Jozua 16:1–10

16  A na synov Jozefa+ vyšiel lós+ od Jordána+ pri Jerichu východne k vodám Jericha, pustatina, ktorá vychádza od Jericha do hornatého kraja Bételu+.  A [hranica] viedla z Bételu, ktorý patrí k Luzu,+ a prechádzala k hranici Arechitov+ pri Ataróte.  A schádzala smerom na západ k hranici Jafletitov až k hranici Dolného Bet-chorona+ a Gezera+ a končila sa pri mori.+  A synovia Jozefa+, Manaše a Efraim,+ potom vzali krajinu do vlastníctva.+  A hranicou synov Efraima podľa ich rodov sa stal, áno, hranicou ich dedičstva k východu sa stal Atarót-addár+ až k Hornému Bet-choronu+;  a hranica viedla k moru. Na severe bol Michmetat+ a hranica sa stáčala smerom na východ k Taanat-šilu a prechádzala smerom na východ k Janoachu.  A schádzala od Janoachu k Atarótu a Naare a siahala k Jerichu+ a viedla k Jordánu.  Od Tappuacha+ sa hranica pohybovala smerom na západ k údoliu bystriny Kána+ a končila sa pri mori.+ To je dedičstvo kmeňa synov Efraima podľa ich rodov.  A synovia Efraima mali mestské enklávy+ uprostred dedičstva synov Manašeho, všetky mestá a ich osady. 10  A nevyhnali Kanaančanov,+ ktorí bývali v Gezere+, a Kanaančania ďalej bývajú medzi Efraimom až do tohto dňa+ a boli podrobení otrockej nútenej práci.+

Poznámky pod čiarou