhých tak isto ako sami o sebe;+ nemyslite na vysoké veci,+ ale dajte sa viesť nízkymi vecami.+ Nebuďte rozvážni vo vlastných očiach.+ 17  Nikomu neodplácajte zlé zlým.+ Robte znamenité veci pred očami všetkých ľudí. 18  Ak je to možné, pokiaľ to záleží na vás, zachovávajte pokoj so všetkými ľuďmi.+ 19  Sami sa nepomstite,+ milovaní, ale nechajte miesto hnevu;+ lebo je napísané: „Moja je pomsta; ja odplatím, hovorí Jehova.“+ 20  Ale „keď je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho; keď je smädný, daj sa mu niečoho napiť;+ veď týmto konaním zhrnieš žeravé uhlie na jeho hlavu.“+ 21  Nedaj sa premôcť zlom, ale stále premáhaj zlo dobrom.+

Poznámky pod čiarou