Marek 16:1–20

16  Keď sa teda pominul sabat+, Mária Magdaléna+ a Mária, Jakubova matka, a Salome kúpili korenie, aby prišli a aby ho natreli.+  Prišli veľmi zavčasu prvého dňa+ v týždni k pamätnej hrobke, keď vyšlo slnko.+  A vzájomne si hovorili: „Kto nám odvalí kameň od dverí pamätnej hrobky?“  Ale keď sa pozreli hore, zbadali, že kameň bol odvalený, hoci bol veľmi veľký.+  Keď vstúpili do pamätnej hrobky, videli mladého muža, ako sedí na pravej strane, oblečeného do bieleho rúcha, a boli ohromené.+  Povedal im: „Nebuďte ohromené. Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol pribitý na kôl.+ Bol vzkriesený+, nie je tu. Pozrite sa na miesto, na ktoré ho uložili.+  Ale choďte, povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ‚Ide pred vami do Galiley;+ tam ho uvidíte, tak ako vám povedal.‘“+  Keď teda vyšli, utekali od pamätnej hrobky, lebo sa roztriasli a boli silno dojaté. A nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.+ KRÁTKY ZÁVER Niektoré neskoršie rukopisy a preklady obsahujú za Markom 16:8 nasledujúci krátky záver: Ale všetko, čo bolo prikázané, rozprávali stručne tým okolo Petra. Potom sám Ježiš ich prostredníctvom ďalej poslal od východu na západ sväté a neporušiteľné vyhlásenie večnej záchrany. DLHÝ ZÁVER Niektoré staré rukopisy A (Codex Alexandrinus), C (Codex Efraemi rescriptus), D (Bezae Codices) a preklady Vg (Latinská Vulgata), Syc (Curetónsko-sýrsky, Starý sýrsky), Syp (Sýrska Pešita) pripájajú nasledujúci dlhý záver, ktorý však א (Codex Sinaiticus), B (Vatican ms 1209), Sys (Sinajsko-sýrsky kódex) a Arm (Arménska verzia) vypúšťajú:  Keď vstal zavčasu v prvý deň týždňa, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej vyhnal sedem démonov. 10  Šla a podala správu tým, čo s ňou bývali, lebo smútili a plakali. 11  Ale neuverili, keď počuli, že ožil a že ho videla. 12  Navyše sa potom zjavil v inej podobe dvom z nich po ceste, keď išli na vidiek. 13  Vrátili sa a podali správu ostatným. Ani tým neuverili. 14  Ale neskôr sa zjavil samotným jedenástim, keď spočívali pri stole, vyčítal im nedostatok viery a tvrdosť srdca, lebo neuverili tým, čo ho zbadali teraz zobudeného z mŕtvych. 15  Povedal im: „Choďte do celého sveta a zvestujte dobré posolstvo celému stvoreniu. 16  Kto verí a je pokrstený, bude zachránený, ale kto neverí, bude odsúdený. 17  Okrem toho budú veriacich sprevádzať tieto znamenia: Používaním môjho mena budú vyháňať démonov, hovoriť jazykmi, 18  svojimi rukami zbierať hady a ak vypijú niečo smrteľné, vôbec im to neuškodí. Budú klásť ruky na chorých a tí sa uzdravia.“ 19  Keď potom dohovoril Pán Ježiš, bol vzatý do neba a posadil sa po Božej pravici. 20  Vyšli preto a zvestovali všade, zatiaľ čo Pán s nimi spolupracoval a podporoval posolstvo sprievodnými znameniami.

Poznámky pod čiarou