Marek 11:1–33

11  Keď sa približovali k Jeruzalemu, k Betfáge a k Betánii+ pri Olivovom vrchu, vyslal dvoch svojich učeníkov+  a povedal im: „Choďte do dediny, ktorá je na dohľad, a keď vojdete do nej, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nikto z ľudí nesedel. Odviažte ho a priveďte!+  A ak vám niekto povie: ‚Prečo to robíte?‘, poviete: ‚Pán ho potrebuje a hneď vám ho sem pošle späť.‘“+  Preto odišli a našli osliatko, priviazané pri dverách vonku na bočnej ulici, a odviazali ho.+  Ale niektorí z tých, čo tam stáli, im hovorili: „Čo to robíte, že odväzujete osliatko?“+  Povedali im práve to, čo povedal Ježiš. A oni ich nechali odísť.+  A priviedli osliatko+ k Ježišovi, položili naň svoje vrchné odevy a on sa naň posadil.+  Mnohí tiež rozprestreli svoje vrchné odevy+ na cestu, ale iní narezali lístia+ z polí.+  Tí, čo išli vpredu a tí, ktorí išli vzadu, volali: „Zachráň, prosíme ťa!+ Požehnaný je ten, ktorý prichádza v Jehovovom mene!+ 10  Požehnané je prichádzajúce kráľovstvo nášho otca Dávida!+ Zachráň, prosíme, hore vo výšinách!“ 11  A vstúpil do Jeruzalema, do chrámu. Obzrel si všetko, a keďže už bola neskorá hodina, vyšiel s dvanástimi do Betánie.+ 12  Keď nasledujúceho dňa vyšli z Betánie, vyhladol.+ 13  A z diaľky zbadal figovník, ktorý mal listy, a išiel sa pozrieť, či azda nenájde niečo na ňom. Ale keď prišiel k nemu, našiel na ňom iba listy, lebo nebolo obdobie fíg.+ 14  Nato mu povedal: „Nech z teba už nikto nikdy neje ovocie!“+ A jeho učeníci počúvali. 15  Prišli do Jeruzalema. Tam vstúpil do chrámu a začal vyhadzovať tých, čo predávali a kupovali v chráme, a poprevracal stoly zmenárnikov a lavice tých, čo predávali holubice;+ 16  a nikomu nedovolil nosiť cez chrám nádobu, 17  ale vyučoval a hovoril: „Či nie je napísané: ‚Môj dom sa bude nazývať domom modlitby+ pre všetky národy‘?+ Ale vy ste z neho urobili jaskyňu lupičov.“+ 18  A počuli to hlavní kňazi a znalci Písma a hľadali [spôsob], ako ho zničiť.+ Báli sa ho totiž, lebo celý zástup stále žasol nad jeho vyučovaním.+ 19  Keď sa v ten deň zvečerilo, vyšli z mesta. 20  Ale keď zavčas rána prechádzali okolo, uvideli figovník uschnutý od koreňov.+ 21  Preto si Peter spomenul na to a povedal mu: „Rabbi, pozri sa, figovník, ktorý si preklial, uschol.“+ 22  Ježiš im odpovedal a riekol: „Verte v Boha. 23  Pravdivo vám hovorím, že ktokoľvek povie tomuto vrchu: ‚Zodvihni sa a vrhni sa do mora,‘ a nepochybuje v svojom srdci, ale verí, že sa uskutoční, čo hovorí, stane sa mu to.+ 24  Preto vám hovorím: Verte vo všetko, o čo sa modlíte a prosíte, akoby ste to už prijali, a budete to mať.+ 25  A keď stojíte a modlíte sa, odpusťte+, čokoľvek máte proti niekomu, aby aj váš Otec, ktorý je v nebesiach, odpustil vám vaše priestupky.“+ 26  —— 27  A opäť prišli do Jeruzalema. A ako sa prechádzal po chráme, prišli k nemu hlavní kňazi, znalci Písma a starší+ 28  a povedali mu: „Akou mocou to robíš? Alebo kto ti dal takú moc, aby si to robil?“+ 29  Ježiš im povedal: „Položím vám jednu otázku. Odpovedzte mi, a ja vám tiež odpoviem, akou mocou to robím.+ 30  Bol Jánov krst+ z neba, alebo od ľudí? Odpovedzte mi!“+ 31  Uvažovali teda medzi sebou a riekli: „Ak povieme: ‚Z neba‘, povie: ‚Prečo ste mu teda neuverili?‘+ 32  Ale odvážime sa povedať: ‚Od ľudí‘?“ – Báli sa zástupu, lebo všetci považovali Jána skutočne za proroka.+ 33  Odpovedali teda Ježišovi a riekli: „Nevieme.“ Ježiš im povedal: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou to robím.“+

Poznámky pod čiarou